Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz dary

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. 3D - dostať, dať, ďakovať
(Úvahy/O Advente)
... svojich blízkych ale tiež od Boha. Či už sú to materiálne alebo duchovné dary. Skúsme si uvedomiť, čo sme dostali, a čo z toho by sme mohli dávať aj ďalej? Buďme vďační za každú maličkosť, lebo nie je ...
... bohatstvo chudobným. Veď Boh nepotrebuje zlaté nádoby, lež zlaté duše. Ale toto nehovorím, akoby som zakazoval odovzdávať také dary, ale žiadam, aby sa popri nich a ešte pred nimi rozdávala almužna. ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... milosrdenstvo, láska, či múdrosť. Všetko je len dar. Tvoja ja slobodná vôľa rozvíjať s Jeho pomocou tieto dary vo svojom srdci. Akonáhle si začneš tieto dary privlastňovať, kazia sa veľmi rýchlo. Začínaš ...
4. Dary zo Slovenska do Sierra Leone v Afrike
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
Deti a mladí v meste Lungi sa tešia z ďalších darov zo Slovenska. V januári tohto roku im bolo, vďaka štedrosti a finančnej podpore mnohých mladých rodín, mladých a detí zo stretiek, saleziánov spolupracovníkov ...
5. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... život v smrti. Teraz už prestali rozličné krvavé obety a všelijaké obetné dary dokonale nahrádza jediná obeta tvojho tela a krvi, lebo ty si pravý „Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta“. Takto v sebe ...
6. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... poznám jej časti naspamäť, denne sa modlím a mám silnú vieru a mnohé duchovné dary, no ak nemám dosť lásky, s ktorou by som skutočne konal to, čo v Biblii čítam a obetoval niekedy svoje vlastné túžby, ...
... Ježiša Krista slúžiacim spoločenstvom. Tým, že používame naše rozličné dary pre spoločnú službu ľudstvu, stáva sa zjavným jednota v Kristovi. Slávnostný ruženec Modlitba Všemohúci a večný Bože, ...
8. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
...  6. Posvätná vysviacka. 7. Manželstvo.   Dary Ducha Svätého 1. Dar múdrosti. 2. Dar rozumu. 3. Dar rady. 4. Dar sily. 5. Dar poznania. 6. Dar nábožnosti. 7. Dar bázne voči Bohu.   ...
9. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... Ďalej som prosila o dary Ducha Svätého. Modlitba vychádzala z môjho rozorvaného vnútra a až neskôr som pochopila, ako veľmi zmenila orientáciu môjho života. To, čo sa po nej dialo s mojím myslením, je ...
10. Kedy byť mučeníkom?
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... alebo neočakávaná, má tiež miesto ako posledná bodka v pozemskom živote. Predsa len väčším darom je pre nás viera, ktorá nám ponúka nový, večný život a skutočné, nekonečné možnosti i dary. Preto v krajných ...
11. Zlaté pravidlo
(Biblia/Meditácie)
Zákon nad zákony alebo čo by si mal vedieť, aby si prežil. „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.  ...
12. Kto sa chce stať Dobrovoľníkom pre Afriku?
(Aktuality/Správy z misií)
... zodpovedné miestne diecézy alebo rehoľa Sestier sv. Františka. - Práca s deťmi a študentmi v St. Mary’s Boy Secondary School and Rescue Centre v Nyeri. Tu je vítaná najmä práca s deťmi, ktoré žili istý ...
... ako „Božia opica“, ktorý dokáže napodobniť rôzne zázraky a dary, len aby poplietol a zvábil človeka. Aj Sv. písmo nás vyzýva: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte či sú z Boha. Lebo do sveta ...
14. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... povolanie sa mi zdalo plnšie ako povolanie saleziána, ktorý sa venuje predovšetkým deťom a mladým. Cítil som v sebe dary, potrebné pri práci aj s dospelými alebo starými ľuďmi. Cítil som, že ak mi Pán ...
... vo farnosti stráviť svoj voľný čas s priateľmi slušným a užitočným spôsobom. Samozrejme, ak by takáto kaviareň bola zriadená v budove farského pastoračného centra, kde by mali možnosť rozvíjať svoje dary ...
16. Nebezpečenstvo krásy
(Úvahy/O duši)
... sily, ukázať všetky svoje dary, talenty a ostatné krásy, aby vás aspoň na chvíľu zaujal, aby ste vôbec chceli s ním byť. A ten krajší človek? Stačilo, že sa iba usmial, pozrel na vás, sem tam povedal nejaké ...
... si vyššie sily (konkrétne nazývané božstvá) s cieľom získať dary, kvality a iné schopnosti; jedy, lekárstva a ich schopnosť priniesť lásku a iné potrebnosti; čarodejníctvo a iné okultné praktiky spojené ...
18. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... oslobodzovať od zla a chrániť pred akýmkoľvek nebezpečenstvom aj nás samých. Daj, aby sme ti za všetky tieto dary boli neustále vďační, aby sme sa nebáli tieto dary využívať pri ohlasovaní evanjelia, aby ...
19. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... všetko zariadiť. Jedinou útechou im ostalo biedne prístrešie a poklona pastierov. Panna Mária, chcem ako Ty, vďačne prijímať všetky Božie dary. Nechcem nariekať, keď sú ťažkosti, verím Pánu Ježišovi, veď ...
20. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
... si nájsť cestu k duchovnu. No nie vždy je to šťastný výber, ako napr. pri okultizme, ktorý človeku na začiatku ponúka slobodu a moc, no nakoniec ho oberá o vytúžené dary. Síce naše úvahy nepoukážu na ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie