Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz gentes

Celkom: 10 nájdených výsledkov.

... nich sa určitým spôsobom stáva viditeľným, aj tieto spoločenstvá majú vydávať svedectvo o Kristovi pred národmi“ (Ad gentes, 37). Každé spoločenstvo je teda vyzvané i pozvané osvojiť si poslanie, ktoré ...
... slávi 50. výročie koncilového dekrétu Ad gentes, začiatok Roku viery a otvorenie Biskupskej synody na tému novej evanjelizácie, čo posilňuje odhodlanie Cirkvi angažovať sa v misiách ad gentes s ešte väčšou ...
... Javí sa ako výborný prostriedok evanjelizácie, reevanjelizácie, novej evanjelizácie i tradičného misijného poslania Cirkvi ad gentes.    ...
... II. vatikánskeho koncilu, zvlášť Ad Gentes 2, 39, Lumen Gentium 28, Optatam Totius 20, Presbyterorum Ordinis 10. Kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, zasvätení laici, to všetko sú misionári. A v roku 1949, dekrétom ...
... aj v našom srdci a pripomína nám, že úloha a záväzok ohlasovať evanjelium čaká na celú Cirkev, ktorá je „zo svojej povahy misijná“ (Ad gentes, 2), a zároveň nás pozýva, aby sme sa stali hlásateľmi nového ...
... v poslaní Syna a v poslaní Ducha Svätého podľa plánu Boha Otca“ (Druhý vatikánsky koncil, dekrét Ad gentes, 2). To je „milosť a vlastné povolanie Cirkvi a vyjadruje jej pravú povahu. Cirkev je tu na hlásanie ...
... programy ako sú evanjelizácia, reevanjelizácia, nová evanjelizácia i tradičné misijné poslanie ad gentes, katechéza a iné druhy výchovy, pre správy a informácie, apologetiku, riadenie, administráciu a ...
... k misiám ad gentes: Areopág predstavoval kultúrne centrum vzdelaného ľudu v Aténach, dnes môže slúžiť ako symbol pre nové sektory, ktorým treba hlásať evanjelium. Takým areopágom novej doby je predovšetkým ...
9. Smelo zvestovať Kristovo tajomstvo
(Misie/Dokumenty o misiách)
... silu a odvahu spoznať, že v mnohých skúškach súženia a v krajnej chudobe je veľká radosť. Z dekrétu Ad gentes Druhého vatikánskeho koncilu o misijnej činnosti Cirkvi (Č. 23-24)    ...
... Božiemu svetlu, aby prenikalo do sveta“ (Deus caritas est, 39). Aj týmto posolstvom pozývam všetkých členov a všetky inštitúcie Cirkvi, aby sa podieľali na tomto poslaní a službe. 3. Misie ad gentes ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie