Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz blížneho

Celkom: 34 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
Chceš si uctiť Kristovo telo? Neopovrhuj ním, keď je nahý. Ani ho tu neuctievaj hodvábnymi rúchami, kým si ho nevšímaš vonku, kde trpí zimou a nahotou. Lebo ten, ktorý povedal: „Toto je moje telo,“ a slovom ...
2. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... život tŕňom v oku. Príliš pravdivo, príliš hmatateľne si ukázal, čo znamená podriadiť sa v láske vôli Otca, čo znamená milovať blížneho ako seba samého. Aj im si priniesol svoju radostnú zvesť. Ale oni ...
3. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého (Lk 10,27-28).   Desatoro Božích prikázaní 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať ...
4. Hriechy proti láske k blížnemu
(Katechézy/Prikázania)
Ježiš na otázku farizejov, ktoré prikázanie je najväčšie, neodpovedá podľa vyznania z Dt 5 (Šéma Israel), ale k nemu dodáva: „...a (milovať budeš) svojho blížneho, ako seba samého“. Žijeme v spoločenstve, ...
... 1896; por. Rkp. B., 3r-v) a naučí sa, čo znamená opravdivo milovať blížneho (jar 1896 - leto 1897; por. Rkp. C, 11v-22r). Všetky tieto skutočnosti spôsobia, že sa Terezka aj vo veci vzťahu túžby po večnom ...
... lásky ale kde sa láska vzťahuje aj na blížneho. Veď milovať blížneho znamená milovať Boha." V pastorálnej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu Gaudium et spes, je zdôraznený spoločenský ráz ľudského ...
7. Cesta duchovného detstva II. Pokora
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... vyvyšovať nad Boha, nad seba a blížneho, ale pokora, skutočná pokora človeka vedie k na sledovaniu Krista. Pokora nie je iba liek proti pýche, ale je to predovšetkým spôsob nasledovania Krista v jeho ponížení ...
8. Cesta duchovného detstva V. Láska
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... prv rozmyslieť, ako urobiť chybu. To, že často napomíname nášho blížneho, nemusí svedčiť o našej láske k nemu, ale je to dôkaz, že nedokážeme prijať blížneho takého, aký je, a svedčí to aj o tom, že s ...
9. O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... potom ako sa s láskou k Bohu spája starosť o blížneho, tak sa aj k tejto túžbe po spravodlivosti pripája čnosť milosrdenstva. Preto hovorí: „Blahoslavení milosrdní, lebo sa nad nimi zmiluje Boh.“ Poznaj, ...
10. Výroky Otcov púšte - 3
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... ”Niet väčšej lásky, ako keď niekto položí svoj život za svojho blížneho. Keď počuješ niekoho, ako sa na teba sťažuje, a ty bojuješ so sebou a neodpovieš mu sťažnosťou na neho, ak ti ublížil a ty to ...
11. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... svoj život za svojho blížneho. Keď počuješ niekoho, ako sa na teba sťažuje, a ty bojuješ so sebou a neodpovieš mu sťažnosťou na neho, ak ti ublížil a ty to trpezlivo nesieš a nehľadáš pomstu, vtedy ...
12. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
... a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetky veci používali len na Božiu slávu a na spásu svoju a svojho blížneho. Ľ.: Amen. 6. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali ...
13. Sv. Augustín I.
(Myšlienky/Myšlienky)
...  Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko, aby si mohol vidieť Boha. Kto sa nenechá premôcť pravdou, bude premožený omylom. Láska je Boží dar až do takého extrému, že láska sama je Boh v svojej osobe. ...
... a dobrorečíme Ti. O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Jeruzalemský chodec, ktorý nemáš cas pre blížneho, tak ako ho dnes nemá väcšina z nás, Šimon z Cyrény, prinútený silou niest tarchu kríža za ...
15. Pôst
(Kázne/Veľký pôst)
... Nejde tu len o umŕtvovanie tela alebo o odtučňovaciu terapiu. Hlavným cieľom je obeta pre blížneho. To, čo pôstom ušetríme, si nemôžme nechať, potom by bolo všetko naše snaženie zbytočné. Odopreté dobrá ...
... celkovo deväť cvičných kázni. Zachovali sa nám rukopisy z ôsmych z nich. Téma kázne, ktorú mal vo svojom treťom roku teológie, 8. novembra 1874 bola: „Kto miluje blížneho vyplnil zákon“. Je však zaujímavé, ...
17. Eutanázia
(Katechézy/Morálka)
... teda ho treba prijať s úctou, a takto sa k nemu správať po celý čas jeho pozemského trvania. Kto prijme dar a stará sa oň vyjadruje svoj vzťah k darcovi. Teda neváženie si života, svojho alebo blížneho, ...
18. Páter Pio
(Myšlienky/Myšlienky)
... kto má dobré srdce, je vždy silný; trpí, ale skrýva svoje sily. Je utešovaný tým, že sa obetuje za svojho blížneho a Boha. V duchovnom živote je vždy nutné ísť dopredu, nikdy nie späť; loď, ktorá zastavuje ...
... prikázal svojmu milovať blížneho ako seba samého ešte pred svojím príchodom na zem. Pretože dobre vedel, do akej miery človek miluje samého seba, nemohol od svojich stvorení žiadať väčšiu lásku k blížnemu. ...
20. Pár základných otázok z katechizmu pre deti
(Katechézy/Otázky a odpovede)
... znie: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Kedy milujeme Boha nadovšetko? ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie