Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz chorých

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... mních kláštora nám zakázal prijímať chorých, my potrebujeme zdravých ľudí a ty si chorý... Tu máš pár rubľov a choď.“ „No ja nemám kam ísť... Aspoň na pár dní.“-prosil Andrej. „Nie nie nie... ...
2. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... nás ochudobňuje, Boha, ktorý nás chce celkom pre seba. Je to jeho láska, ktorá chce spáliť všetky prekážky. A byť milovaný je predsa radosť.   XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž Je toľko chorých. ...
... ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých ...
4. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
...  a pre ktorých pracujem, prípadne tým, ktorých vo svojom živote mimo svojej práce stretnem ako chorých, chudobných, opustených, ponižovaných a vysmievaných tak, aby to cítili práve vo chvíli nášho stretnutia, ...
5. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... pred tvárou Cirkvi. 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.   Sedem sviatostí 1. Krst. 2. Birmovanie. 3. Eucharistia (Oltárna sviatosť). 4. Pokánie (sviatosť zmierenia). 5. Pomazanie chorých. ...
6. Sila modlitby
(Príbehy/Svedectvá)
Pán Ježiš je aj dnes plný zľutovania a moci a aj nás volá k takému postoju lásky, aby sa nás dotýkalo utrpenie našich bratov a sestier, zvlášť keď vieme o tom, že On aj dnes uzdravuje chorých, vyslobodzuje ...
7. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... do kostola, kde sa zriekla všetkých praktík, ktoré nesú so sebou zlé duchovné pozadie. Odovzdala svoj život i zdravie do rúk Božích, vyspovedala sa a udelil som jej sviatosť pomazania chorých. Videl som, ...
...  Obranca viery, Šíriteľ úcty k svätým, Milovník vedy a poznania, Príklad pracovitosti, Priateľ detí, Apoštol mladých, Povzbudenie pre trpiacich a chorých, Hlas chudobných a prenasledovaných, ...
... neskôr, keď sme už vedeli, kde majú chorých, tak som išiel ešte raz, ale už aj s Pánom Ježišom ... ešteže sme chodili po dvoch a môj spoločník bol domáci Mexičan, lebo ja som rozumel len v celku, o čom ...
...  Šíriteľ úcty k svätým, Milovník vedy a poznania, Príklad pracovitosti, Priateľ detí, Apoštol mladých, Povzbudenie pre trpiacich a chorých, Hlas chudobných a prenasledovaných, Ochranca života ...
...  Apoštol mladých, Povzbudenie pre trpiacich a chorých, Hlas chudobných a prenasledovaných, Vzor odpustenia, Vzor skromnosti, Vzor nábožnosti, Obranca pokoja, Obranca viery, Šíriteľ úcty ...
... ľudí, chorých a bezvládnych, ale aj neveriacich. Určite v tejto práci neobsiahnem všetky služby, ktorými by mohol portál slúžiť veriacim. Načrtnem aspoň niektoré. Mnohé služby možno dnes ešte nie sú veľmi ...
13. Vždy upriamená na Boha (o sv. Hedvige)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vdovy a siroty, chorých a slabých, malomocných a väzňov v okovách i v žalároch, pocestných i chudobné ženy, čo živili deti, a vôbec nikomu, kto prišiel za ňou o pomoc, nedovolila odísť bez potechy. A ...
14. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... veľkou útechou, keď si pomyslím, že som vo svojom kňazskom živote veľa požehnával. Žehnal som nielen svojich farníkov, ale všetkých ľudí, zvlášť chorých, trpiacich, umierajúcich, ba aj neveriacich, hriešnikov ...
15. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, 18 hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ (Mk 16) Chvíľa ticha ...
16. Moja misia v Mozambiku
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... medzinárodné tímy i jednotlivcov, ktoré tu prichádzajú na svoje evanjelizačné a dobrovoľnícke výjazdy a s nimi vedieme rôzne menšie služby – modlitba za chorých v nemocnici, praktická pomoc v nemocnici, ...
... sa môže kňaz pokúsiť zadať veriacim misijnú úlohu – akési malé misijné poslanie na tento deň, alebo týždeň, či mesiac. Takouto misijnou úlohou môže byť návšteva chorých v ich domoch, či v nemocniciach ...
... Terézia, veselá krížoch a trápeniach, Svätá Terézia, zrkadlo poníženosti, Svätá Terézia, nasledovaniahodný príklad dôvery v Boha, Svätá Terézia, potecha chorých, Svätá Terézia, útočisko utláčaných, ...
Nasledujúce prvky pastoračnej práce musia byť vo farnosti včlenené do pastorácie detí, mladých, vysokoškolákov, rodín, starých, chorých, väzňov, škôl či závislých od drog neopomenúc ani pastoráciu cez ...
20. Výroky Otcov púšte - 2
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... mníchov aj žijúcich vo svete, vzdelaných aj nevzdelaných, zdravých aj chorých, mladých aj starých. On je ako prameň svetla, východ slnka alebo zmeny počasia, ktoré sú rovnaké pre každého bez výnimky. Zdroj: ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie