Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Tešiteľ

Celkom: 15 nájdených výsledkov.

1. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... viac-menej pokladá za začiatok Cirkvi. Je to pochopiteľné, veď maličké spoločenstvo ustrašených apoštol sa v jeden deň rozrástlo o tritisíc duší, keď tí istí apoštoli vyšli v Sile Utešiteľa svedčiť o Ježišovi ...
2. vzDUCH
(Úvahy/O viere)
... list za niekoho iného, tak napíšem skratku „vz“ – v zástúpení... Ježiš pri svojom odchode hovorí, že nám pošle Ducha – Tešiteľa; akoby hovoril, že namiesto seba, posiela Ducha Svätého. A teraz prenesene ...
... Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia ...
... Milosrdenstvu Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň ...
5. Sklamanie a nesplnené sny
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
... malo stať a aj sa stalo. On sa stáva ich tešiteľom, preto ho už spokojní učeníci pozývajú k sebe prenocovať. A tu dostávajú ten najväčší dar, na ktorí boli Ježišom pripravovaní v posledných hodinách – ...
6. Potreba Tešiteľa (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Už bolo vykonané všetko, čo bolo treba na zemi zariadiť. Bolo však naskrze potrebné, aby sme sa stali účastnými aj na božskej prirodzenosti Slova; čiže aby sme sa zriekli svojho života, zmenili ho na iný ...
Ďalšia zaujímavá novéna k Duchu Svätému prostredníctvom úvah nad jednotlivými invokáciami k Duchu Svätému v Hymnoch, ktoré sa kresťania modlia už dlhé stáročia... Nech sa páči... Hymnus: Veni creator ...
8. Piatok - 6. veľkonočný týždeň
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... a vína a v osobe Ducha Sv., ktorého nám poslal ako stáleho Potešiteľa. Amen.  ...
9. Dovidenia
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... absolútny, pretože namiesto seba pošle svojho Tešiteľa, ktorý v apoštoloch aktivuje všetko to, čo oni prijali od Ježiša a okrem toho uschopní svet poznať pravdu, hriech i cestu, ktorou treba kráčať.  ...
10. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... spoločnosti. Duch Svätý, utešiteľ, obhajca a sprievodca, nech vzbudí novú jar svätosti a apoštolskej horlivosti pre Cirkev v Írsku. Nech náš smútok a naše slzy, naše úprimné úsilie o napravenie škôd ...
11. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  ma nepýta: "Kam ideš?" 6 Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. 7 Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. ...
12. Pravda - NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Jn 14 Otec pošle Tešiteľa, Ducha Svätého - 15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. 16 A ja poprosím ...
13. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... tvojho otca keď ti poslal tešiteľov? A neposlal Dávid svojich sluhov k tebe, aby preskúmal, prezvedel a rozvrátil mesto?" 4 Nato Hanon chytil Dávidových sluhov, oholil im pol brady, šaty ...
14. Pokoj - NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  čo vám predložia, 9 uzdravujte chorých, čo sú v ňom a povedzte im: "Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo." Lk 10 25 Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. 26 Ale Tešiteľ, ...
15. SVD na Madagaskare
(Afrika/Madagaskar)
... Madagaskar sa nachádza 33 mužských a 76 ženských kláštorov. Je potešiteľné, že ročne sa na Madagaskare vysvätí 20 až 30 mladých adeptov na kňazstvo. Tento počet stále stúpa. Na záver ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie