Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Spoločnosť

Celkom: 26 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... morálnymi hodnotami. Preto sa staráme byť oplotom duchovnosti a čestnosti. Nezriedka nás to zvádza k akejsi pýche, keď sa nevieme ubrániť pocitu, že celá spoločnosť je skazená a s ňou ...
2. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... spoločnosťou. Pod týmto zorným uhlom sa môžeme už teraz vybrať hľadať hrdinov každodenného života. Tými najbližšími budú pravdepodobne naše mamy, ktoré v tichej službe služia všetkým už celé generácie ...
3. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... pôvodného určenia, a to má hrozné následky pre ľudskú spoločnosť i pre Cirkev. Touto pobožnosťou krížovej cesty chceme vyprosovať uzdravenie našim rodinám. 1. zastavenie: Ukrižuj ho! Tak volali masy, ...
4. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... jednotlivca. Kde sú príčiny rastúcej kriminality mládeže, prečo stúpa počet samovrážd mladých ľudí, prečo mládež uteká k alkoholu, drogám, sexuálnemu vyžitiu? Kto nesie vinu? Rodina, spoločnosť, či každý ...
5. Otče náš slovami Otca
(Úvahy/O modlitbe)
... ma ! Prepáč. Myslel som si, že ma žiadaš, aby sa stala moja vôľa. Ak by sa tak malo stať… Čo robiť s tými, ktorí sa modlia a prijímajú moju vôľu, zimu, teplo, dážď, prírodu, spoločnosť… Máš pravdu, ...
6. Vianoce, viem čo oslavujem!?
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... málo vystihujúce než španielske Natal, ruské Raždestvo, anglické Christmass, ktoré konkrétne poukazujú na narodenie, na Krista. Síce v minulosti boli VIANOCE jasne kresťanským pojmom, keďže spoločnosť ...
7. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... Svätého večnej poklony založil sv. Arnold Janssen v roku 1896 po tom, ako založil misijnú Spoločnosť Božieho Slova (SVD) r. 1975 a misijné sestry Služobnice Ducha Svätého (SSpS) r. 1889. Charakter kongregácie ...
... a kedy sa prvý krát vysielalo? Počiatky Vatikánskeho rozhlasu siahajú do roku 1929, kedy pápež Pius XI. poveril Gulielma Marconiho a Spoločnosť Ježišovu, aby v štáte Vatikán zriadili rozhlasovú stanicu. ...
9. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... úrovne v mestách i na dedinách. Investori však prichádzajú hlavne s veľkými spoločnosťami a žiaľ, často chudobní a jednoduchí ľudia nemajú z toho veľké výhody. Musia pomerne ťažko pracovať za nízku mzdu. ...
10. Blázni
(Kázne/Cez rok)
... tým, že hovoria o vyhnutí sa novým Hitlerom, Stalinom a pod. Lenže to je veľmi vrtký argument. Každý človek má byť totiž darom pre spoločnosť, ktorá ho má vychovať, dávajúc mu a učiac ho najlepšiemu. Ak ...
11. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... spoločnosť nepatrí medzi odborné lekárske spoločnosti. Homeopatia sa na Slovensku môže vykonávať iba ako liečiteľstvo. Záver Na školeniach z homeopatie nikto odo mňa diplom z medicíny nepýtal. Homeopatia ...
12. Napojení na vinič
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... predstavuje a ukazuje obetu, vďaka ktorej spoločnosť môže rásť. Bez nej, hoci by sa ľudia ako tak milovali, poznačení hriechom, prepadnú nejakej forme egoizmu. Aj kresťanské spoločenstvá môžu prepadnúť ...
13. Neskrývajme sa
(Komentáre/Kresťania a ...)
... ľudia, ktorí nepotrebujú zastarané tradície, chrániace spoločnosť 2000 rokov, veď súčasná doba so svojimi výdobitkami sa ochráni sama (samozrejme, ak bude elektrina)? No dosť bolo cudzej kritiky, pozrime ...
14. Krížová cesta detí z ulice
(Modlitby/Krížové cesty)
... ich spoločnosť. Ak ich budú všetci len odsudzovať, nemôžu sa zmeniť. Pretože uveria tomu, čo si o nich myslia. Nebudú mať dôvod meniť sa. Ale zlo v ich živote možno premeniť len láskou. Bože, daj aby ...
15. Chceš byť misionárom?
(Aktuality/Správy z misií)
... tejto misii Cirkvi? Spoločnosť Božieho Slova prijíma mladých mužov, ktorí majú záujem stať sa misionármi, kňazmi, alebo rehoľnými bratmi. Sme rodinou svätého Arnolda Janssena, muža s veľkou túžbou po ...
16. Vždy som pracoval s láskou (sv. Ján Bosco)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ktorých som vždy s láskou pracoval, študoval a konal kňazskú službu, a nielen ja, ale celá saleziánska spoločnosť. Koľko ráz som sa už, moji milí synovia, vo svojom nie krátkom živote presvedčil o ...
17. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... misionára, komu ju posielate: Spoločnosť Božieho Slova Misijný dom Matky Božej Kalvária 3 949 01 Nitra Číslo slovenského účtu Spoločnosti Božieho Slova v Nitre na Kalvárii, ktorý je určený priamo len ...
... v Steyli sa stal materským domom rehoľnej spoločnosti Božieho Slova. Spoločnosť Božieho Slova sa ešte počas života bl. zakladateľa rozrástla na všetky kontinenty. On sám vyslal viac než 800 misionárov ...
... pre jednotlivcov i spoločnosť. Zároveň im to umožní spoznať také metódy komunikácie, ktoré zodpovedajú citlivosti a záujmom ľudí. To v súčasnosti zahŕňa aj oboznámenie sa s internetom kvôli možnosti jeho ...
20. Smiech – humor – úcta - slušnosť
(Komentáre/Kresťania a ...)
... pomáhalo čím dlhšie byť veselými. Smiech je akousi nevyhnutnou časťou života. Ľudia tak vyjadrujú svoju spokojnosť, šťastie. Každá príjemná spoločnosť sa nesie v jeho duchu, s povznesenou náladou, príjemnými ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie