Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz duchom

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... všetko vybavené. Je potrebná skutočná spolupráca predstavených Cirkvi s Duchom Svätým, aby vedeli tieto problémy správne a spravodlivo riešiť. Mať srdce tiché a pokorné, ako Kristus, znamená ...
2. vzDUCH
(Úvahy/O viere)
... Ak znova, čo i len trochu pootvoríme prívody vzduchu, oheň zbĺkne. Aj naša duša potrebuje prívody vzduchu, aby len netlela, ale poriadne zahorela. Čo je tým vzduchom pre dušu? Keď v práci podpisujem ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... môj milovaný Spasiteľ a Priateľ. Naplň moje srdce, dušu, myseľ a telo svojím Duchom Svätým, nech ma očisťuje, oslobodzuje a uzdravuje svojou láskou, pokojom, radosťou, múdrosťou...“ Ale ponúkam ti Malú ...
4. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Náš rozum, osvietený Duchom pravdy, má čistým a slobodným srdcom zachytiť slávu Kríža vyžarujúcu na nebi i na zemi a vnútorným zrakom má jasne vidieť, čo Pán chcel povedať, keď hovoril o svojom nastávajúcom ...
... ale veriac, nie krokmi tela, ale slobodným rozhodnutím srdca“. V tomto bezduchom tele sa spoznávame ako jeho ranené a trpiace údy, ktoré však chráni láskavé objatie Matky. Ale vidíme sa aj v tomto materskom ...
6. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... a nositeľmi života, Tvojho Ducha lásky. Lásky, ktorá sa nepozerá na svoje vlastné potreby, ale na potreby druhých, ktorá sa dokáže obetovať, aby život okolo mohol rásť. Pane, oživ naše rodiny duchom ...
7. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... vie povedať presne to, čo potreboval druhý počuť práve v tejto chvíli, vie urobiť to, čo práve teraz bolo potrebné - nič viac a nič menej, lebo je spojená s Nekonečnou láskou - Duchom Svätým. Láska vie, ...
8. Modlitba najšťastnejšieho života
(Modlitby/Pre každý deň)
Ak veľmi miluješ, túžiš urobiť pre svojho milovaného najviac ako sa len dá a najlepšie ako sa len dá, pretože chceš, aby bol tvoj milovaný tak šťastný, ako sa len dá. Neuspokojíš sa s málom, nedokážeš ...
... kráľovskou cestou služby tvojho Syna nás vyveď z našej povýšenosti a neposlušnosti k pokore srdca. Zjednoť nás svojím Svätým Duchom, aby sme službou našim bratom a sestrám odhalili tvoju skutočnú tvár; ...
10. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
...  i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * i na veky vekov. Amen. (Opakuje sa Ant.)   MODLITBA K: Pán s vami Ľ: I s duchom tvojím. K: Modlime sa. Pane ...
...  Prosíme ťa, Bože, pre zásluhy sv. Jozefa, snúbenca Najsvätejšej Bohorodičky a Ochrancu sv. Rodiny, požehnaj snúbencov, ktorí túžia založiť rodinný krb. Naplň ich srdce duchom lásky, obety a zbožnosti. ...
12. Viera v silu jediného Boha
(Rozhovory/S misionármi)
... otca a mojej manželky. Tradičný spôsob ako chorobu dieťaťa odstrániť je verejne v rámci širokej rodiny vyznať hriechy. Druhým krokom je to, že sa k duchom modlíme a obetujeme im v tomto prípade sliepku, ...
... a tiež cez Magistérium Cirkvi. Špecifikom Mgistéria Cirkvi je to, že na vrchole magistéria stojí Sv. otec, ktorý, ako námestník Krista, je inšpirovaný Duchom Svätým a hovorí do súčasnej svetovej situácie ...
14. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... viac, ako môžeš túžiť alebo prosiť. Už na vrchu Tábor som naňho zostúpil so svojím Duchom a povedal som: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Nemáš dôvod žiadať nové formy ...
15. Zomrime s Kristom! (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ale zasnúbenú s duchom. Svätý Dávid si predovšetkým želal, aby mohol toto vidieť a na toto hľadieť. Veď hovorí: „O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho ...
16. Bože, ty si naše všetko (sv. opát Kolumbán)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ktorý je jedno s Otcom i s Duchom Svätým na veky vekov. Amen. Z Poučení svätého opáta Kolumbána (Instr. 13, De Christo fonte vitae, 2-3: Opera, Dublin 1957, 118-120)  ...
17. Malá duchovná zbraň pre teba...
(Modlitby/Pre každý deň)
... mojim blízkym! Amen! Ježišu, ty si môj jediný Pán, ktorému sa úplne podriaďujem, prosím, naplň ma teraz svojím Svätým Duchom – moju myseľ, srdce, dušu, telo, vôľu a emócie, pamäť ...
18. Svedectvo s Duchom
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... pred svetom nikto, a pred Bohom bojkovia, nedôstojný neba, lebo sme sa hanbili vyznať Toho, ktorý nás poslal. Najlepším variantom, ktorý ráta aj s ľudskou slabosťou, je život v pravde, život s Duchom a v Duche ...
19. Litánie k bl. Jánovi Pavlovi II.
(Modlitby/Litánie)
... dôverou otvorili svoje srdcia spásnej milosti Krista, jediného Vykupiteľa človeka. On je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Autor: Martin Majda    ...
... svoje srdcia spásnej milosti Krista, jediného Vykupiteľa človeka. On je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Záver K.: Modlime sa ako nás naučil náš Pán: ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie