Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Svätosť

Celkom: 26 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... len vás prosím o modlitbu za mníšstvo tu v pravoslávii, aby sa opäť vrátilo späť k pôvodnej myšlienke jeho zakladateľov – starých pustovníkov, ktorých svätosť konala zázraky s dušami ...
2. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... Bohu a jeho dielam, iným sa zase bolo treba najskôr obrátiť, ešte viac sa snažiť, a až potom si zaslúžiť víťazný veniec. Preto ani my nevešajme hlavy, ale borme sa, veď svätosť je pre každého ...
3. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... aj miestnou Katolíckou cirkvou. Báť sa týchto príkladov netreba. Veď svätosť sa nedelí na katolícku a pravoslávnu, ona jednoducho JE a je BOŽIA. Tí, ktorí sú naozaj svätí (občas totiž vo vzťahu k pravoslávnym ...
4. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... ohlasuje blahoslavenstvo a svätosť toľkých príkladných kresťanov, chce tým vzbudiť túžbu po napodobovaní ich čností. Svätý Pavol nás vyzýva: „Predbiehajte sa vzájomne v úctivosti“ (Rim 12, 10). (Ukrižovaný ...
5. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... človeka z otroka. Pokoj medzi bratmi je Božou vôľou a potešením pre Krista, je dokonalou svätosťou, pravidlom spravodlivosti, učiteľom múdrosti, strážcom mravov a chvályhodným poriadkom vo všetkých ...
6. Skutočná sláva
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... obdaril rozumom a sám nás aj poučuje a vedie, aby sme vo svojom živote predsa len dosiahli svätosť. A keďže tu nejde o dielo ľudské, ale Božie, každý má šancu, stať sa svätým. Treba len povedať Bohu: „Staň ...
7. Tajomstvo bez strachu
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... nástrojom, akoby telefónom, ktorý Boh aj tak už dávno počul. Boh cez službu posväteného človeka posiela milosť odpustenia hriechov i silu ďalej sa boriť za svoju svätosť. Druhým dôvodom sme my sami. V príprave ...
... ktorá cez neho prežaruje. S dôverou v tvoje nekonečne milosrdenstvo a na materinský prihovor Panny Márie, nám poskytol živý obraz Ježiša, dobrého pastiera, a ukázal nám, že svätosť je potrebným rozmerom ...
... dôverou v tvoje nekonečne milosrdenstvo a na materinský prihovor Panny Márie, nám poskytol živý obraz Ježiša, dobrého pastiera, a ukázal nám, že svätosť je potrebným rozmerom kresťanského života a cestou ...
10. Spásonosná hanba horkých sĺz
(Biblia/Meditácie)
... svojho milovaného majstra. Ani jeden z nás nezvíťazí svojou vlastnou silou, ani jeden k spáse nepríde skrze svoju svätosť, dobrotu a nábožnosť. Kto bude chcieť byť spasený, bude musieť prejsť cez jedinú ...
11. Krížová cesta detí z ulice
(Modlitby/Krížové cesty)
... na nich záleží. Ježišu, daj trpezlivosť a svätosť všetkým, ktorí s takýmito deťmi pracujú. Ježišu, ktorého ukladajú do hrobu, zachráň deti ulice. Centrum pre chlapcov z ulice - Bosco Boys, Nairobi, ...
12. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... na teba hojnosť milostí, Do požehnania v mojom mene, vkladám veľkú silu. Pamätaj, že je to niečo veľkého, keď dostávaš požehnanie od kňaza. Z požehnania vyžaruje moja Božská svätosť. Mojím požehnaním dostávaš ...
13. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... je pre mňa veľmi ťažké. Veď ja nie som svätý/á. Terezka: Svätosť začína malým krôčikom. Stačí začať. To nie je ťažké. (Robí malé kroky a je plná radosti.) 3: Hovoria, že tvoj život bol plný utrpenia a ...
... bohatstvo, krásu, radosť i lásku. V kresťanskom slovníku „maličkosť“ je úžasný a príťažlivý duchovný rozmer odzrkadľujúci Božiu svätosť. Úcta k dieťaťu Ježišovi je prežívaná ako poslušné odovzdanie sa ...
... si navzájom pomáhajú v úsilí o svätosť, pričom za najvyššiu normu života prijmú lásku, ktorú Pán odporúčal svojim učeníkom. Táto láska, ktorá sa prejavuje v skutkoch dáva autentickosť životu, zabezpečuje ...
... že aj ju Ježiš pozýva k svätosti: "Pán Boh by nevnukal neuskutočniteľné túžby, môžem sa teda usilovať o svätosť, hoci som taká nepatrná… Chcem však hľadať spôsob, ako prísť do neba malou cestou, priamou, ...
... pravdou, že koncil sa obrátil najmä na veriacich Katolíckej Cirkvi, ale pozvanie k svätosti - chápanej ako najvyšší stupeň naplnenia človeka - sa obracia na všetkých. "Svätosť" však možno zle pochopiť ...
18. Cesta duchovného detstva I.
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... nič nové. V čom spočívala svätosť Terézie? Čo alebo kto bol propagátorom tej malej cesty, o akej hovorila Terézia? Stačí znovu zacitovať menovaného autora a bolo by po duchovných cvičeniach. Vypočujme ...
19. Cesta duchovného detstva IV. Dôvera
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... je sám Milosrdenstvo. Terézia je presvedčená, že duša, ktorá je pokorná a dúfajúca, musí dosiahnuť svätosť. Dokonca ani hriech jej nemôže zabrániť v tom, aby sa nestala svätou. Podľa nej ťažký hriech, ...
20. Cesta duchovného detstva V. Láska
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... duší, ktoré by s ňou spolupracovali v Láske. Spiritualita Terézie sa opiera o Ježiša, ktorý jediný je svätosťou a vzorom. Zhrňme Teréziinu náuku do troch zásad: 1. Uvedomiť si svoju duchovnú chudobu, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie