Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Steyl

Celkom: 11 nájdených výsledkov.

... jeho štúdiá a keď sa Ján stal diakonom, pripojil sa k Arnoldovi a prišiel do novozaloženého misijného domu v Steyli. Ako kňaz bol Arnoldovým cenným pomocníkom. Zomrel však veľmi mladý v roku 1898, vo veku ...
2. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
Jozef Freinademetz prišiel do Steylu 27. augusta 1878. Keď sa ku nemu blížíl, modlil sa Te Deum. Radosť zmiešaná s pocitom úzkosti sa miešala v jeho srdci. Upokojil sa však spomienkou na latinskú múdrosť: ...
„Nech žíje svätý trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!“ ( sv.Arnold Janssen, SVD ) Mnohí kresťania vo svete sa zapájajú do laického spoločenstva „Steylského misijného diela“ ...
4. Misijný omšový spolok
(Misie/Formy pomoci misiám)
Ďalšou formou pomoci misiám je "Misijný omšový spolok" na česť Najsvätejšej Trojice. Bol založený v Steyle v roku 1910 na podporu misijných aktivít Spoločnosti Božieho Slova. Do tohoto misijného spolku ...
5. Jozef Freinademetz - 4 - V Steyli
(Misie/Rehole - info)
Pokračujeme v životopise veľkého misionára Sv. Jozefa Freinademetza - misionára v Číne. Tentoraz je to úsek jeho života, ktorý strávil v Steyli - hlavnom dome Spoločnosti Božieho Slova a to od augusta ...
Bressanské noviny Kirchenblatt sa dostávali takmer na všetky fary v diecéze. V nich bol v prvom januárovom čísle 1878 uvedený článok o novom misijnom seminári v Steyli, v Holandsku. Mal slúžiť pre nemeckú ...
...  27. augusta 1878 - vstup do misijného domu v Steyli (Holandsko) 2. marca 1879 - rozlúčková slávnosť v Steyli, odchod do Číny 20. apríla 1879 - príchod do Hongkongu 1879-1881 - práca s milánskymi ...
8. História SVD - Sv. Arnold Janssen
(Misie/Rehole - info)
... prinútila zakúpiť starý hostinec v holandskej obci Steyl, neďaleko nemeckých hraníc. Dom bol posvätený 8. septembra 1875. Tento deň je aj dňom založenia Spoločnosti Božieho Slova. Životné podmienky v starej ...
Aké boli naše začiatky? Treba povedať, že boli veľmi skromné. Zakladateľ Spoločnosti Božieho Slova sv. Arnold Janssen, nemecký kňaz, pri posviacke prvého Misijné domu v holandskom Steyli v kázni ...
10. Kontakty na rehole a organizácie
(Misie/O možnostiach ísť do misií ako dobrovoľník)
... V Rakúsku však tento program existuje a volá sa Misionári na čas - MAZ - ich www stránka je www.steyler.at Tam sa aj laici zo Slovenska posielajú. Odchod do misií umožnila táto organizácia už mnohým ...
11. SVD v Argentíne
(Amerika/Argentína)
... stádo opustené, bez pastiera?" A tak od roku 1889 odchádzali každoročne z holandského mestečka Steyl (z prvého misijného domu) verbistickí pátri a bratia laici do Argentíny. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie