Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz bázeň

Celkom: 19 nájdených výsledkov.

... svedomito platil clo. Nikdy nepašoval. Od svojho otca si Arnold odniesol do života okrem iného aj základný postoj bázne pred vznešeným trojjediným Bohom a bázeň pred zázračným účinkovaním Ducha Svätého. ...
... snahu  nakloniť si skryté mocnosti. Je to v protiklade s úctou  a vážnosťou, zahrňujúcou v sebe aj pokornú bázeň, ktorými sme zaviazaní jedine Bohu. (KKC 1216) Katechizmus Katolíckej Cirkvi tak konkrétne ...
3. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
... moci a bezprávia. A žiaľ mnohé z týchto predstáv spoluúčinkujú aj vo veriacich a nábožných ľuďoch, vyvolávajúc bázeň a strach pred Bohom a sťažujúc alebo zatvárajúc cestu k osobnému prístupu k veľkému, ...
4. Chvála Bohorodičky Márie (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... hold a klaňať sa jednote, mať bázeň a úctu pred nerozdielnou Trojicou i chváliť a oslavovať Máriu, vždy Pannu, ako svätý chrám Boží, i jej Syna a čistého ženícha. Lebo jeho je sláva na veky vekov. Amen. ...
5. Výroky Otcov púšte - 4
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... ”Požehnaný, kto znáša ťažkosti so vďakyvzdávaním.” Abba Jakub povedal: ”Ako lampa osvetľuje tmavú miestnosť, tak Božia bázeň osvecuje ľudské srdce, keď vnikne doň, a učí ho všetkým cnostiam a príkazom ...
6. Výroky Otcov púšte - 2
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... viac bol oslavovaný. Tak sa splnili slová Písma: Kto sa ponižuje, bude povýšený.» (Mt 23, 12) Tiež povedal: ”Pokora a Božia bázeň sú nad všetkými cnosťami.” Jeden z otcov o ňom povedal: ”Kto je ten Ján, ...
7. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... pokora. Pokora a Božia bázeň sú nad všetkými cnosťami. ”Váž si cnosti a nebuď otrokom slávy, lebo tie prvé sú nesmrteľné, zatiaľ čo tá posledná čoskoro zhasne.” Abba Izidor z Pelúzie ”Výšiny pokory ...
... aby sme sa venovali skutkom, ktoré sa páčia Bohu, nášmu Otcovi, srdečne, radi a s oddanosťou a láskou dieťaťa. Bázeň Božia nie je ničím iným než láskou, ktorá pôsobí tak, že nás necháva utekať pred tým, ...
... slitovný...”   ČTVRTÝ DEN Sv. Pavel ve Skutcích (8,9-24) k jistému Šimonovi: ”Nemůžeš mít podíl na Duchu svatém, protože Tvé srdce není upřímné před Bohem.” (Žalm 18b) ”Bázeň před Hospodinem je upřímná, ...
10. List od milujúceho Otca
(Biblia/Obľúbené citáty)
... som presný deň tvojho narodenia a tiež to, kde budeš žiť… Skutky 17, 26 To, ako som ťa stvoril, vzbudzuje bázeň… Žalm 139, 14 Utkal som ťa v lone tvojej matky… Žalm 139, 13 A priviedol na svet v ...
... Po přečtení hraje znovu jemnou melodii do ztracena (20s) a pak hned se začne znovu zpívat “Veni Creator” a následuje další blok – “dar”. 7. Biřmovanec: Přiblíží dar Ducha sv.: • Bázeň Boží nevzbuzuje ...
12. Denníček milosrdenstva - 4 - Vlažnosť vyvolených
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... je akoby veľký a nádherný svet, v ktorom prebýva Boh a ja. Okrem Boha tam nikto nemôže vstúpiť. Na začiatku tohto života s Bohom ma prenikala bázeň a oslepenie. Jeho jas ma oslepoval a myslela som si, ...
13. Krížová cesta očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... místech. Všude se tak rozšířila spoušť a bázeň. V mnohých krajinách jsem viděla, jak se zlí duchové s rozmetanými budovami a horami propadali do propasti. JOSEF Z ARIMATIE ŽÁDÁ PILÁTA O TĚLO JEŽÍŠOVO ...
14. Posledná večera očami bl.A.K.Emmerichovej (Zelený Štvrtok)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... jimiž označoval jistou budoucí dobu. Druzí apoštolově pociťovali lehkou bázeň, když Ježíš projevoval Janovi tak zvláštní důvěru. Mluvil chvílemi také o svém zrádci a řekl, co teď Jidáš dělá, přitom jsem ...
15. Oči čistého srdca (sv. Teofil Antiochijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... myšlienkou sa rozovreli priepasti a oblaky kropili rosu. Ak toto pochopíš, človeče, a budeš čisto, sväto a spravodlivo žiť, môžeš uvidieť Boha. Ale najprv musí byť v tvojom srdci viera a bázeň pred Bohom, ...
... vrchov. Takúto bázeň pred prichádzajúcim Bohom prežívali apoštoli. Vysvetlili to obrazom, ktorý už oddávna u Židov znamená Božiu slávu a prítomnosť – oblak. Táto prítomnosť majestátneho Boha ich zrazila ...
17. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... len ľudia, závan, ktorý sa rozplynie a nevráti. Ž 78 11 Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom. 12 ...
18. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... kvapky za veľkého sucha. Sir 35 1 Zmiluj sa nad nami, Bože vesmíru a zhliadni na nás a ukáž nám jasnosť svojho milosrdenstva! 2Uvrhni svoju bázeň na pohanov, ktorí nejdú ...
19. Pokoj - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... drží v zajatí svojej vôle. 2Tim 2 Posvätná bázeň - 1 Bojme sa teda, aby azda o niekom z vás neplatilo, že zaostal, kým trvá prisľúbenie, že možno vojsť do jeho pokoja! 2 ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie