Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz baránok

Celkom: 24 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... je pastierom, veľkňazom, cestou a bránou a stal sa pre nás všetkým zároveň, tak sa nám zjavil aj očakávaný sviatok a či slávnosť, ako hovorí svätý Apoštol: „Bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus.“ ...
2. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... život v smrti. Teraz už prestali rozličné krvavé obety a všelijaké obetné dary dokonale nahrádza jediná obeta tvojho tela a krvi, lebo ty si pravý „Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta“. Takto v sebe ...
3. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... klaňajme sa mu.   HYMNUS   Hľa, jasný hlas už zaznieva a ľudstvo zo sna povstáva, nech zmiznú v diaľke temnosti a príde Ježíš k radosti. Hľa, Baránok k nám poslaný, by splatil starý ...
...  Ochranca života od počatia po prirodzenú smrť, Ochranca rodín, Ochranca dôstojnosti každého človeka, K.:       Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,  Ľ.:  zľutuj sa nad nami, Pane. K.:       ...
... od počatia po prirodzenú smrť, Ochranca rodín, Ochranca dôstojnosti každého človeka, K.:       Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,  Ľ.:  zľutuj sa nad nami, Pane. K.:       Baránok Boží, ty ...
... od počatia po prirodzenú smrť, Ochranca dôstojnosti každého človeka, Ochranca rodín,   Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, ...
... nebi, Svätá Terézia, v smrti odovzdaná do vôle Božej, Svätá Terézia, od Boha mnohými zázrakmi oslávená, Svätá Terézia, orodovníčka pri Božom tróne, Svätá Terézia, patrónka misií a misionárov, Baránok ...
8. Kresťania a politika
(Komentáre/Kresťania a ...)
... ale svoje osobné ciele. Domnievajú sa, že kresťan má byť vždy obetný baránok, ktorý poslušne skloní hlavu a bude slúžiť záujmom silnejšieho; možno aj s tým cieľom, či nádejou, že raz sa mu to všetko v nebi ...
9. Prvorodený medzi mnohými bratmi (bl. Izák)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vodu, „Baránok Boží, ktorý sníma“ to, čo vyniesol, teda „hriechy sveta“. Kňaz, obeta i Boh, ktorý sa obetoval sám sebe, a tým skrze seba zmieril sám seba so sebou aj s Otcom aj s Duchom Svätým. Z Rečí ...
10. Irkutsk 12 - Jar, Veľký Pôst a smrť
(Zážitky/Misionárov)
... zbavený, Pán môj milovaný! Ježiš, ktorý si prijal Judášov bozk ako krotký Baránok za tridsať strieborných predaný, Pán môj milovaný! Ježiš, láskou horiaci, všetkými opustený rozprestieraš ruky na kríž, ...
11. Skutočná Veľká Noc (staroveká homília)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vzápätí musí zomrieť. Je však naozaj veľká vec uniknúť smrti celkom. A to sa darí nám, za ktorých bol obetovaný veľkonočný Baránok, Kristus. Samo meno sviatku vyjadruje jeho veľký stupeň, ak sa správne ...
... vzkriesení všetkých ľudí všetkých čias od Adama až po koniec sveta. Vtedy sa podľa Sv. Píma premení aj celý svet a nebo – a bude nová zem a nové nebo. Svetlom i chrámom bude Baránok... tak ako to stojí ...
13. Chválospev na vzkrieseného Krista (sv. Meliton Sardský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... večná; baránok je porušiteľný, Pán neporušiteľný; on sa obetoval ako baránok, vstal z mŕtvych ako Boh. Lebo „ako baránok bol vedený na zabitie“, a pritom nebol baránkom, a „ako ovca, ktorá onemie“, a ...
14. Sila Kristovej krvi (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Chceš poznať silu Kristovej krvi? Vráťme sa k jej náznaku, pripomeňme si jej predobraz, čítajme dávne písma. Mojžiš hovorí: „Zabite jednoročného baránka a jeho krvou natrite dvere.“ Čo to vravíš, Mojžiš? ...
15. Kríž radosťou a chválou (sv. Cyril Jeruzalemský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... čo za nás zomrel, ale Boží Syn, Boh, ktorý sa stal človekom. Ak už ten baránok, čo bol zabitý z Mojžišovho nariadenia, ďaleko odvracal ničiteľa, neoslobodil by Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta, ...
... uniknúť, no niet kam. To jednoznačne potvrdzuje, že tieto deti veľmi trpia, cítia strach, bolesť. Kristus zomrel za nás na kríži ako nevinný Baránok. Tieto obete pohodlia a konzumného spôsobu života ...
17. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
... 4. Keď Ján na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.“ (Jn 1,29) 5. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, ...
18. Chodiaci Ježiš Kristus
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... človeka...“ Neviem, ako dlho som zostal v tom úctivom úklone. Prebrali ma až na slová: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí...“ Ach áno, blažení... „Ako to, že som ťa, Ježišu, nikdy ...
19. Vzkriesení
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
...  kvas, aby ste boli novým cestom. Ste totiž akoby nekvasený chlieb. Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus" (1 Kor 5,7). Kristova Veľká noc sa už "stala", sloveso je ...
20. Múdrosť - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... Jak 3 11 Videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starcov. Boli ich myriady myriád a tisíce tisícov 12 a volali mohutným hlasom: "Hoden je Baránok, ktorý ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie