Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz sv. arnold janssen

Celkom: 21 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... pôvodom z Filipín, nám poskytla nasledujúci rozhovor. Aká je charizma vašej rehole? Sme Služobnice Ducha Svätého od večnej poklony. Sv. Arnold Janssen založil túto rehoľu, aby sme sa modlili pred ...
Náš život vychádza z koreňov, ktoré sme zapustili vo svojom detstve v príkladoch svojich rodičov, starých rodičov a blízkych ľudí, ktorí takto zásadným spôsobom ovplyvnili náš život. Aj sv. Arnold Janssen ...
3. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
... spojení v Ježišovom srdci, teraz i na veky zjednotení.“ Nasledujúci deň bola slávnostná sv. omša, ktorú celebroval ich učiteľ čínštiny otec Smorenborg; asistovali mu obaja misionári. Počas obeda prišiel ...
„Jeho život je náš život, Jeho misia je naša misia...“ Sv. Arnold Janssen Byť misionárom – to by chcel byť, myslím, každý z nás, keď aspoň na chvíľu uvidí na vlastné oči, či počuje na vlastné uši o ...
5. Chvála na trpiaceho Spasiteľa
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Pätoraká chvála na trpiaceho Spasiteľa podľa sv. Arnolda Janssena. V: Najláskavejší Ježišu, chválim Ťa a zvelebujem pre Tvoju nepochopiteľnú všemohúcnosť, že si ostal bezmocný z lásky k ľuďom, hoci ...
„Nech žíje svätý trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!“ ( sv.Arnold Janssen, SVD ) Mnohí kresťania vo svete sa zapájajú do laického spoločenstva „Steylského misijného diela“ ...
7. Jozef Freinademetz - 4 - V Steyli
(Misie/Rehole - info)
Pokračujeme v životopise veľkého misionára Sv. Jozefa Freinademetza - misionára v Číne. Tentoraz je to úsek jeho života, ktorý strávil v Steyli - hlavnom dome Spoločnosti Božieho Slova a to od augusta ...
... štúdiá som začal i zakončil v Bressanone, kde som bol aj vysvätený na kňaza 25. júla 1875. Od r. 1876 sa venujem pastoračnej činnosti u Sv. Martina v Ennebergu, v diecéze Bressanone. Okrem nemeckého jazyka ...
Keďže je dnes sviatok sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára-verbistu v Číne, rozhodli sme sa priblížiť vám jeho život v novom seriále. Dnes to bude jeho detstvo a škola... Prehľad životných ...
10. 7 dní na Ďalekom Východe
(Zážitky/Misionárov)
... ktorá je postavená neďaleko od bytovky ako prízemný domček, učupený medzi bytovkami. Prišli sme až po skončení sv. omše, ktorá je v kaplnke každý deň o 18.00 hod. okrem nedele, kedy je o 12.00 hod. Všetci ...
15. január je deň, keď tri veľké misijné rehoľné kongregácie vo svete oslavujú sviatok svojho spoločného zakladateľa - Arnolda Janssena. Spolu všetky tieto tri rehole združujú v súčasnosti už približne ...
... po slovensky ale aj po indonézsky (John Paul Bhato Mitte SVD) či po indicky (Martin Madassery) predovšetkým v duetoch so slovenskými verbistami. Hlboké texty piesní sú inšpirované myšlienkami Sv. ...
13. História SVD - Sv. Arnold Janssen
(Misie/Rehole - info)
Arnold Janssen - zakladateľ SVD, sa narodil 5. novembra 1837 v Gochu, malom mestečku na dolnom Rýne v Nemecku, ako druhé dieťa z desiatich súrodencov. Vyznačoval sa svedomitosťou pri práci a zdedil ...
Aké boli naše začiatky? Treba povedať, že boli veľmi skromné. Zakladateľ Spoločnosti Božieho Slova sv. Arnold Janssen, nemecký kňaz, pri posviacke prvého Misijné domu v holandskom Steyli v kázni ...
15. Kontakty na rehole a organizácie
(Misie/O možnostiach ísť do misií ako dobrovoľník)
... v Petržalke. Jedna z mnohých aktivít (predovšetkým starostlivosť o bozdomovcov) je aj misia v Plaveckom Štvrtku v rómskej osade so 600 Rómami (cez týždeň v bunkách a v nedeľu na sv. omši a po nej) a to ...
16. Náboženstvá v Číne
(Ázia/Čína)
... úctu) zatemnil pravú vieru v Boha. Nová éra nastala následkom šírenia kresťanstva do Číny. O sv. Františkovi Xaverskom vieme, že vo svojej veľkej horlivosti chcel zaniesť Kristovo  ...
17. SVD v Ghane
(Afrika/Ghana)
...  Súčasť domu tvorí Catholic Book Centre - veľké kníhkupectvo, ktoré ponúka rôzne náboženské knihy, počínajúc samozrejme Sv. Písmom, a devocionálie. Centrum slúži aj pre predaj ...
... so 600 Rómami (cez týždeň v bunkách a v nedeľu na sv. omši a po nej) a to v spolupráci s rehoľami ako Redemptoristi, Saleziáni, Františkáni a Verbisti a takisto s dobrovoľníkmi.  ...
19. Ako môžeš pomôcť misiám?
(Misie/Formy pomoci misiám)
... misionárov márne. Preto aj zakladateľ SVD Sv. Arnold Janssen založil okrem aktívnych misijných rehoľných spoločenstiev mužskej a ženskej aj kontemplatívnu kongregáciu Služobníc Ducha Svätého ustavičnej ...
20. Arnold Janssen I.
(Myšlienky/Myšlienky)
"Duša, ktorá dokáže uprostred utrpenia zvolať s Jóbom: "Aj keď si ma udrel, budem ti dôverovať," veľa získa zo všetkého utrpenia a protivenstiev." Sv. Arnold Janssen   Tak ako dvaja ľudia ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie