Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Spasiteľ

Celkom: 47 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... veľmi starý spisovateľ tvrdí: „Teda preslávna Matka Krista, nášho Boha a Spasiteľa, darcu života a nesmrteľnosti, dostáva život od toho a v neporušiteľnom tele je naveky s tým, ktorý ju vzkriesil z hrobu ...
... sťa slnko a odev zbelel ako sneh. Vtom sa zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním.“ Toto sú divy dnešnej slávnosti, toto je naše spasiteľné tajomstvo, ktoré sa teraz naplnilo na vrchu. To nás teraz ...
3. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... Kristovi, Spasiteľovi; samozrejme, že jedine v sile Ducha Svätého, ktorý naše svedectvo využíva, posilňuje a posväcuje. Otázka je však v tom, dovolíme my Bohu, aby nás urobil svojimi svedkami. Prečo takáta ...
4. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... môj milovaný Spasiteľ a Priateľ. Naplň moje srdce, dušu, myseľ a telo svojím Duchom Svätým, nech ma očisťuje, oslobodzuje a uzdravuje svojou láskou, pokojom, radosťou, múdrosťou...“ Ale ponúkam ti Malú ...
5. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Ak pôjdeme hneď za ním, budeme môcť už tu akoby v predsieni nebeského Jeruzalema prežívať tento večný sviatok; ako aj svätí apoštoli išli za svojím vodcom Spasiteľom a boli aj vtedy a sú ešte aj teraz ...
... detí. Príď, Duchu pravdy, a pomôž nám uznať v každom obnažení, ktorým trpíme, stretnutie s pravdou o našom bytí, stretnutie s vykupujúcou nahotou Spasiteľa, odrazový mostík k synovskému objatiu s Otcom! ...
7. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... – zo stretnutia s utýraným Synom, Spasiteľom, a bolesť, že aj moje deti boli príčinou Jeho i Tvojich bolestí. Ježišu, daj, aby Tvoja Matka umožnila mojim deťom stretnutie s Tebou v dobrej svätej spovedi ...
8. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... okolo Ježiša a smerovalo až k hodine kríža, v ktorej si musela vidieť Spasiteľa sveta a Dávidovho potomka, Božieho Syna, zomrieť ako stroskotanca, vystaveného na posmech uprostred zločincov. Vtedy si prijala ...
9. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... To že by bolo všetko, čo malo zostať z veľkolepého Božieho plánu, z príchodu Spasiteľa na svet? Nie! Oni všetci, tak ako apoštoli, tak ako zástupy tých, ktorí Ti verili, už za niekoľko dní spoznali, že ...
10. Nesmrteľné priateľstvo s Bohom (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ma slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako povstal svet.“ Ani našu službu nepotreboval, keď nám rozkázal, aby sme šli za ním, ale nám chcel darovať spásu. Lebo ísť za Spasiteľom znamená mať účasť na spáse, ...
11. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... vydávajú ľúbeznosť' * a rieky spravodlivosť' . Lebo náš Pán príde * a zľutuje sa nad svojimi chudobnými. Roste, nebesá, zhora, z oblakov nech prší spravodlivosť' . * Otvor sa, zem, a daj Spasiteľa. ...
... Betleheme dôstojné miesto pre narodenie očakávaného Spasiteľa. Túto bolesť však znášal mlčky, pokorne odovzdaný do vôle Božej, plný živej dôvery v Božiu Prozreteľnosť. Bez reptania znášal všetky ťažkosti, ...
Poraň dušu moju a srdce moje, o sladký Ježišu, šípom svojej slastnej a spasiteľnej lásky, svojej opravdivej, čistej a apoštolskej obetavosti, aby sa moja duša úplne roztápla v božskej ľúbosti a v túžbe ...
14. Dvojaký príchod Ježiša Krista
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... budeme sa mu klaňať a budeme volať: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“ Spasiteľ príde, ale už nebudú súdiť jeho. On povolá na zodpovednosť tých, čo ho súdili. Keď ho vtedy súdili, mlčal. Potom ...
15. Bože, ty si naše všetko (sv. opát Kolumbán)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... načiera a stále smädná pije. Takto stále hľadá láskou a uzdravuje sa jej ranami. Nech touto spasiteľnou ranou láskavo zraní vnútro našej duše Boh a náš Pán Ježiš Kristus, dobrotivý a spasiteľný lekár, ...
16. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... z Boha“. A tak ten, kto nemá lásky, je bez Boha. Zachovávajme teda, bratia, prikázania, ktoré sú život. Bratské spoločenstvo nech je pospájané putami hlbokého pokoja a zviazané spasiteľným putom vzájomnej ...
... samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. (Žalm 51) Úvaha „Bez zdravého uvedomenia si vlastných hriechov ľudia nikdy nezakúsia hĺbku spasiteľnej lásky, akou ich Boh miluje, ...
18. Sv. Gemma
(Myšlienky/Myšlienky)
... musím jasať. Nestvorená Láska navždy! Srdce môjho Ježiša navždy!   O utrpení Začala som cítiť ďalšiu silnú túžbu, neukojiteľnú dychtivosť po utrpení a po zdieľaní bolestí môjho Spasiteľa. Vo svojich ...
19. Lebo ty si zomrel za mňa (sv. Ján de Brébeuf)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Dva dni som nepretržite pociťoval veľkú túžbu po mučeníctve a žiadal som si znášať všetky muky, ktoré vytrpeli mučeníci. Čím sa ti môžem odplatiť, Ježišu, môj Pán a môj Spasiteľ, za všetky dobrodenia, ...
20. Ani veľké vody lásku neuhasia (sv. Kolumbán)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... v mene tvojho Syna, môjho Boha Ježiša Krista takú lásku, ktorá nevie ochabnúť, aby sa moja lampa vedela rozsvietiť a nevedela zhasnúť, aby mne horela a iným svietila. Ty, Kriste, náš najmilší Spasiteľ, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie