Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz XVI

Celkom: 27 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... (Benedikt XVI., apoštolská exhortácia Verbum Domini, 95). Každé spoločenstvo je „dospelé”, keď vyznáva svoju vieru, slávi ju radostne v liturgii, žije lásku k blížnemu a ohlasuje bez prestania Božie slovo, ...
... Božieho slova” (Benedikt XVI., posynodálna apoštolská exhortácia Verbum Domini, 97). To si vyžaduje predovšetkým nové, osobné i spoločné primknutie sa s vierou k evanjeliu Ježiša Krista „predovšetkým v ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... povedané neviem, čo si o tom myslieť. Hovoria, že Panna Mária je spoluvykupiteľka. Pápež Ján Pavol II s tým súhlasil, ale Benedikt XVI to nevie prijať, tak ako niektorí kresťania. Ja si o tom radšej nemyslím ...
Pozývam vás na krížovú cestu v rímskom Koloseu, ktorú viedol sv. otec Benedikt XVI. na Veľký piatok 2011. Úvod „Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach“ (1 Pt ...
5. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... Zdravas´, Mária. Sláva Otcu. Pane Ježišu, ty si určil nášho Svätého otca Benedikta XVI., aby ťa ako tvoj námestník zastupoval v tvojej Cirkvi. Prosíme ťa, naplň ho svojou láskou, aby bol dobrým otcom a ...
6. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
Cirkev nazýva obdobie, do ktorého sme vstúpili, slovom, ktoré sa pre liturgiu stalo priam typickým – „Quadragesima“ je teda čas štyridsiatich dní. Štyridsiatka je symbolické číslo, ktoré sa v Starom i ...
... – naliehavé otázky života v súčasnom svete. V stredu je vždy generálna audiencia. Vo štvrtok je Komentár na aktuálnu tému. V piatok ponúkame Týždeň so Svätým Otcom – myšlienkové posolstvo Benedikta XVI. ...
8. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... ťa za dar dokonalej lásky pre Svätého Otca Benedikta XVI., všetkých pastierov Cirkvi a rehoľníkov. Nech je vo svete – vďaka ich službe – prítomná tvoja láska. Spievame: Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš ...
9. Ohlasovanie evanjelia v digitálnej ére
(Aktuality/Správy z misií)
  Tlačová kancelária Svätej stolice oznámila tému pre Svetový deň masovokomunikačných prostriedkov 2011: „Pravda, ohlasovanie a autentickosť života v digitálnej ére“. Pápež Benedikt XVI. ju zvolil so ...
... pre podporu novej evanjelizácie, arcibiskup Rino Fisichella, na margo synody, ohlásenej na Misijnú nedeľu 24.10.2010 Benediktom XVI. na rok 2012. Svätý Otec počas svätej omše pri príležitosti ukončenia ...
11. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... svete má takýto deň dlhoročnú tradíciu. Dostali sa nám do rúk záznamy zo slávenia takéhoto dňa so Svätým Otcom Benediktom XVI.. Bolo nám ľúto, že naše deti nemajú takúto príležitosť. Ako sa môžu deti ...
... – potrebuje. Lebo ako to len nedávno zdôraznil Benedikt XVI.: „Misijné úsilie je prvou službou Cirkvi ľudstvu“ (Angelus, 7.10.2007). Prečo a načo sú teda svetové misie ? To je častá otázka, najmä ...
... Turecko. Ako biskup v Nancy od roku 1824 svojim misionárskym nadšením narazil na antiklerikálov tých čias a v roku 1833 bol odoslaný do vyhnanstva. Pápežovi Gregorovi XVI. vyjavil svoju túžbu byť misionárom ...
... Francúzska revolúcia, následné obdobie napoleonských bojov a neskoršie obnovenie monarchie, zanechalo v človeku vedomie hriechu a akýsi pocit viny. Celé XVII. a XVIII. storočie bolo poznačené vnímaním ...
15. Cesta duchovného detstva V. Láska
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... hodnotou lásky v živote. Zaujala ma jedna veľmi pekná myšlienka Benedikta XVI., ktorý vo svojej encyklike o láske napísal takéto pozoruhodné slová: "Kto chce dávať lásku, sám ju musí prijať ako dar. Iste, ...
Budovanie cirkevného spoločenstva je kľúčom k misiám... To je hlavná myšlienka posolstva sv. otca Benedikta XVI. k misijnej nedeli 2010. Drahí bratia a sestry, mesiac október, v ktorom slávime Svetový ...
„Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás” (Jn 20, 21) To je hlavná myšlienka posolstva sv. otca Benedikta XVI. k misijnej nedeli 2010. Na začiatku nového tisícročia kresťanskej éry pri príležitosti ...
18. Misijný omšový spolok
(Misie/Formy pomoci misiám)
... svoj účet alebo priamo peňažnou poukážkou. Tento spolok odobruje a požehnáva od r. 1910 každý sv. otec. Apoštolské požehnanie pápeža Benedikta XVI. členom Misijného omšového spolku: Všetkým členom ...
... inštrukcia Aetatis novae (1992) a posolstvá pápeža Pavla VI., Jána Pavla II. a Benedikta XVI. pri príležitosti Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov. Tu spomeniem iba časť posolstva pápeža ...
20. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... v Božie prisľúbenia udeľujem vám všetkým zo srdca svoje apoštolské požehnanie ako znak sily a pokoja v Pánovi.   Vo Vatikáne 19. marca 2010, na slávnosť sv. Jozefa BENEDIKT XVI. Modlitba za Cirkev ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie