Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz dotyk lásky

Celkom: 47 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
Milí misijní priatelia, tohoročná zimná Veľká noc nám aj "predčasne" priniesla všetky veľké sviatky Nanebovstúpenia Pána a Zoslania Ducha Svätého na mesiac máj, ktorý je neodmysliteľne spojený s Pannou ...
Príbeh Andreja, ktorého som stretol na tábore pre bezdomovcov, ktorý už druhý krát organizovali Sestry Matky Terezy na okraji Moskvy, je veľmi kuriózny. Ani by som si ho nevšimol, pretože počas celého ...
3. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
Cirkev nazýva obdobie, do ktorého sme vstúpili, slovom, ktoré sa pre liturgiu stalo priam typickým – „Quadragesima“ je teda čas štyridsiatich dní. Štyridsiatka je symbolické číslo, ktoré sa v Starom i ...
Nech z teba žiari Jeho dobrota a láska, ktorá uzdravuje čokoľvek kam sa dostane... Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ...
5. Sila modlitby
(Príbehy/Svedectvá)
Pán Ježiš je aj dnes plný zľutovania a moci a aj nás volá k takému postoju lásky, aby sa nás dotýkalo utrpenie našich bratov a sestier, zvlášť keď vieme o tom, že On aj dnes uzdravuje chorých, vyslobodzuje ...
6. Ako som prijala Jeho lásku
(Príbehy/Svedectvá)
... jediný vie, čo je pre mňa dobré. Prijatím Božej lásky a viery v Boha sa začal meniť aj život v našej rodine. ,,Duch Boží koná ako chce, kedy chce a kde chce..." "Je ľahšie zažiť Pána, jeho dotyky, ...
... dieťa tam, kde sa malo cítiť bezpečne, chránené, milované. Zabi ho vtedy, keď sa na teba už teší, keď cíti tlkot tvojho srdca, keď sa teší na tvoj dotyk, tvoje objatia a tvoju lásku po pôrode. Čo je na ...
8. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
Ponúkame vám jednu z možností, ako urobiť adoráciu na Misijnú nedeľu a to buď po sv. omši alebo poobede osobitne v rámci akéhosi duchovného programu. Samozrejme, každú časť tejto adorácie môžete zmeniť ...
Vo východných gréko-katolíckych či pravoslávnych cirkvách sa oddávna začínala liturgia okiadzaním celého priestoru kostola a pokropením svätenou vodou. Kedysi pred 2. vatikánskym koncilom  bolo aj v ...
Jedným z najlepších spôsobov ako oživiť vieru veriacich vo farnostiach je zamerať ich pozornosť na ich misijné poslanie, prípadne na pomoc tým, ktorí toto poslanie realizujú priamo v misijných krajinách ...
Pre potvrdenie aktuálnosti sv. Terézie z Lisieux by sme mohli uviesť rady tých, ktorých život rozhodným spôsobom ovplyvnilo poznanie posolstva tejto svätice. Patria medzi nich viacerí filozofi minulého ...
12. Cesta duchovného detstva V. Láska
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... musí sám zakúsiť vo svojom živote lásku, Božiu lásku, Boží dotyk. Láska je charakteristickou vlastnosťou duše, ktorá sa cíti byť dieťaťom. Skrze lásku sa objaví detská duša. Dieťa miluje svojich rodičov, ...
Roku 1927 pápež Pius XI. vyhlásil sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre  za hlavnú patrónku všetkých misií a misionárov na svete, spolu so sv. Františkom Xaverským. Bolo to dva roky po jej svätorečení. ...
14. O očistci IV (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
Štvrtá a posledná časť dialógu sestry Márie z Kríža so zosnulou sestrou Gertrúdou odkrýva realitu očistca. Svedectvo je svetovo známe a preložené do mnohých jazykov. Elisa Sophie Clementine Hebert, ...
... prisadli na rohožku a on si nás každú „prezrel“ dotykom na tvár a srdečným stiskom ruky. Zvítali sme sa so všetkými; ušmudlaní drobci si ma radšej premeriavali len z úctivej vzdialenosti, pretože nie každý ...
16. Internet a misie? - 17 - Reálna a virtuálna farnosť a laici
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Aby sme plnšie pochopili, ako môže byť internet novým účinným prostriedkom nielen farskej pastorácie u nás na Slovensku ale aj v misijných krajinách, kde misionári takisto pracujú predovšetkým vo farnostiach, ...
Ďalšia zaujímavá novéna k Duchu Svätému prostredníctvom úvah nad jednotlivými invokáciami k Duchu Svätému v Hymnoch, ktoré sa kresťania modlia už dlhé stáročia... Nech sa páči... Hymnus: Veni creator ...
... seba staval neviditeľný múr, ktorým som sa dokonale oddelil od všetkých okolo seba – život bez dotyku s ľudskou osobou, bez pritúlenia k sebe dieťaťa, bez objatia, či pohladenia, bez prejavu akéhokoľvek ...
... strachu... Niečí dotyk vnesie jar do zimy mojich rúk... Obraciam zrak... Nikoho nevidím... "Neboj sa, som tu - pri Tebe...  Ja ťa chránim" - v ušiach znie dôverne známy hlas ako ozvena odkiaľsi zblízka ...
... srdce dar. A tak hľadím na tvoju tvár - tvár sladšiu nad nektár, nežnejšiu než dotyk matky rúk a krajšiu než úsvit rán... A pri Tvojom pohľade, všetko, čo nado mnou vládlo, Pane, všetko zrazu padá, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie