Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz evanjelizácia

Celkom: 18 nájdených výsledkov.

... samého vnútra Cirkvi. V tomto ohľadne nemožno zabúdať na základný princíp každého evanjelizátora: nemožno ohlasovať Krista bez Cirkvi. Evanjelizácia nikdy nie je izolovanou, individuálnou a súkromnou činnosťou, ...
... o radosť z jeho prítomnosti a zoznámiť ich s ním, aby túto radosť mohli všetci zakúsiť. Je potrebné obnoviť nadšenie za odovzdávanie viery, aby sa podporila nová evanjelizácia spoločností a krajín dávnej ...
3. Viera v silu jediného Boha
(Rozhovory/S misionármi)
... Tým strácajú aj na morálnom vplyve. Akú úlohu tu zohráva Evanjelizácia? Prvým vkladom bolo to, že sa postupne vojny a bitky obmedzovali až na minimum. Ďalším kladným momentom misijnej činnosti je to, ...
Nahlas vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle vyvinúť spoločné úsilie, ktoré bude viesť k tomu, aby spoločenské komunikačné prostriedky užitočne slúžili hľadaniu a objavovaniu pravdy i ľudskému pokroku. Kresťan ...
"Znovu urobiť evanjelium stredobodom života dnešného človeka“ – k tomu nás pozýva Svätý Otec prostredníctvom synody o novej evanjelizácii. Tieto slová povedal predseda novovzniknutého pápežského dikastéria ...
6. Moja misia v Mozambiku
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... návšteva väzenia, pomoc chudobným, programy na školách, evanjelizácia na uliciach, povzbudenie miestnych spoločenstiev veriacich pod. S jedným miestnym zborom vedieme pravidelné stretnutia žien-vdov, na ...
... si, že mnohí kňazi si neuvedomujú „veľkú a základnú pravdu, že prvou a hlavnou službou Cirkvi je evanjelizácia sveta“. Tento všeobecný misijný duch musí byť predchádzaný duchom jednoty s tými, ktorých ...
... identita sa upevňuje a dostáva nové oduševnenie a motiváciu. Viera zosilnieva, keď sa podáva ďalej! Nová evanjelizácia kresťanských národov nájde nový popud a oporu v zasadení sa za svetovú misijnú činnosť“ ...
... prijatí a pochopení (koinonia) je svedectvom pre svet o Božej láske voči všetkým ľuďom (evanjelizácia). Predovšetkým od laikov a to nielen vydatých či ženatých ale aj slobodných je dnes žiadaná a potrebná ...
... veľmi nápomocný. Evanjelizácia – vedenie druhých k rozhodnutiu sa pre Krista. Otázkou stále zostáva, ako hlásať evanjelium vo svete, ktorý je už dnes tak veľmi závislý na prostriedkoch spoločenskej komunikácie?  ...
11. Internet a misie? - 17 - Reálna a virtuálna farnosť a laici
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... úlohách a organizovať svoju činnosť. K tomuto im môže byť internet ako komunikačné médium veľmi nápomocný. Evanjelizácia – vedenie druhých k rozhodnutiu sa pre Krista. Otázkou stále zostáva, ako hlásať ...
... programy ako sú evanjelizácia, reevanjelizácia, nová evanjelizácia i tradičné misijné poslanie ad gentes, katechéza a iné druhy výchovy, pre správy a informácie, apologetiku, riadenie, administráciu a ...
... internet a jeho dostupnosť skutočne všade musí ísť naša jasná rázna a odvážna evanjelizácia cez toto médium. Ak ho nevyužívame na šírenie evanjelia, strácame veľkú možnosť priniesť evanjelium a učenie ...
... zápal je vždy znakom vitality našich partikulárnych cirkví (porov. Redemptoris missio, 2). Predsa však je nutné zdôrazniť, že evanjelizácia je dielom Ducha Svätého a že skôr ako by bola konaním, je svedectvom ...
15. Renew - obnova farnosti cez Sv. Písmo
(Biblia/Bibllia - rôzne informácie)
... Svätého, učeníctvo a evanjelizácia. Na začiatku programu Obnova sa vytvoria malé spoločenstvá ľudí (8-12 ľudí), ktorí sa každý týždeň spoločne stretávajú. V brožúrach, ktoré ...
... je blízko nás. Tak moja evanjelizácia začala už v lietadle a pokračuje teraz v Sao Paule, v tomto obrovskom meste (15 milionov obyvateľov). Som tu úplne stratený, a predsa ...
...  domu. Pouličná evanjelizácia Vždy pred pouličnou evanjelizáciou sa v kaplnke pred Pánom Bohom dlhšie modlíme, aby nás Duch Svätý zaviedol tam, kde nás najviac ...
18. UPC v Rumunsku - r. 2001
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
...  Asi by ešte viac strhlo na seba deku a spalo ďalej. Sú jednoducho veľmi obetaví a súdržní. A vaša evanjelizácia medzi tými, čo k vám neprichádzali?  ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie