Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz blízko

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... prinášať s odvahou do každého prostredia Kristovo evanjelium ohlasujúce nádej, zmierenie, spoločenstvo, Božiu blízkosť, jeho milosrdenstvo a spásu, a tiež to, že Božia láska je schopná poraziť temnoty ...
2. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... utiekajme k Nebeskej Matke s prosbou o orodovanie, veď od nej je čomu učiť sa: byť neustále v Ježišovej blízkosti, utešovať v utrpení, trpezlivo a v dôvere čakať na dobrý koniec, nezúfať si, byť skromným ...
... hodnoty, o ktoré bojujeme – môžu ľudia vidieť Kristov spôsob života, Kristovo jednanie s ľuďmi, jeho hodnoty? Môžu v tebe, vo mne cítiť tak veľmi blízko samého Krista a jeho lásku, ...
4. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... článkov chcem posvätiť zoznámeniu s ruskými pravoslávnymi svätými, najmä tými, ktorí po spôsobu života a ideálov majú veľmi blízko k niektorým naším svätým. Mnohí z nich sú z dovolenia Svätej stolice uctievaní ...
5. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... pri Ňom tak blízko – v premenení, v srdci a v ľuďoch. Mama plakala a otec nechcel veriť vlastným očiam, keď držali v ruke rozhodnutie seminára v Nitre, kde ma prijali po prijatí do rehole Verbistov-misonárov- ...
6. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Blízko nás je Slovo, ktoré sa stalo pre nás všetkým — totiž náš Pán Ježiš Kristus —, veď on nám sľubuje, že bude stále s nami. Preto volá: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Ako ...
... nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta; a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi: „Nepíš: Židovský kráľ, ale: On povedal: ...
8. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... krížom vykúpil svet.) Rozporuplnosť, čas zvláštnej Božej blízkosti a čas prvej lásky, ale aj čas pokušenia a navádzanie späť k pohanstvu, prekvapivým spôsobom nachádzame i v Ježišovom pozemskom putovaní ...
9. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... Radosť je tiež v dôvere, v láske, v istote, že nič, ani slabosť, ani koniec síl, ani pád, ani bezvýchodiskový pocit neuberá nič na skutočnosti, že Boh je blízko a že nás má rád. A miluje práve tých slabých ...
... konali v Ježišovej prítomnosti, prežívali jeho blízkosť v hlbokom ponorení do modlitby a boli si vedomí Božej prítomnosti. MODLITBA DEVIATNIKA Svätý Jozef, ty si žil, pracoval a modlil sa v Ježišovej ...
11. Byvol, nôž a kríž v Indonézii
(Zážitky/Misionárov)
... na 25 tisíc amerických dolárov. To, čo sme tak bolestne s Božou pomocou i za prispenia dobrých ľudí vybu¬dovali, bolo potrebné s Božou pomocou opraviť alebo znovu postaviť. Na blízkom ostrove Sumba v ...
12. P. Viktor Števko SVD
(Zážitky/Misionárov)
... loďou na východnú časť ostrovu Flores. Tam pôsobil slovenský verbista, brat Šebastián, ktorý sa staral o kávové plantáže. V tejto časti tak isto pracoval aj P. Emil Černaj. V blízkosti boli 3 jazerá. Každé ...
13. Z Austrálie od sr. Magdalény SSpS
(Listy/Listy misionárov)
... Slovensku pracujete ja spím a naopak. S pacientami, ich rodinnými prislušníkmi a tiež s ostatnými zamestnancami zdieľam ich radosti a bolesti. Tešim sa tejto mojej misii lebo mám možnosť byť blízko ľuďom, ...
... Blízko Manily je sopka Tagay Tay, ktorá občas na seba upozorní. Počas prvého zemetrasenia som spal, tak som ho ani nepostrehol. Druhýkrát som zemetrasenie zažil, keď sme sedeli pred jedným domom a začala ...
15. Ovocie práce misionárov
(Rozhovory/S misionármi)
... konajú spoločné športové a spoločenské akcie. K verbistom ste asi nemali ťažkú cestu? Johannes: Áno, je to tak. Keďže u nás vo farnosti pôsobil verbista, mali sme k nemu blízko. Rozprával nám o misiách. ...
... cestou Moldaviu – blízko bola rieka ako hranica s Ukrajinou, naraz mi hovorí šofér – kňaz – počuj, som tak unavený, že potrebujem, aby si ma vymenil. Nikde na ceste nikoho a tak sme zastavili, aby sme ...
17. Moskva 6 - Bezdomovci - Obeta z lásky
(Zážitky/Misionárov)
... a odišla, nevediac ani kam sa vlastne poberá – do neznáma. Nakoniec sa uchýlila do jedného pravoslávneho kláštora, kde niekoľko rokov varila pre celý kláštor. Bolo to blízko Moskvy. Videla a zažila tam ...
18. Kde si bol, Bože?
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Kde je Boh, keď tak veľmi trpíme a necítime Jeho prítomnosť? Prečo sa zdá byť tak ďaleko, necitlivý k našej bolesti? Možno ti dá odpoveď na tvoje otázky aspoň z časti tento príbeh... Mladá žena vyskočila ...
...  A tak sme prišli až na koniec našej cesty - blízko ku vchodu do jej bytovky a neďaleko nášho kostola, kde som býval ja. A tak sme sa rozlúčili a ja som jej ukázal náš kostol a povedal: "Keď budeš niekedy ...
20. "Tak by som sebe daco dal"
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... preto netreba prepúšťať ani jednu možnosť nechať sa takto obohatiť. Nejde o vypočítavosť, ale spoluprácu s Ježišovou túžbou nestratiť nikoho, koho mu dal Otec. Preto najmä tí, čo sú už tak blízko, nemôžu ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie