Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz dogma

Celkom: 6 nájdených výsledkov.

Svätí otcovia a veľkí učitelia v homíliách a rečiach, ktoré mávali na sviatok Nanebovzatia Bohorodičky, hovorili o ňom ľudu ako o veci, ktorú veriaci už poznajú a prijímajú. Bližšie ho vysvetľovali a hlbšie ...
2. Vývin a rozvoj dogiem v cirkvi (sv. Vincent Lerinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... by celé telo buď zahynulo, alebo by bolo nenormálne alebo by aspoň zoslablo. Tak sa patrí, aby sa aj dogma kresťanského náboženstva riadila týmito zákonmi pokroku, čiže aby sa rokmi upevňovala, časom rozširovala ...
... zosobnené v konkrétnych ľuďoch – hrdinoch, ktorí konkrétne hodnoty evanjelia napĺňajú vo svojich životoch príkladným spôsobom. Nemali by byť podávané abstraktnými všeobecnými dogmatickými pravdami a citátmi. ...
... zjednotenia sa s Kristom, ktorý trpel s nekonečnou láskou“ (37). Už Druhý vatikánsky koncil poukázal na dôležitú úlohu Cirkvi v starostlivosti o trpiacich ľudí. V dogmatickej konštitúcii Lumen gentium ...
5. Kto bude spasený? (Lumen Gentium)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... milosti, správne žiť. Lebo všetko dobré a pravé, čo sa u nich nachádza, Cirkev považuje za prípravu na evanjelium a za dar toho, ktorý osvecuje každého človeka, aby mal napokon život. Z dogmatickej ...
6. Čína - stručné dejiny
(Ázia/Čína)
... aktívne zúčastňovali aj mnohí európski učenci. Dogmatické rozpory o prípustnosti rituálneho uctievania predkov a veľkej historickej osobnosti KONFÚCIA, známe ako "spor o rítoch", spôsobovali ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie