Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz božstvo

Celkom: 21 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí" (Rim 1,20). Človek môže dospieť k poznaniu neviditeľného Stvoriteľa pozorovaním viditeľného stvorenia. Starozákonná ...
2. Ty si Peter-Skala (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Lebo ma tebe nezjavilo ani telo ani krv, ale ten, ktorého jednorodeným Synom som. Potom pokračuje: „A ja ti hovorím,“ to je: Ako ti môj Otec zjavil moje božstvo, tak ti ja oznamujem tvoje vyznačenie. ...
... tiel: vyššieho – podobné vtelenému božstvu, ktoré neprestáva byť božstvom, prijíma telesné vlastnosti a pred koncom všetko premieňa a prináša k božskému; vyššieho duchovného – telo vyššej duchovnej  múdrosti, ...
4. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
... z pozície strachu, či snahy nepohnevať si určité božstvo. S príchodom kresťanstva sa tento vzťah posúva do inej roviny, ale aj tu narážame na rozdielne pohľady v chápaní  Boha. Často najťažšou prekážkou ...
5. V putách lásky (sv. Katarína Sienská)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Božstvo úbohým oblakom a nakazenou hmotou Adamovho tela. Prečo si to urobil? Jediným dôvodom bola tvoja nevýslovná láska. Pre túto nesmiernu lásku teda zo všetkých síl svojej duše ponížene prosím tvoju ...
6. O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... že sa premení ľudská prirodzenosť, aby mohla „už nie nejasne akoby v zrkadle, ale z tváre do tváre“ vidieť Božstvo, ktoré nik z ľudí nemohol vidieť také, aké je — a cez nevýslovnú radosť večného nazerania ...
7. Dych života
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
... rozprávaním o stvorení. Stvorenie je prvé zjavenie sa Boha. Príroda nám rozpráva o Bohu, ktorého „večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí“ (Rim 1,20). Nádhera hviezdnej ...
... za dar, ktorý som im dal, keď som svoje božstvo tak ponížil, aby som ich mohol pritiahnuť k sebe. Sú to len samé litánia prosieb. A tak to robia takmer všetci, ktorí ma prijímajú. Z lásky som umrel a vstal ...
9. Vystúpil do neba (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sme aj s ním. On je s nami skrze svoje božstvo, moc a lásku. My s ním nemôžeme byť skrze božstvo, ako je on s nami, ale láskou môžeme, a to láskou k nemu. On neodišiel z neba, keď odtiaľ zostúpil k nám; ...
10. Prvorodený medzi mnohými bratmi (bl. Izák)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ako hlava a telo jedného človeka sú jeden človek, tak aj Syn Panny a jeho vyvolené údy sú jeden človek a jeden Syn človeka. Písmo hovorí: „Celý a úplný Kristus je hlava a telo.“ Veď všetky údy dohromady ...
11. Si ako hlboké more, večná Trojica (sv. Katarína Sienská)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Večné Božstvo, večná Trojica, ty si spojila krv svojho jednorodeného Syna s božskou prirodzenosťou, a preto má takú veľkú cenu! Ty, večná Trojica, si ako hlboké more: čím viac v ňom hľadám, tým viac nachádzam, ...
12. Denníček milosrdenstva - 4 - Vlažnosť vyvolených
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... všetci, len vyvolené duše. Nepochopiteľné je šťastie, ktorým bude duša zaplavená. Ó, môj Bože, ani najmenej to nemôžem opísať. Duše sú preniknuté jeho božstvom, prechádzajú zo svetla do svetla, do nemeniteľného ...
13. Dobro lásky (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... lásky. Lebo ak je Boh láska, láska nesmie mať nijaké hranice, veď Božstvo nemožno vtesnať do nijakých medzí. Milovaní, hoci je každý čas príhodný na skutky lásky, tieto dni nás osobitne vyzývajú: tí, čo ...
14. Modliaci sa Kristus v nás (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa s nami. Veď jemu slúži celé stvorenie, lebo skrze neho bolo stvorené všetko. Preto keď hľadíme na jeho vznešenosť a božstvo, keď počúvame: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bol ...
15. Zbožstvenie – cieľ nášho života
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... sa milosťou tým, čím je Kristus svojou prirodzenosťou. Môžeme hovoriť o akomsi spojení ľudskej prirodzenosti s božskou v nás. Iste, nejde o také spojenie ako v osobe Ježiša Krista. Zbožštenie, príp. zbožstvovanie, ...
16. Utorok, 1. pôstny týždeň
(Kázne/Veľký pôst)
... si sami vyberali tú svoju pozemskú. Pohania museli mnoho hovoriť, aby ich začulo ich božstvo, hoci to nebolo možné. Sila ich modlitieb mohla spočívať jedine na výrečnosti, poprípade na kúzlach, lebo ...
... človeka je Pánom aj nad sobotou, pričom slovo Pán označuje jeho božstvo. No na inom mieste v Písme hovorí, že neprišiel zákon zrušiť, ale naplniť. Prečo ho nezrušil? Zákon bol daný Bohom, ktorý vo svojej ...
18. Ruženec Božieho milosrdenstva
(Modlitby/Ružence)
... Verím v Boha. Na veľkých zrnkách: Večný Otče, obetujem Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Na malých ...
... Ježiša a v ňom celé božstvo a celé človečenstvo. A je to to, čo vyjadrujú nasledovné kristologické označenia. Tak Tomáš nazýva Ježiša „môj Pán a môj Boh“ (Jn 20, 28). A Ježiš, jediný Syn Otca ako Boh ...
20. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. 19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. 20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie