Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz blahoslavení

Celkom: 23 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Milovaní, evanjelista hovorí: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“ Oprávnene kvitnú kresťanské čnosti v tom, kto žije svorne v kresťanskom pokoji, a nik nedosiahne titul ...
2. Pijem z potoka tvojich rozkoší (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... hladné ústa, prečo si má priať, aby mala zdravé vnútorné podnebie a správne rozlišovala, ak nie preto, aby jedla a pila múdrosť, spravodlivosť, pravdu, večnosť? Lebo hovorí: „Blahoslavení lační a smädní ...
3. Ani veľké vody lásku neuhasia (sv. Kolumbán)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Akí blahoslavení, akí šťastní sú „sluhovia, ktorých Pán pri svojom príchode nájde bdieť“. Blahoslavené bdenie, keď sa bdie pri Bohu, pôvodcovi všetkého, ktorý všetko napĺňa a všetko presahuje. Kiežby aj ...
4. Trojaký Pánov príchod (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... slová. Kde ich teda treba zachovať? Určite v srdci, ako hovorí Prorok: „V srdci si uchovávam tvoje výroky, aby som proti tebe nezhrešil.“ Teda takto zachovávaj Božie slovo, lebo „blahoslavení sú tí, ...
P. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Tretí diel je o Chudobe ducha.       Blahoslavení chudobní ...
... na slová, ktoré si vyslovil, aby si ma naučil pestovať pokoru: "Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám... Sluha nie je väčší ako jeho pán... Keď to viete, ste blahoslavení, ak ...
7. O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... výstupu. Hovorí: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ Bolo by asi neisté, o akých chudobných hovorí Pravda, keby povedala: „Blahoslavení chudobní“ a nepridala by, akých chudobných ...
Nie každý chudobný je skutočne chudobný v duchu. Nie každý bohatý je skutočne bohatý v duchu. Je zaujímavé, že Ježiš vo svojej reči na hore nehovorí: „Blahoslavení chudobní, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ ...
9. Blahoslavení chudobní v duchu
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
Nemalo by nás prekvapiť, že väčšina populárnych príručiek o formovaní úspešného človeka je zameraná presne na jednu vec: aby si človek pomohol sám. Mnohé z nich sľubujú, že odhalia naše skryté schopnosti ...
10. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
... vedeli konať, čo je dobré a spravodlivé. Ľ.: Príď, Duchu Svätý a naplň nám myseľ i srdce. K.: Sme blahoslavení, keď trpíme pre Krista, lebo to Duch slávy, Duch Boží spočíva na nás a učí nás odpúšťať. ...
... takým spôsobom, že vlastní Boha samého, hlási sa k nemu a nachádza v ňom svoje šťastie, ako je napísané: Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme (Mt 5, 5), (Enarr. in Ps., 5; CCL 38, 1, 2-3).’ Pomerne ...
12. Blahoslavenstvá sveta
(Úvahy/O viere)
... dennodenne svet: Blahoslavení bohatí, lebo vás celý svet obdivuje. Blahoslavení žijúci v rozkošiach, lebo vás sa bieda tohto sveta nedotýka. Blahoslavení výreční, lebo dokážete strhnúť za sebou ...
13. Cesta svetla
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... kapituluje: "Pán môj a Boh môj!" Túto bezpodmienečnú, ale oneskorenú kapituláciu Ježiš komentuje: "Uveril si, lebo si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili". K: Toto je deň, ktorý učinil ...
14. Mária a Alžbeta (Sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... by ju bol naplnil Duch, veď Nepochopiteľný už pôsobil v matke nepochopiteľne. Alžbetu naplnil Duch Svätý až po počatí, Máriu pred počatím. „Blahoslavená si, lebo si uverila,“ hovorí. Ale aj vy ste blahoslavení, ...
15. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
... urobil? Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ 6. „Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte.“ 7. Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, ...
16. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... Zákon zo svojich sŕdc. 2Mach 2 NOVÝ ZÁKON 8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Mt 5 Nescudzoložíš - 27 Počuli ste, že bolo povedané: "Nescudzoložíš!" ...
17. Božie Slovo - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... "Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho." Lk 11 1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2 Ono bolo na počiatku u Boha. ...
18. Viera - NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. 6 Veď aj Dávid blahoslaví človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov: 7Blahoslavení ...
19. Pravda - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. 14 Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. 15 Vonku zostanú psi, traviči, ...
20. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... pri Modeine. 2Mach 13 1Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil pristúpili k nemu jeho učeníci. 2 Otvoril ústa a učil ich: Blahoslavenstvá-3 Blahoslavení ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie