Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz bratmi

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... prvok. Všetci sme pozvaní na cesty sveta, aby sme po nich kráčali spolu s bratmi, vyznávali svoju vieru v Krista a svedčili o nej, stávajúc sa tak ohlasovateľmi jeho evanjelia. Vyzývam preto biskupov, ...
2. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... pôst mali vybrať za cieľ boj s neporiadkom vo svojich náladách  a vzájomných vzťahoch s bratmi a sestrami, s ktorými spoločne vyznávame jednu vieru a tvrdíme, že sme členmi jednej rodiny – Cirkvi. Takýto ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... s bratmi a sestrami, ktorí sú veriaci a môžu vždy poradiť, posilniť, povzbudiť, dodať síl. No a takisto snažiť sa vidieť v spolupracovníkoch veľa dobra, ktoré Boh vložil do ich srdca a rozprávať im o ...
4. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... zodpovednosť za tých, ktorí sú ako ja Božími stvoreniami a Božími deťmi: fakt, že sme vo svojej ľudskej prirodzenosti a často aj vo viere bratmi a sestrami, musí viesť k tomu, aby sme v blížnych skutočne ...
... blízki, ale časom ste prišli na to, že vaše životy sú im v mnohom podobné. Oni vstúpili do vášho života, oni Vás vedú, usmerňujú, povzbudzujú, napomínajú... Sú vašimi staršími bratmi a sestrami. Istý ...
6. Pátri z Vietnamu v Čechách
(Rozhovory/S misionármi)
... sa základy češtiny v Novom Hrozenkove, kam budú i v priebehu školského roku dochádzať cez víkendy, aby udržovali kontakt so spolubratmi SVD. O svojej krajine nám povedali pár slov. Zvláštnosťou vo ...
7. Sme hlinou v majstrovej ruke
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Lebo on vie všetko dopredu a vie, čo sa odohráva v našom srdci. A tak mu vzdajme chválu, a nielen ústami, lež aj zo srdca, aby nás prijal za synov. Lebo Pán povedal: „Mojimi bratmi sú tí, ktorí plnia vôľu ...
8. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... človeka z otroka. Pokoj medzi bratmi je Božou vôľou a potešením pre Krista, je dokonalou svätosťou, pravidlom spravodlivosti, učiteľom múdrosti, strážcom mravov a chvályhodným poriadkom vo všetkých ...
... a deti prázdniny týždeň pred Veľkou nocou a týždeň po nej ako aj mnohí štátni úradníci. No ja som hneď ešte v ten deň spolu s mojimi dvoma spolubratmi z Keňe a z Ghany, išiel na krátku misijnú prax – čiže ...
... radostne kráčajú so všetkými bratmi a sestrami do nebeskej vlasti. Ľ.: Amen. Čítanie Božieho slova Choďte teda, učte všetky národy... a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja ...
11. Chceš byť misionárom?
(Aktuality/Správy z misií)
... tejto misii Cirkvi? Spoločnosť Božieho Slova prijíma mladých mužov, ktorí majú záujem stať sa misionármi, kňazmi, alebo rehoľnými bratmi. Sme rodinou svätého Arnolda Janssena, muža s veľkou túžbou po ...
12. Викарный
(Listy/Listy misionárov)
... so všetkými spolubratmi régie na duchovných cvičeniach v dedinke Avkalevo, neďaleko Petrohradu. Po nich sa každý z nás vybral na nové miesto svojho pôsobenia: ja do Irkutska a P. Robert do farnosti sv. ...
... ako prvý nazval „odlúčenými bratmi“. „Jednota je nevyhnutná k úplnemu víťazstvu Evanjelia vo svete“. Blahoslavený Pavol Manna vo svojich úvahách a jedinečných vyhláseniach prorocky predchádza dokumenty ...
... luteránskej reformácie, prežíva to nie ako my dnes v duchu ekumenizmu a spolupráce s "odlúčenými bratmi", ale oveľa tragickejšie ako zradu Krista. Plače a zamýšľa sa, čo má vykonať? Dochádza k záveru, ...
... duchovnými putami ju spojil so svojimi dvoma apoštolmi, ktorí sa stali jej bratmi. „Naša svätá matka Terézia mi poslala ako kyticu k sviatku v roku 1895 môjho prvého bračeka (Maurice Barthélemy-Bellière). ...
16. Zvonka boje, vnútri úzkosti (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi.“ A dodáva, ...
17. Horlivosť za spásu duší (sv. Maximilián Kolbe)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa v rozličných podobách nielen medzi svetskými, ale aj medzi rehoľnými bratmi. Pritom Boh je hoden nekonečnej slávy. Preto je našou prvou a najdôležitejšou povinnosťou vzdávať mu, podľa našich skromných ...
...  Svoje prvé narodeniny v Rusku som oslávil spolu so svojimi spolubratmi ale aj ďalšími sestrami a bratmi iných kongregácií, ktoré sa do Irkutska zišli na prvé rehoľné sľuby nášho seminaristu Vitalika. ...
19. Eucharistia – sviatosť života (sv. Julián Eymard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... chlieb, všetci stolujú s Ježišom Kristom, ktorý nadprirodzene tvorí medzi nimi istý súlad, ako je medzi bratmi. Čítajte Skutky apoštolov. Ony potvrdzujú, že množstvo prvých kresťanov pochádzajúcich z rozličných ...
20. Marta a Mária (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... „prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi“. Adoptoval sluhov a urobil ich bratmi, vykúpil zajatcov a urobil ich spoludedičmi. No nech ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie