Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Stretnutie

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... a spása v Ježišovi Kristovi s plnou jasnosťou a s absolútnym rešpektovaním tohto svedomia… vzdáva sa tým tejto slobode pocta“ (apošt. exhortácia Evangelii nuntiandi, 80). Stretnutie s Kristom musíme vždy ...
... do srdca Krista Pána, ako zanechať svoj džbán a bežať ohlasovať dobrú zvesť?“ (Homília 15, 30). Stretnutie s Kristom ako živou osobou, ktoré upokojí smäd srdca, nemôže neviesť k túžbe podeliť sa s druhými ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... kedy majú možnosť prísť len tak sa porozprávať nielen o Bohu ale aj o živote a svojich problémoch a potom máme spoločné stretnutie, kde sa rozprávame o viere, často oni zadávajú otázky a ja sa snažím odpovedať. ...
... krížom, no žiaden z evanjelistov nehovorí priamo o ich vzájomnom stretnutí. V skutočnosti, že Mária „stála“ pod krížom je sústredená ešte väčšia a hutnejšia pravda, než samotné stretnutie. Zdanlivo statické ...
5. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... – zo stretnutia s utýraným Synom, Spasiteľom, a bolesť, že aj moje deti boli príčinou Jeho i Tvojich bolestí. Ježišu, daj, aby Tvoja Matka umožnila mojim deťom stretnutie s Tebou v dobrej svätej spovedi ...
6. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... to) porozumenia“ (Prís 29, 7). Takto sa chápe i blahoslavenstvo „plačúcich“ (Mt 5, 4), teda tých, ktorí sú schopní vyjsť zo seba samých a nechať sa pohnúť bolesťou druhých. Stretnutie s druhým a otvorenie ...
7. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... priateľov radia rozvod, veď teraz je už taká doba. Nedajte sa pomýliť, nedajte sa zviesť. Zachráňte svoju rodinu! Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou! 4. zastavenie: Stretnutie ...
8. Stretutie o povolaní pre mužov
(Aktuality/Správy z misií)
... postavy (Abrahám,Mojžiš, Jozef, Jeremiáš, Samuel, Rút, Ester, Ján Krstiteľ).   Najbližšie stretnutie začne 2. marca 2012, v piatok, s predpokladaným začiatkom o 17:00 hod. a končíme v nedeľu, tradične ...
... tvoje na stretnutie s nimi. Ach ten čas, ako len letí... A ak si smutný, že nemôžeš byť so svojimi milovanými tak dlho ako chceš, ak si znechutený, že máš len pár mesiacov, týždňov, dní, hodín či minút... ...
10. Z Austrálie od sr. Magdalény SSpS
(Listy/Listy misionárov)
... zídeme. Stretnutie sa konalo v našom provinciálnom dome v Brisbane. Mala som teda možnosť stretnúť aj moju mladšiu slovenskú spolusestru Janu Františku, ktorá je tam už zopár mesiacov. Bolo to veľmi milé ...
... vytvárať úzky vzťah k Sv. otcovi. Stretnutie s Kristom dnes možno prežívať na rozličných rovinách. Môžeme ho prežívať v Eucharistii, môžeme ho prežívať cez Božie Slovo, uprostred spoločenstva veriacich ...
12. Misionár za každých okolností
(Rozhovory/S misionármi)
... unavený, už 5 nocí som nespal. A tak som ani nerozmýšľal, ale dnes sme mali stretnutie, kde sme sa poradili, čo treba urobiť. Asi najviac budú potrebné peniaze, aby sme pomohli týmto ľuďom, zakúpiť oblečenie, ...
13. Nádej v Blagoveščensku
(Listy/Listy misionárov)
... ktorý momentálne slúži ako pravoslávna cerkev. Vidieť, že modlitby vaše účinkujú, lebo od tej prosby sa ľady výrazne pohli. Najprv sa podarilo sprostredkovať stretnutie s pravoslávnym  miestnym biskupom, ...
14. Rekapitulácia
(Listy/Listy misionárov)
... V polocici júla sme mali diecézne stretnutie mládeže, čo bola tiež fantastická akcia nielen pre mladých, ale aj pre nás, kňazov a rehoľníkov. Život ide ďalej, a hoci je niekedy jednotvárny, výnimočné situácie, ...
Na začiatku každej sv. omše sa snažíme v úkone kajúcnosti očistiť svoje duše, aby boli dostatočne pripravené na stretnutie s nekonečne čistým, svätým, milujúcim Bohom. Väčšinou však toto posvätné ticho ...
16. Žijem vnútri Biblie
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... na mnohých projektoch rôznych cirkví a  neziskových organizácií v Maputo, Matole a Machave. Na obrázku je stretnutie Asociácie psychosociálnej asistencie a pomoci obetiam násilia so ženami postihnutými ...
17. Kedy byť mučeníkom?
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... si život. Stretnutie s Bohom by pre neho asi nebolo tak veselým, ako sa u kresťanov učakáva. Človek v takom stave ani nie je schopný prijať iné rozhodnutie. Chýba mu odvaha, ktorá je Božím darom, a strach ...
... oživuj v nás nádej na oblažujúce stretnutie s Bohom, keď "mu budeme podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je" (1Jn 3,2). Ľ.: Amen. Čítanie Božieho slova A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých ...
19. Prihovára sa Boh ľuďom aj dnes?
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Raz jeden mladík, ktorý žil hlboký duchovný život, zašiel do jednej spriatelenej rodiny na biblickú hodinu. Bolo to akurát štvrtok večer. Manželia, ktorí viedli stretnutie, rozdelili modlitebnú hodinu ...
20. Si povolaná k láske...
(Aktuality/Správy z misií)
                        Čo Ťa čaká? 1) Stretnutie s Pánom vo svätej omši v adorácii v meditácii nad Jeho Slovom stíšenie 2) Stretnutie so sestrami pri chórovej ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie