Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz apoštolská

Celkom: 9 nájdených výsledkov.

... (Benedikt XVI., apoštolská exhortácia Verbum Domini, 95). Každé spoločenstvo je „dospelé”, keď vyznáva svoju vieru, slávi ju radostne v liturgii, žije lásku k blížnemu a ohlasuje bez prestania Božie slovo, ...
... Božieho slova” (Benedikt XVI., posynodálna apoštolská exhortácia Verbum Domini, 97). To si vyžaduje predovšetkým nové, osobné i spoločné primknutie sa s vierou k evanjeliu Ježiša Krista „predovšetkým v ...
... a učte všetky národy!". Máme šancu dokázať, že práce pre misie priniesli vždy požehnanie aj pre vlastný národ. I. Apoštolská doba Turíce Podivuhodné sú Božie cesty. Práve keď cez Turíce v Jeruzaleme ...
4. Hlásanie je apoštolská úloha (Vavrinec z Brindisi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Nakoniec prišiel Kristus, Boh a človek, hlásať Pánovo slovo a na to isté poslal apoštolov, ako predtým posielal prorokov. Hlásanie je teda apoštolská, anjelská, kresťanská, božská úloha. Božie slovo ...
5. Duchovné očistenie (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nezastihol nikoho v nerestiach starého človeka. Čo má teda, milovaní, robiť každý kresťan v každom čase, to treba teraz konať usilovnejšie a nábožnejšie, aby sa apoštolská ustanovizeň štyridsiatich dní ...
6. Adventná kázeň o Cirkvi
(Kázne/Advent)
... národy a kraje, každý má do nej patriť, preto mu nemôžeme brániť, ba naopak, aj iných privádzať na túto spásnu cestu. Napokon Cirkev je apoštolská, lebo je postavená na základe apoštolov, ich moc, ktorú ...
7. Povolanie k misii podľa sv. Terezky
(Misie/Misionárske povolanie)
... pri spáse sveta. To je spôsob jej evanjelizácie v Karmeli. Aké sú formy misie a z čoho sa skladá misia? Je to svedectvo života, modlitba, obeta, svätosť a apoštolská činnosť. Prvou a zároveň základnou ...
8. Pár základných otázok z katechizmu pre deti
(Katechézy/Otázky a odpovede)
... katolícka, čiže všeobecná? Cirkev je katolícka, čiže všeobecná preto, lebo od čias Pána Ježiša až do teraz jestvuje a každý človek môže byť jej členom. Prečo je Cirkev apoštolská? Cirkev je apoštolská ...
9. Naša rómska misia
(Európa/Slovensko)
... No prv, než začneme rozprávať, patrí sa povedať niečo o počiatku našej malej misie.     Patrí pod „ministry practicum“, čo znamená „pastoračná (apoštolská) služba“. Táto služba ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie