Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Svätým

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... všetko vybavené. Je potrebná skutočná spolupráca predstavených Cirkvi s Duchom Svätým, aby vedeli tieto problémy správne a spravodlivo riešiť. Mať srdce tiché a pokorné, ako Kristus, znamená ...
2. O radosti...
(Úvahy/O Advente)
... byť svätým? Sv. Filip to všetko pekne spojil, hovoril: „Radosť pomáha byť dobrým. Čím máme viac radosti, tým sme bližšie k svätosti.“ Wau, žeby len tak „málo“ stačilo k svätosti? Vyskúšajme to – byť radostní ...
3. Zrkadlo
(Úvahy/O Advente)
... naučená, polovičatá. Skúsme sa dnes zamyslieť, čo to znamená mať Boha za Otca? Čo to znamená, že žijeme s Pánom, ktorý riadi nebo i zem? Ako som spomínala, tohtoročné roráty sa bavíme so svätými a o ...
4. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... menej známy, hoci pochádzal z Uhorska, pravdepodobne niekde z Východného Slovenska, sú spoločnými svätými Katolíckej i Pravoslávnej cirkvi, keďže žili ešte do schizmy Katolíckej a Pravoslávnej ...
5. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... článkov chcem posvätiť zoznámeniu s ruskými pravoslávnymi svätými, najmä tými, ktorí po spôsobu života a ideálov majú veľmi blízko k niektorým naším svätým. Mnohí z nich sú z dovolenia Svätej stolice uctievaní ...
6. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... môj milovaný Spasiteľ a Priateľ. Naplň moje srdce, dušu, myseľ a telo svojím Duchom Svätým, nech ma očisťuje, oslobodzuje a uzdravuje svojou láskou, pokojom, radosťou, múdrosťou...“ Ale ponúkam ti Malú ...
... 2, 21) Bratia a sestry v Kristu! V tento večer sa stretáme uprostred sugestívneho prostredia rímskeho Kolosea, zhromaždení Božím slovom, ktoré práve odznelo, aby sme spolu so Svätým Otcom Benediktom XVI. ...
8. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... vie povedať presne to, čo potreboval druhý počuť práve v tejto chvíli, vie urobiť to, čo práve teraz bolo potrebné - nič viac a nič menej, lebo je spojená s Nekonečnou láskou - Duchom Svätým. Láska vie, ...
9. Modlitba najšťastnejšieho života
(Modlitby/Pre každý deň)
Ak veľmi miluješ, túžiš urobiť pre svojho milovaného najviac ako sa len dá a najlepšie ako sa len dá, pretože chceš, aby bol tvoj milovaný tak šťastný, ako sa len dá. Neuspokojíš sa s málom, nedokážeš ...
... kráľovskou cestou služby tvojho Syna nás vyveď z našej povýšenosti a neposlušnosti k pokore srdca. Zjednoť nás svojím Svätým Duchom, aby sme službou našim bratom a sestrám odhalili tvoju skutočnú tvár; ...
11. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... Ježišu, príď už a nemeškaj, a svojím príchodom poteš a posilni tých, čo dôverujú v tvoju dobrotu. Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Ľ: Amen ...
... a tiež cez Magistérium Cirkvi. Špecifikom Mgistéria Cirkvi je to, že na vrchole magistéria stojí Sv. otec, ktorý, ako námestník Krista, je inšpirovaný Duchom Svätým a hovorí do súčasnej svetovej situácie ...
13. Ponáhľajme sa, bratia, k svätým! (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Načože je svätým naša chvála, načo naša oslava, načo aj táto naša slávnosť? Načo sú pozemské pocty tým, ktorých podľa pravdivého Synovho prísľubu poctil nebeský Otec? Načo sú im naše chválospevy? Svätí ...
14. Bože, ty si naše všetko (sv. opát Kolumbán)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ktorý je jedno s Otcom i s Duchom Svätým na veky vekov. Amen. Z Poučení svätého opáta Kolumbána (Instr. 13, De Christo fonte vitae, 2-3: Opera, Dublin 1957, 118-120)  ...
Na začiatku každej sv. omše sa snažíme v úkone kajúcnosti očistiť svoje duše, aby boli dostatočne pripravené na stretnutie s nekonečne čistým, svätým, milujúcim Bohom. Väčšinou však toto posvätné ticho ...
16. Malá duchovná zbraň pre teba...
(Modlitby/Pre každý deň)
... mojim blízkym! Amen! Ježišu, ty si môj jediný Pán, ktorému sa úplne podriaďujem, prosím, naplň ma teraz svojím Svätým Duchom – moju myseľ, srdce, dušu, telo, vôľu a emócie, pamäť ...
17. Moskva 6 - Bezdomovci - Obeta z lásky
(Zážitky/Misionárov)
... moc, ktorej nerozumejú odkiaľ je a sú podobné starcom – svätým mužom v pravoslávii. Tieto ženičky spokojne chodievajú dennodenne na sv. prijímanie a v tom istom čase bez problémov praktizujú vo svojich ...
18. Skutočná sláva
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... obdaril rozumom a sám nás aj poučuje a vedie, aby sme vo svojom živote predsa len dosiahli svätosť. A keďže tu nejde o dielo ľudské, ale Božie, každý má šancu, stať sa svätým. Treba len povedať Bohu: „Staň ...
19. Litánie k bl. Jánovi Pavlovi II.
(Modlitby/Litánie)
...  Obranca viery, Šíriteľ úcty k svätým, Milovník vedy a poznania, Príklad pracovitosti, Priateľ detí, Apoštol mladých, Povzbudenie pre trpiacich a chorých, Hlas chudobných a prenasledovaných, ...
...  Šíriteľ úcty k svätým, Milovník vedy a poznania, Príklad pracovitosti, Priateľ detí, Apoštol mladých, Povzbudenie pre trpiacich a chorých, Hlas chudobných a prenasledovaných, Ochranca života ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie