Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Sviatosť

Celkom: 23 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... Cirkvi bol tento čas obdobím, v ktorom tí, čo počuli a prijali Kristovo hlásanie, začínali krok za krokom svoju púť viery a obrátenia, aby neskôr mohli prijať sviatosť krstu. Bolo to priblíženie sa k živému ...
2. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... kráľovstvo a pokánie. 4.Ktorý sa premenil na vrchu Tábor. 5.Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.   III. Bolestný ruženec (modlí sa v utorok a v piatok) Prosby k preddesiatkom: a)Ktorý nech osvecuje ...
3. Byvol, nôž a kríž v Indonézii
(Zážitky/Misionárov)
... deň už nevládal opustiť posteľ. Na tretí deň, zaopatrený sviatosťami d'aleko od svojej vlasti a svojej rodiny, zato v náručí svojho biskupa a piatich kňazov ukončil svoj hrdinský život na misijnom fronte. ...
4. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... najsvätejšou sviatosťou za tých, čo sú aktívni v misiách, teda za misionárov verbistov, za misijné sestry Služobnice Ducha Svätého. Okrem toho sme povolané, aby sme sa modlili za celú Cirkev, zvlášť za ...
... Ovocím bola lepšia účasť na bohoslužbách. Mnohí sa rozhodli usporiadať svoje manželstvá a zlepšila sa aj ich účasť na aktivitách farnosti. Vo februári prijalo v jeden deň 53 párov sviatosť manželstva. ...
6. Ako som prijala Jeho lásku
(Príbehy/Svedectvá)
Chcela by som vám povedať pár slov o mne a mojom živote. Bola som vychovávaná v “katolíckej“ rodine, ktorá sa hlási ku Kristovi. Raz za čas som išla do kostola, sviatosť zmierenia bola pre mňa traumatickým ...
7. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... do kostola, kde sa zriekla všetkých praktík, ktoré nesú so sebou zlé duchovné pozadie. Odovzdala svoj život i zdravie do rúk Božích, vyspovedala sa a udelil som jej sviatosť pomazania chorých. Videl som, ...
8. Tajomstvo bez strachu
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... táto sviatosť. A prečo pred kňazom, prečo nie priamo pred Bohom, v kútiku duše si vyjasniť svoje problémy a hriechy? V prvom rade sa sviatosť deje, ako každá iná, pred Bohom a skrze Boha. Kňaz je tu iba ...
... životom. Štvrtý deň si uvedomujeme, že na tejto ceste častokrát padáme, avšak vždy môžeme vstať a vrátiť sa do Božieho objatia sviatosťou zmierenia. Takto očistení sme pripravení prijať Krista v Eucharistii. ...
... slovom a sviatosťami otvárajú cestu na stretnutie s Tebou. Milosrdný Otče, daruj zblúdenému ľudstvu mužov a ženy, ktorí ako blahoslavený Ján Pavol II. svedectvom života, premeneného na obraz tvojho Syna ...
... Boha, neprijímajú jeho pomoc a preto aj mnohí sviatostne zosobášení končia rozvodmi... To však nie je problém sviatosti ale problém ich uzavretých sŕdc pred Bohom. Ak však cez sviatosť manželstva prijmu ...
... danou sviatosťou, a informácie o termínoch spoločných osobných stretnutí, či už ide o krst, prvé sv. prijímanie, birmovanie či sviatosť manželstva. Treba premyslieť aj zahlasovanie chorých vo farnosti ...
13. Kristus je cieľom ľudských dejín (II.vatikánsky koncil)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... uskutočnila sa spása celého ľudského pokolenia. Veď všetko dobré, čo môže Boží ľud v čase svojho pozemského putovania poskytnúť ľudskej rodine, vyplýva z toho, že Cirkev je všeobecnou sviatosťou spásy, ...
... (KKC 29) Rast vo viere a sviatosť pokánia V našich pomeroch je pomerne mnoho veriacich, či aspoň pokrstených, ktorých vieru pod vplyvom nového spoločenského zriadenia prispôsobili „svojim“ potrebám. ...
... „Matka si zvlášť cenila požehnanie so sviatosťou Oltárnou. ,Aj keby trvala cesta do kostola celú hodinu’ – hovorievala – ,aj vtedy sa má človek vydať na cestu, len aby dostal požehnanie.’ Často opakovala ...
... je nekonečná Božia milosť sprostredkovávaná sviatosťami, modlitbou, orodovaním. Mnohé z prípadov dokazujú. že človeka, podporovaného modlitbou, nemožno liečiť mágiou. Modlitba rovnako znemožňuje vykonávať ...
17. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... moci Božej. Majú veľkú zodpovednosť starať sa nielen o telesný vývoj detí, ale aj o ich vývoj duševný a duchovný. Požehnanie rodičov vyplýva ďalej z tajomstva ich kňazského poslania. Sviatosťou manželstva, ...
18. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... hlavne v misijných krajinách. Piaty desiatok: Ježiš, ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť. „Vezmite a jedzte: Toto je moje telo.“ (Mt 26,26) Slová, ktoré počujeme pri každej svätej omši a počas ktorých Svätý ...
... vo svojich modlitbách na misionárov a misijné dielo Cirkvi. Ide hlavne o prosby počas sv. omší, ale aj o iné pobožnosti či adorácie pred Sviatosťou Oltárnou. Tento deň je však okrem modlitieb spojený ...
... Mons. Forbina bolo vytvorenie hnutia kresťanských detí na pomoc pohanským deťom, aby stretli Pána Ježiša a boli uchránené od smrti. Prvou záchranou bola sviatosť krstu a kresťanská výchova. Toto bolo ovocím ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie