Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Veľkí

Celkom: 20 nájdených výsledkov.

1. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... ešte nedosiahol nebeskú radosť. Ľudský argument zlyháva na akejsi forme pýchy, akoby sme my boli tí veľkí svätí, ktorí sa v mystických zážitkoch priam "dotýkali" Boha. No oni do toho museli dorásť a žiť ...
Svätí otcovia a veľkí učitelia v homíliách a rečiach, ktoré mávali na sviatok Nanebovzatia Bohorodičky, hovorili o ňom ľudu ako o veci, ktorú veriaci už poznajú a prijímajú. Bližšie ho vysvetľovali a hlbšie ...
3. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... kolotoč, kde veľkí vysmievajú malých, malí sa zasa urážajú, a potom nechcú komunikovať. Ak teda chceme kvapkou prispieť k tomu, aby sa upokojili rozbúrené vlny vzájomných nepochopení, netreba čakať na ...
... v modlitbe a v zjednotení s ním, v okúsení Jeho číročistej absolútnej lásky a prijatia, ale aj a to častejšie - cez iných ľudí, ktorí nám svojou láskou otvárajú srdcia, cez ktorých cítime, akí sme veľkí, ...
... a po stranách anjelských spoločníkov tejto dejinnej a zároveň spásnej udalosti. Veľkí dobrodinci našej rehole manželia Ažbóthovci, ktorí dali kostolík postaviť, vyjadrili týmto vďaku Bohu za to, že sa ...
6. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... inými národmi, nikdy sa nepodarilo odstrániť to, čo je čínske. Sú veľkí patrioti, kdekoľvek na svete sa nachádzajú. Keď sa číňania stanú veriacimi, tak sú z nich naozaj horliví kresťania. Sú ochotní ...
7. Zvonka boje, vnútri úzkosti (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Aj keď sami znášajú protivenstvá a trpia, starajú sa o potreby iných a učia ich. Sú ako veľkí lekári, ktorí sú ranení a chorí. Sami znášajú boľavé rany, a iným podávajú lieky na uzdravenie. Z komentára ...
8. Výroky Otcov púšte - 2
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... že všetci z tohto mesta, malí i veľkí, pôjdu do Božieho kráľovstva pre svoje dobré skutky, kým ja sám pôjdem do večného zatratenia pre svoje zlé skutky. Každý večer si opakujem tie isté slová a verím im ...
... alebo veľkí, ale preto, lebo od nás mnohí závisia, lebo práve cez nás – nehodné nástroje – sa rozhodol pôsobiť a žiariť plnosťou svojej ľudskosti ale aj božskosti náš Dobrý Pastier – Ježiš. Veď ako možno ...
10. Máme za čo ďakovať (sv. Klement)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a postavenia plní rozkazy kráľa a vojvodcov. Veľkí nemôžu byť bez malých, malí bez veľkých; všetci sú navzájom pomiešaní a to je užitočné. Nech nám slúži za príklad naše telo. Hlava bez nôh nie je ničím, ...
... duši, podľa mojej skromnej mienky budeme po vzkriesení a nadobudnutí nového duchovného tela tak krásni, tak veľkí, tak mocní, silní a vznešení, aká krásna, veľká, mocná, silná a vznešená bude naša duša. ...
Pamätáte sa, keď vám otec alebo mama dohovárali: „Toto urob tak a tak, inak sa ti zle bude vodiť. Toto treba tak urobit a toto je lepšie, keď urobíš takto. Tam nechodievaj a tam by bolo dobré z času na ...
... slovníka, a predsa – koľkí by sa s radosťou rozbehli do náručia svojho otca, hoci aj veľkí a dospelí, keby im toto náručie otec otvoril napriek tomu, akí sú, len preto, že sú – jeho milovanými synmi a ...
14. Zbožstvenie – cieľ nášho života
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... nášho kresťanského života je zbožštenie (grécky θέωσις, cirkevnoslovansky obožénije - взбожение). To hovorili mnohí cirkevní otcovia a veľkí svätci. Zbožstvenie je úplná premena človeka, pripodobnenie ...
15. Sv. Terezka z Lisieux - Svätosť Mária
(Myšlienky/Myšlienky)
"Keď dôverujeme Bohu, plníme si svoje malé povinnosti a všetko očakávame od jeho milosrdenstva, dostaneme presne toľko, koľko dostali veľkí svätí." Sv. Terezka z Lisieux Túžba po svätosti Neodkladajte ...
16. Povolanie k misii podľa sv. Terezky
(Misie/Misionárske povolanie)
... pri stole hriešnikov, tak ako to urobil Ježiš. Myslela na Pranziniho, Henryho Chérona, Lea Taxila, Reného Tostaina a na nespočetný zástup tých, ktorých nepozná." Hodnota samoty Veľkí apoštoli a svätí ...
17. Matka Tereza II.
(Myšlienky/Myšlienky)
... To je najväčšia chudoba. Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to, že nám pomohli lepšie milovať Boha. Chudobní sú skvelí, sú veľkí. Keby ste ich poznali, nemohli ...
18. Múdrosť - NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na ...
19. Náboženstvá v Číne
(Ázia/Čína)
... rozvrat, mravný a náboženský úpadok vyvolali snahu o obnovu, ktorú hlásali dvaja veľkí čínski myslitelia. Bol to Lao-tsi a Kong-fu-tsi. Obaja sa považujú v čínskych dejinách za veľkých ...
20. Čína - stručné dejiny
(Ázia/Čína)
... ale predovšetkým filozofický a náboženský systém konfucianizmu, taoizmu a čínskeho budhizmu. Veľkí učenci, ako napr. LEIBNITZ, boli nadchnutí vysokou úrovňou čínskej kultúry,  ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie