Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Terezka

Celkom: 29 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... naráža na limity svojej lásky? Sv. Terezka Ježiškova hovorí: „Musím si požičať Tvoju lásku, môj milovaný Ježišu, aby som ťa mohla milovať tak, ako si to právom zasluhuješ – nekonečne dokonalo...“ A to ...
2. Verím v splnenie nemožného
(Biblia/Meditácie)
... Balek SVD Pár myšlienok pre teba: Naša dôvera nie je nikdy dostatočne veľká voči dobrému Bohu, ktorý je taký mocný a taký milosrdný. sv. Terezka Ježiškova Ten, ktorého srdce bdie i v spánku, mi dal ...
3. Hriechy proti láske k blížnemu
(Katechézy/Prikázania)
... voči danej osobe úprimný a objektívny. (Teda jej nedá arogantným správaním najavo, že mu je nesympatická. Dobrým vzorom pri riešení takýchto postojov je sv. Terezka  z Lusieux, ktorej bola nesympatická ...
4. Modlitba za misie k sv. Terezke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... prisľúbila. Amen. Svätá Terezka Ježiškova, Ty mocná ochrankyňa všetkých katolíckych misií, oroduj ustavične za našich misionárov, ktorí horlivo pracujú medzi neveriacimi a, neľutujúc nijakej obety, hľadajú ...
5. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... svätej Terezky V scénke vystupuje 11 detí: Terezka, 4 pekne oblečené deti (1, 2, 3, 4), dievča s ručníkom a 5 detí – každé za jeden svetadiel: chlapec z Afriky  (ustrojený podľa možností), dievča z Ázie ...
... bludy našej doby". Nazdávam sa, že je to - medzi inými - práve aj Terezka, ktorá nám môže podať nápomocnú ruku a naučiť nás, ako správne a plodne žiť v tomto zdanlivom rozpore a silnom napätí medzi večnosťou ...
Pre potvrdenie aktuálnosti sv. Terézie z Lisieux by sme mohli uviesť rady tých, ktorých život rozhodným spôsobom ovplyvnilo poznanie posolstva tejto svätice. Patria medzi nich viacerí filozofi minulého ...
... deti vychovávali podľa zásad katolíckej náuky. Terezka z rodinného prostredia prevzala zásadu, aby sme Ježišovi a iným ľudom robili radosť. (Rkp. A, 44v, 52r, 63r, 64r) Vplyv rodiny nezakrýva skutočnosť, ...
Povolanie a misia (poslanie) sú dve stránky tej istej skutočnosti. Od povolania závisí obsah misie, ako aj jej konkrétne podmienky a prejavy. Preto keď prenikáme do podstaty povolania sv. Terézie, automaticky ...
10. Cesta duchovného detstva I.
(Úvahy/O úcte k Bohu)
P. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Započúvajte sa do prvého dielu... Ak nebudete ako deti, nevojdete ...
11. Cesta duchovného detstva II. Pokora
(Úvahy/O úcte k Bohu)
P. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Druhý diel je o pokore.   Učte sa odo mňa, lebo som tichý ...
P. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Tretí diel je o Chudobe ducha.       Blahoslavení chudobní ...
13. Cesta duchovného detstva IV. Dôvera
(Úvahy/O úcte k Bohu)
P. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Štvrtí diel je o Dôvere.         Dôvera "Pristupujme teda ...
14. Cesta duchovného detstva V. Láska
(Úvahy/O úcte k Bohu)
P. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Piaty diel je o Láske.         Láska "Keby som hovoril ...
... budem všetkým... Takto sa uskutoční môj sen!!!!“ (Príbeh mojej duše, s.228 n.) Terezka išla do kláštora s cieľom modliť sa za obrátenie hriešnikov a za kňazov! Pochopila, že Ježiš od nej chce, aby spolu ...
Modlitba za získanie Pokory od patrónky misií a misionárov - sv. Terezky Ježiškovej. Ó, Ježišu, keď si bol Pútnikom na zemi, povedal si: "Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete ...
Modlitba sv. Terezky Ježiškovej za kňazov. Pane Ježišu Kriste, večný veľkňaz, požehnaj svojich kňazov a daj im prebývať v ochrane Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže uškodiť. Zachovaj bez poškvrnenia ...
18. Modlitba o Lásku (sv. Terezka Ježiškova)
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Predstavujeme vám nádhernú modlitbu sv. Terezky Ježiškovej o dar lásky. Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky! Preto si želám a prosím: moje myšlienky nech sú láskou, moje mlčanie nech je láskou, ...
... - dobre robiť na zemi. Amen.   Prvý deň (22. september) Túžby Úvodná modlitba Sme slabí. Svätá Terezka, ty vieš, čo to znamená. Prežívala si svoju nemohúcnosť, ale úbohosť sa stala tvojou výsadou. ...
20. Dovidenia
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... a vzdialenosti sú vďaka internetu a iným prostriedkom minimálne. Jedno dievča, Terezka, sa chcela stať rehoľnou sestrou v kongregácii, ktorá sa venovala misiám. Ale jej rodičia o tom nechceli ani počuť. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie