Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz ducha

Celkom: 46 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... organizáciou, alebo firmou či mimovládkou, ale je to spoločenstvo osôb, ktoré oživuje pôsobenie Ducha Svätého, ktoré zažili a zažívajú úžas nad stretnutím s Ježišom Kristom a želajú si podeliť sa o túto ...
2. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... zriekania a pozvania Ducha Sv. do srdca Dlhý variant: (ráno hneď po zobudení sa alebo večer pri sviečke) Ježišu, v tvojom mene a mocou môjho krstu sa zriekam každého zla a zlého ducha - pýchy, neodpustenia ...
3. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
Milí misijní priatelia, tohoročná zimná Veľká noc nám aj "predčasne" priniesla všetky veľké sviatky Nanebovstúpenia Pána a Zoslania Ducha Svätého na mesiac máj, ktorý je neodmysliteľne spojený s Pannou ...
4. vzDUCH
(Úvahy/O viere)
... list za niekoho iného, tak napíšem skratku „vz“ – v zástúpení... Ježiš pri svojom odchode hovorí, že nám pošle Ducha – Tešiteľa; akoby hovoril, že namiesto seba, posiela Ducha Svätého. A teraz prenesene ...
5. Vyznávať Krista
(Úvahy/O viere)
... mimovládna organizácia.“ Sv. Jakub píše v liste, že „ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.“ Ale nestačia len skutky, tu si dovolím parafrázovať pápežové slová, že pokiaľ ostaneme ...
6. Poznám Boha?
(Úvahy/O viere)
... sa poznať Boh? Nie je Boh tajomstvom? Je aj nie je. Boh sa dáva spoznávať. Veď keby chcel žiť v utajení, nepošle Ježiša; keby chcel ostať v utajení, nezošle Ducha Svätého. Boh sa chce nechať spoznávať. ...
7. Dotknúť sa srdca
(Úvahy/O viere)
... CD vychádzajú z Ducha a tie piesne sa ich dotýkajú. Dotýkali sa ich životov, ich sŕdc. A ešte spomeniem jednu nedeľu, kedy sme spievali na omši a po omši prišla za nami jedna pani, dojatá a hovorí nám: ...
8. Ruženec lásky
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Svätému:  „Milujem ťa (nádych), môj Milovaný (výdych).“ ...od Otca, Ježiša a Ducha Svätého pre každé milujúce srdce...  ...
... v tých našich rodinách je. Niekedy tá rodinná pohoda chýba nielen cez rok, ale aj počas týchto sviatočných dní. Ja nám prajem, aby sme si nenechali otráviť ducha Vianoc, aj keď možno navonok nie je všetko ...
... Ducha, aby sme mohli použiť všetky ostatné zmysly.  ...
11. Mesto na Neve
(Listy/Listy misionárov)
... močaristá, neriedko je celá zaplavená. No stačí písať o biedach, treba o ľuďoch. Nehľadiac na neblahé podmienky existencie chrámu, veriaci sú tu veľmi priateľský a farnosť má rodinného ducha. Veď aby ...
... (Ad gentes, 20) a „zviditeľňujú misijného ducha a misijné nadšenie Božieho ľudu, takže celá diecéza sa stáva misionárskou“ (tamže, 38). Prvenstvo evanjelizácie Poslanie hlásať evanjelium sa však pre ...
13. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... smrti báli, neutekali pred ňou, i keď vedeli, čo sa chystá, ale v modlitbe odovzdávali ducha Bohu, ako to urobil sv. Štefan, prvý mučeník. Kráľovskí svätci, hodní našej pozornosti, sa ...
14. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... Kristovi, Spasiteľovi; samozrejme, že jedine v sile Ducha Svätého, ktorý naše svedectvo využíva, posilňuje a posväcuje. Otázka je však v tom, dovolíme my Bohu, aby nás urobil svojimi svedkami. Prečo takáta ...
15. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... Ducha Svätého, nech ovládne tvoj rozum, myseľ, srdce, dušu i telo a nech hovorí cez teba On sám, nech koná cez teba On sám (Tu je príklad takej modlitby pre teba každý deň ráno: http://www.misie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=963:modlitba-najastnejieho-ivota&catid=81:rozne&Itemid=236 ...
... k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.“ „Žíznim“. „Je dokonané!“. Hľadiac na Otca a hľadiac na ľudstvo nám Ježiš v týchto dvoch slovách odovzdáva horúcu ...
17. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... koná vo svojich deťoch. Keď kresťan spozná v druhom pôsobenie Ducha Svätého, musí sa z toho tešiť a oslavovať nebeského Otca (porov. Mt 5, 16). (Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami ...
18. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... aj čoraz viac možností hriešne pozerať na odhalené telo a telá… Čo sa to deje? Či telo nemá byť svätyňou, chrámom Svätého Ducha? Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou! 11. zastavenie: ...
19. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... a nositeľmi života, Tvojho Ducha lásky. Lásky, ktorá sa nepozerá na svoje vlastné potreby, ale na potreby druhých, ktorá sa dokáže obetovať, aby život okolo mohol rásť. Pane, oživ naše rodiny duchom ...
... Boha, ktoré postupne Boh vtláča do srdca tých, ktorí sa mu úplne oddali... Tak si vyberaj a hlavne sa pýtaj sám seba - Ako vidím ja Boha? Kto je pre mňa Boh? A ak nemôžeš nájsť, popros Ducha Svätého, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie