Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz biskupi

Celkom: 24 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Mesto na Neve
(Listy/Listy misionárov)
... kostolov i kaplniek. V samotnej krypte bolo pochovaných aj sedem mogilevských arcibiskupov (mesto Mogiľov v súčasnom Bielorusku, bolo centrom diecézy, ktorá zahrňovala územie celého Ruska; arcibiskupi, ...
... raz sa na ňom zúčastnil taký veľký počet koncilových otcov z Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky a Oceánie. Biskupi misionári i domorodí biskupi a duchovní pastieri spoločenstiev rozptýlených medzi nekresťanskými ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... ako takom tu v Rusku rozprávať nedá, aj keď by sme veľmi radi. Mnohí pravoslávni kňazi a biskupi nás stále berú ako odpadlíkov a heretikov číslo jedna, dokonca návštevu katolíckeho chrámu považujú za veľký ...
4. Veľkonočný pozdrav z Japonska
(Listy/Listy misionárov)
... Vyjadrili sa k ním aj biskupi a kňazi, a napokon, z ich obsahu nie je ťažké rozoznať, akého sú pôvodu. Výzvou a ovocím pravých posolstiev je obrátenie nášho života k Bohu a láska k blížnemu. Ďalej, je ...
5. Ty si Peter-Skala (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Z celého sveta je iba Peter vyvolený, aby stál na čele všetkých povolaných národov, všetkých apoštolov a všetkých Otcov Cirkvi. Hoci je v Božom ľude mnoho kňazov a mnoho pastierov a ako prvý ich riadi ...
... vykonávajú len biskupi, alebo nimi poverení kňazi. K tejto modlitbe, vo svojej podstate súkromnej, sú však pozvaní všetci veriaci. Známymi orodovníkmi, ktorí oslobodzovali od zlého Ducha práve na tomto ...
7. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... iní plnia dôležité funkcie v diecézach Ruska, pre ktoré ešte diecézni biskupi nemajú vyformovaných svojich ruských domácich kňazov atď. Obrovské počty ruských veriacich, mnoho veľkomiest, ktoré ešte stále ...
8. Poviem ti, čo od teba žiada Pán (sv. Ján Leonardi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... čo sú iným predstavení, aby sa obnova začala tam, odkiaľ sa má šíriť na ostatných. Predovšetkým treba podniknúť všetko, aby kardináli, patriarchovia, arcibiskupi, biskupi a farári, ktorí majú bezprostrednú ...
9. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... dobre. Prosím, neprehliadnite ich. (Terezka odchádza a rozsýpa lupienky. Deti spievajú pieseň.) Misijný deň detí Naši otcovia biskupi potvrdili, že bude na tretiu adventnú nedeľu. Je to nedeľa, kedy ...
... Garantami a koordinátormi mnohých projektov sú miestní biskupi a kňazi, pričom na priebeh projektov a ich ukončenie dohliadajú národní riaditelia PMD a ich spolupracovníci. Okrem PMD môžu veriaci v tento ...
... prítomní otcovia biskupi Mons. Ján Hirka, gréckokatolícky biskup, Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup, Mons. A Koch z Efrutu, Mons. B. Nober, misionári a zástupcovia reholí, kňazi a horlitelia ...
12. Povinnosťou dobrého pastiera je láska (sv. Tomáš Akvinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... svojim údom: lebo aj Peter bol pastier, aj ostatní apoštoli boli pastiermi aj všetci dobrí biskupi. „Dám vám,“ hovorí Písmo, „pastierov podľa môjho srdca.“ Ale aj keď sú predstavení Cirkvi všetci pastiermi, ...
... tiež starajú o ľudí a v omnoho väčšom meradle hrešia a ubližujú (učitelia, vychovávatelia, politici, samotní rodičia...). Áno, hriešnym kňazom sa musia ich pastieri – biskupi, skutočne venovať s otcovskou ...
14. Páter Pio - 2 - Zázraky svätca
(Príbehy/Skutočné príbehy)
... spoľahlivo dokázaný, overený a faktograficky dôkladne spracovaný. V roku 1967 pátra Pia navštívilo asi pol druha milióna ľudí. Od rána do večera sa chceli s ním zhovárať laici, kňazi, biskupi, kardináli, ...
... Jedným z príkladov je aj Japonsko, kde japonskí biskupi a ženské rehoľné spoločenstvá začali používať internet ako prostriedok, vďaka ktorému informujú veriacich o aktivitách v jednotlivých diecézach a ...
16. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... že výsledkom je, že biskupi sa dnes nachádzajú v silnejšej pozícii, ktorá im umožní napredovať v náprave minulých nespravodlivostí a čeliť širším problémom súvisiacim so zneužívaním maloletých spôsobom, ...
17. Komentár k listu Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... biskupi obchádzali cirkevné pápežské predpisy týkajúce sa vyšetrovania a trestania takýchto trestných činov. Potom im pripomenul, že takto vážne poškodili úrad biskupa v Cirkvi, dôveru božieho ľudu v tento ...
18. Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... sa modlia každodennú modlitbu za dané dieťa a jeho rodičov...). Kto si môže duchovne adpotovať nenarodené dieťa? Každý človek – veriaci, rehoľníci, kňazi či biskupi, muži či ženy, starí či mladí v ...
19. 7 dní na Ďalekom Východe
(Zážitky/Misionárov)
... období v Amurskej oblasti – ich fotky, ale aj fotografie dávnych chrámov, ktoré boli zbúrané a mnoho ďalších zaujímavých exponátov. Niektorí kňazi a biskupi boli veľmi vplyvní. Napríklad Inocent Benjaminov ...
20. Irkutsk 9 - Cintoríny a koncerty
(Zážitky/Misionárov)
... biskupi – jeden z Ruska a druhý z Poľska. Nezapamätal som si presne ich mená. Napriek veľkosti sviatku prišlo do kostolíka podľa mňa málo ľudí. Čakal som, že sa nebude dať do kostola vojsť a on bol poloprázdny... ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie