Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz chvály

Celkom: 27 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Mesto na Neve
(Listy/Listy misionárov)
... potom slávnostné ranné chvály a po nich samotná sv. omša, začínajúca o 12. hodine. A po sv. omši klasické rozhovory pri čaji. Väčšina faníkov sú občania Ruskej federácie, hoci na fotke je akurát skupina ...
2. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Boha modlitbou. Druhý, veľký Mojžiš, jasal v hymnách a spieval chvály za víťazstvo nad faraónom a nad tými, čo utláčali Hebrejov robotami. Neskôr ďalší s neprestajnou veselosťou konali posvätné obrady, ...
3. Radujme sa, potešme sa
(Úvahy/O Advente)
... ťa upozornil, že si nahý?!“ Túto vetu povedal Boh Adamovi. Kto ma upozornil, že niečo, čo robím nie je tak celkom správne, dobré a chvályhodné? Kto? Svedomie? Skúsenosť? Nepísaný zákon? Pocit? Moje lepšie ...
4. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... človeka z otroka. Pokoj medzi bratmi je Božou vôľou a potešením pre Krista, je dokonalou svätosťou, pravidlom spravodlivosti, učiteľom múdrosti, strážcom mravov a chvályhodným poriadkom vo všetkých ...
5. O očistci IV (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... vnútorná, aby ste sa zriekli chvály a uznania ľudí! Aby bol človek šťastlivý, a to predovšetkým v kláštore, musí ísť svojou cestou ako hluchý, slepý a nemý! Čo počujeme, máme si ponechať pre seba! ...
6. Chvála Bohorodičky Márie (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... mŕtvi, skrze teba panujú králi v mene svätej Trojice. Kto z ľudí je schopný osláviť chvály najhodnejšiu Máriu, ako si ona zaslúži? Ona je matka i panna. Aké obdivuhodné! Tento zázrak ma privádza do úžasu. ...
7. U teba je zdroj života (sv. Bonaventúra)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zakaliť. Z teba vyviera rieka, „ktorá obveseľuje Božie mesto“, aby sme ti „s radostným plesaním a s piesňou ďakovnou“ spievali piesne chvály a na základe skúsenosti dokazovali, že „u teba je zdroj života ...
8. Nechcem sa páčiť ľuďom, ale Bohu (sv. Ignác Antiochijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... čo je, podľa lásky Ježiša Krista, nášho Boha. Cirkvi, ktorá predsedá na území Rimanov, hodna Boha, hodna cti, hodna, aby ju nazývali blahoslavenou, hodna chvály, hodna toho, aby sa splnilo jej prianie. ...
9. Múdrosť Božia a múdrosť sveta (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... túžby a so záľubou sa bez zábran rozplýva v tom, čo počuje zvonka. Takže má väčšiu radosť z toho, že ju nazývajú blahoslavenou, ako z toho, že sa takou môže stať. A keďže dychtí po slovách chvály, vzdáva ...
... velebit Tvé jméno, můj Bože, králi! – Každý den Tě budu velebit a chválit Tvé jméno po všechny věky. – Veliký je Hospodin a vší chvály hodný, jeho velikost je nevýstižná! Chválím Tebe, Pane můj, - chválím ...
... sa ti ako svojmu pravému Bohu, práve tak, ako sa klaniam Bohu Otcovi a Bohu Synovi. Zjednocujem svoje chvály s tymi, ktoré prijímas od vsetkych anjelskych chórov. Obetujem ti celé svoje srdce a vzdávam ...
... modlitbou K. Rahnera Následují chvály, díky a prosby, které vyslovují jak biřmovanci, tak přítomní farníci. Modlitba Karla Rahnera • Přijď, Duchu svatý, Duchu Otce i Syna, přijď, Duchu lásky, Duchu ...
13. Duchovné očistenie (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... jedným menom milosrdenstva skrývajú mnohé chvályhodné skutky nábožnosti, aby si mohli byť všetci veriaci v duchu rovní, aj keď majú nerovnaké možnosti. Veď láske, ktorú dlhujeme tak Bohu, ako aj človeku, ...
... a prýštilo prúdom vďaky a chvály zo srdca. Áno, boli chvíle, ktoré som strávil v krásnej modlitbe a prítomnosti Boha práve v prírode. Áno, všade sa človek môže modliť, kdekoľvek sa môže stretnúť so všadeprítomným ...
15. Sv. Faustína I.
(Myšlienky/Myšlienky)
... biede sa neľakám ničoho, ale mám nádej, že budem spievať pieseň chvály naveky. Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej ...
16. Svetlá na ceste domov
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... žiakov nielen úchvatne viesť učivom ale aj svojou láskou premieňať na lepších ľudí. A deti ju obdivujú, hlcú každé jej slovo a rozprávajú o nej všade samé chvály. A tak sa občas preriekne: „Budem učiteľkou ...
17. Denníček milosrdenstva - 2 - Obeta utrpenia
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... v priepasti Tvojho milosrdenstva, Bože a Stvoriteľu môj. Napriek svojej veľkej biede sa neľakám ničoho, ale mám nádej, že budem spievať pieseň chvály naveky. Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola ...
... praktizovaný skrytý pôst ťa však určite ochráni pred pýchou, ktorá by to všetko spolu s tebou zničila a naučí ťa nežiť len pre seba, nečakať za vykonané dobro ovácie a chvály a odmenu za svoj odvážny skutok ...
19. Utorok, 1. pôstny týždeň
(Kázne/Veľký pôst)
Milí bratia a sestry, z času na čas je dobré zrekapitulovať svoje modlitby. Ako často to robíme? Pravda, rekapituluje hlavne ten, kto sa modlí, a kto sa modlí dosť. Pri krátkych a občasných modlitbách ...
20. 3 dni vlakom cez Sibír
(Zážitky/Misionárov)
... príchodom do Čity modlil ranné chvály, hovoril som si, aká škoda, že som nevyužil noc na to, aby som na sviatok krstu Pána odslúžil sv. omšu – nikým nerušený, pohrúžený do stretnutia s Pánom. Nuž a teraz, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie