Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Svätému

Celkom: 48 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Ruženec lásky
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Svätému:  „Milujem ťa (nádych), môj Milovaný (výdych).“ ...od Otca, Ježiša a Ducha Svätého pre každé milujúce srdce...  ...
2. Modlitba najšťastnejšieho života
(Modlitby/Pre každý deň)
...  aby som bol deň čo deň viac a viac podobný Tebe, veď som stvorený na Tvoj obraz. Úplne celého ma premeň v Seba - v Lásku, lebo ty si Láska. AMEN."   Dovoľ Duchu Svätému navliecť sa do teba ako ...
3. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... smrti našej. Amen.   Chváloslovie Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.   Nicejsko-carihradské vyznanie viery Verím ...
4. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
...  Nech zneje sláva Otcovi, tak isto jeho Synovi, spolu aj Duchu Svätému, v Trojici Bohu večnému. Amen.   MEDZISPEV   Plesaj, nebo, a jasaj, zem * plesaním zaznejte, vrchy. Nech hory ...
...  Boh zjavil svätému Jozefovi skrze anjela tajomstvo príchodu Syna Božieho na svet. Svätý Jozef, poslušný Božiemu vnuknutiu, prijal pod svoju strechu Máriu v požehnanom stave. Tým poskytol prístrešie samotnému ...
6. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Milujte pokoj a bude vyrovnané všetko: aby ste aj nám zaistili odmenu aj sebe radosť, aby si Božia Cirkev, založená na jednote pokoja, udržala dokonalý poriadok v Kristovi. Z Reči pripisovanej svätému ...
7. Svedectvo s Duchom
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... a snahou polepšiť sa), je prirodzeným očistením sa od tých, ktorý namiesto Boha, verili v ľudí; v tých istých ľudí, ktorí chceli slúžiť Bohu a pritom urobili hanbu jeho svätému dielu. Naše svedectvo v skutočnosti ...
... ako moja slabosť a nehodnosť.“ (Začiatok testamentu Svätého Otca.) Ďalej ako na prvý deň.   Modlitba Jána Pavla II. k Duchu Svätému Duchu Svätý, prosím ťa o dar Múdrosti, aby som lepšie ...
... Jána Pavla II. k Duchu Svätému Duchu Svätý, prosím ťa o dar Múdrosti, aby som lepšie spoznával Teba a dokonalosť Božiu, o dar Rozumu, aby som lepšie rozumel tajomstvám našej svätej viery, o dar ...
10. Pokánie, pokánie, pokánie! (sv. Klement I.)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... po nebo, keby boli červenšie sťa šarlát a černejšie ako kajúce rúcho a obrátili by ste sa ku mne z celého srdca a povedali by ste: Otče!, nakloním k vám svoj sluch ako k svätému ľudu.“ Chce teda všetkých, ...
11. Ty si Peter-Skala (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... A ako svojich vyznávačov vynáša do neba, tak zasa popieračov hrúži do pekla. Preto hovorí svätému Petrovi: „Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš ...
12. Ohlasujeme ukrižovaného Krista (sv. Pavol z Kríža)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Najlepšie a najsvätejšie je premýšľať o Pánovom utrpení a rozjímať o ňom, lebo touto cestou sa prichádza k svätému spojeniu s Bohom. V tejto najsvätejšej škole sa učí pravej múdrosti: všetci svätí sa jej ...
... bázňou a úctou k Božiemu Slovu a Božskému Srdcu, k Najsvätejšej Trojici a Duchu Svätému, ale aj úporným hľadaním a následným verným plnením Božej vôle.   Nábožnosť dennodenne praktizovaná v domácnosti ...
14. Tajomstvo duší v očistci III (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... podľa Božieho srdca ? Mária Simma : Poradila by som mu, aby sa veľa modlil k Duchu Svätému a každý deň ruženec. Sestra Emmanuela : Sú v očistci aj deti ? Mária Simma : Áno, ale v očistci nie sú tak dlho, ...
15. Nebezpečenstvo krásy
(Úvahy/O duši)
... zničí akýkoľvek rast a rozvoj vnútornej krásy človeka. Každý môže dosiahnuť šialenú krásu svojej duše, ak chce, ak sa snaží, ak sa otvára najväčšiemu odborníkovi na krásu duší – Duchu Svätému. Každý ...
16. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... sa na brehu“ (3. a 4. sloha) 13.    Modlitba zasvätenia sa Duchu Svätému Bože Duchu Svätý, večná láska Otca a Syna, klaniame sa ti a oslavujeme ťa pre tvoju lásku, ktorú si vylial do našich sŕdc. Odovzdávame ...
17. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... mohli tak ako my žiť s Pánom Ježišom, prijímať ho, aby sa plní nádeje tešili na stretnutie s ním v nebi. Prosme za nás, aby sme denne a s vierou pristupovali k svätému prijímaniu a tak roznášali Pána Ježiša ...
...  Z histórie Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého v nemeckom mestečku Rhede sa zamýšľali nad tým, ako rozšíriť medzi ľuďmi úctu k Duchu Svätému. V tom istom čase prebúdzal Boh v ženách z okolia ...
... boli všetky katolícke spolky prísne zakázané. Aj napriek tomu sa katolíci na Slovensku snažili pomáhať Svätému Otcovi a misionárom modlitbou a obetou. Materiálna pomoc sa organizovala posielaním balíkov. ...
... výnimočnosť tejto skutočnosti, musíme si uvedomiť historický kontext, v ktorom Terézia žije a píše. Terézia žije v dobe, v ktorej jednoduchý veriaci nemá ľahký prístup k Svätému písmu. Často sa k nemu ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie