Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz blahoslavenstvá

Celkom: 7 nájdených výsledkov.

1. O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Sv. Lev Veľký sa ohnivo rozkázal o blahoslavenstvách. Pár jeho slov vám prinášame aj my... Svoj zákon vložím do ich vnútra Milovaní, keď náš Pán, Ježiš Kristus, hlásal evanjelium o kráľovstve a po ...
2. Hlásanie je apoštolská úloha (Vavrinec z Brindisi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... je tak naplnené rozmanitými dobrami, že je akoby pokladnicou všetkých dobier. Veď z neho pochádza viera, nádej, láska a všetky čnosti, všetky dary Ducha Svätého, všetky evanjeliové blahoslavenstvá, všetky ...
Nie každý chudobný je skutočne chudobný v duchu. Nie každý bohatý je skutočne bohatý v duchu. Je zaujímavé, že Ježiš vo svojej reči na hore nehovorí: „Blahoslavení chudobní, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ ...
4. Blahoslavení chudobní v duchu
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
... Byť chudobným v duchu znamená, že sa potrebujeme obohatiť, že prameň šťasti a nemáme v sebe. Znamená to uvedomiť si svoju prázdnotu. Blahoslavenstvá však nie sú len obyčajnou výzvou k pokore. Pozývajú ...
5. Blahoslavenstvá sveta
(Úvahy/O viere)
  Kto je v súčasnom svete blahoslavený? Kto prežíva blaženosť o akej snívajú tisíce či milióny ľudí dnes v našom svete okolo? Ako to vlastne chcel Ježiš? Blahoslavenstvá podľa toho, ako nám ich servíruje ...
6. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... pri Modeine. 2Mach 13 1Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil pristúpili k nemu jeho učeníci. 2 Otvoril ústa a učil ich: Blahoslavenstvá-3 Blahoslavení ...
7. UPC v Rumunsku - r. 2002
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
...  sa s ľuďmi, konkrétna pomoc, kde bolo treba a vytvorenie stretkových skupiniek pre deti, mladých a ak bolo možné aj dospelých. Témou stretnutí boli evanjeliové Blahoslavenstvá. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie