Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz blažení

Celkom: 9 nájdených výsledkov.

1. Milujem preto, lebo milujem, milujem, aby som miloval (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... milovaný. On nemiluje kvôli ničomu inému, len aby bol milovaný, lebo vie, že tí, čo ho milujú, sú zo samej lásky blažení. Láska Ženícha, alebo skôr Ženích-láska, žiada iba opätovanie lásky a vieru. Nech ...
2. Marta a Mária (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nik z vás nepovie: „Blažení tí, čo mohli Krista prijať do svojho domu!“ Nežiaľ, nešomri, že si sa narodil v čase, keď už Pána nevidíš v tele. Túto poctu ti neodňal. Hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému ...
3. Nevysloviteľná Láska (sv. Klement)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... deň a vzkriesim vás z vašich hrobov.“ Sme šťastní, milovaní, ak plníme Pánove prikázania v svornosti a z lásky, aby sa nám pre lásku odpustili hriechy. Veď je napísané: „Blažení tí, ktorým sa odpustili ...
... anjelov a svätých a povedala som im: Som najmenšia zo stvorení, poznám svoju úbohosť a svoju slabosť, ale viem, ako rady robia dobro vznešené a veľkodušné srdcia. Prosím vás teda, blažení obyvatelia Neba, ...
5. Chodiaci Ježiš Kristus
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... človeka...“ Neviem, ako dlho som zostal v tom úctivom úklone. Prebrali ma až na slová: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí...“ Ach áno, blažení... „Ako to, že som ťa, Ježišu, nikdy ...
6. Milujem preto, lebo milujem (opát Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... milovaný. On nemiluje kvôli ničomu inému, len aby bol milovaný, lebo vie, že tí, čo ho milujú, sú zo samej lásky blažení. Láska Ženícha, alebo skôr Ženích-láska, žiada iba opätovanie lásky a vieru. ...
... celou silou a milujú svojich blížnych ako seba samých … a prijímajú telo a krv nášho Pána Ježiša Krista, a prinášajú ovocie hodné pokánia. Ó, akí blažení a požehnaní sú, keď to robia a zotrvávajú v ...
8. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... živému. 4 Veď aj vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá: tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh. 5 Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ...
9. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... milosrdenstvo trvá naveky. 2 Kto vyrozpráva mocné skutky Pánove, kto všetku jeho chválu rozhlási? 3 Blažení sú tí, čo zachovávajú právo a konajú spravodlivo v každý čas. 45 Rozpamätal sa na svoju ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie