Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Slovom

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... ste po zvyšok pôstneho obdobia sa skutočne pripravili a stali mierotvorcami, ktorí budú slovom a životom scedčiť o Kristovom víťazstve.  ...
Chceš si uctiť Kristovo telo? Neopovrhuj ním, keď je nahý. Ani ho tu neuctievaj hodvábnymi rúchami, kým si ho nevšímaš vonku, kde trpí zimou a nahotou. Lebo ten, ktorý povedal: „Toto je moje telo,“ a slovom ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... Krista a jeho lásky pre mnohých, povzbudzujú nielen slovom ale aj svojím životom, organizujú mnohé stretnutia, na ktorých pomáhajú začínajúcim vo viere rásť. A preto hovorím – nie nebijú sa tieto dve povolania, ...
... 2, 21) Bratia a sestry v Kristu! V tento večer sa stretáme uprostred sugestívneho prostredia rímskeho Kolosea, zhromaždení Božím slovom, ktoré práve odznelo, aby sme spolu so Svätým Otcom Benediktom XVI. ...
5. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
Cirkev nazýva obdobie, do ktorého sme vstúpili, slovom, ktoré sa pre liturgiu stalo priam typickým – „Quadragesima“ je teda čas štyridsiatich dní. Štyridsiatka je symbolické číslo, ktoré sa v Starom i ...
6. Modlitba najšťastnejšieho života
(Modlitby/Pre každý deň)
... - dennodenné dobrodružstvo s Ním. Nedovoľ zlému zničiť tú krásu, pre ktorú ťa Boh stvoril. Len Duch Svätý o tejto tvojej kráse vie a rozvíja ju do obrovskej veľkosti každým slovom lásky, skutkom lásky ...
7. Prekvapenie
(Úvahy/O Advente)
... priemeru. Priemeru možno, ale v očiach Boha patril ku elite. A tento „podivín“ dokázal svojim životom, slovom a príkladom pritiahnúť ľudí, aby sa na neho prišli pozrieť. Mnohých a možno každého jedného ...
8. Áno, idem...
(Úvahy/O Advente)
... všetci vieme, naozaj lietal do poslednej chvíle, do maximálneho vyčerpania. Nikdy nešetril milým slovom, gestom, podaním ruky, pohladením. A verím tomu, že sa mu aj častokrát možno nechcelo. Často to boli ...
9. Dať to najlepšie
(Úvahy/O Advente)
V rôznych etapách našej duchovnej cesty má každý z nás isté ťažkosti rozšíriť vlastné očakávania a opustiť pohodlie, keď je ono v protiklade s Božím slovom. Všetci potrebujeme prijať skutočnosť, že ...
10. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zákon evanjelia, už sa ho netreba vypytovať, ani niet dôvodu, aby hovoril ako kedysi. Keď nám dal svojho Syna, ktorý je jeho jediným a definitívnym Slovom, razom nám týmto svojím jediným Slovom povedal ...
... volať k Bohu, aby nás dal do poriadku - znovu a znovu zrodzoval k Božiemu životu v nás (hlavne cez sv. spoveď ale aj dokonalú ľútosť). Každým aj tým najmenším hriechom - slovom, myšlienkou či skutokom ...
12. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... človek i celé ľudské pokolenie, i svet. Veriť v takúto lásku znamená veriť aj v milosrdenstvo (porov. DM 7). 1. Pieseň N. 1.: Ježišu, ty si jedným slovom mohol spasiť tisíc svetov, ale sám si sa podujal ...
... – civilizácie lásky. Cirkev sa snaží toto posolstvo o milosrdnej láske neúnavne ohlasovať nielen slovom, ale aj horlivým preukazovaním milosrdenstva. Preto aj stále poukazuje na nádherné vzory tých, ktorí ...
... slovom a sviatosťami otvárajú cestu na stretnutie s Tebou. Milosrdný Otče, daruj zblúdenému ľudstvu mužov a ženy, ktorí ako blahoslavený Ján Pavol II. svedectvom života, premeneného na obraz tvojho Syna ...
15. Si povolaná k láske...
(Aktuality/Správy z misií)
                        Čo Ťa čaká? 1) Stretnutie s Pánom vo svätej omši v adorácii v meditácii nad Jeho Slovom stíšenie 2) Stretnutie so sestrami pri chórovej ...
16. Úvaha nad zahaleným krížom
(Biblia/Meditácie)
... tých korpusoch na kríži, ktoré sa len snažia priblížiť tú hrôzu. Ako veľká radosť tak aj veľká hrôza sa ťažko vyjadruje slovom alebo obrazom.  Pri pohľade na zahalený kríž som si povedala, že človek vníma ...
... ani slinami ani ničím iným. Dnes uzdravuje svojim slovom. Kráľovský sluha mu hovorí: "Pane, poď, kým mi dieťa neumrie!" Ježiš mu povedal: "Choď, tvoj syn žije!" Aké silné a účinné je Jeho slovo. Ale aká ...
18. Pokánie, pokánie, pokánie! (sv. Klement I.)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... aby sme žili podľa jeho svätej vôle. Veď sväté slovo hovorí: „Na takéhoto zhliadnem: na pokorného a tichého a na toho, kto sa chveje pred mojím slovom.“ Pretože sme dostali účasť na mnohých veľkých a ...
19. Božia múdrosť (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... aj svojho Otca. No potom sa ona sama, ktorá je aj Slovom, stala telom, ako hovorí Ján, zničila smrť a oslobodila naše pokolenie a oveľa jasnejšie zjavila aj seba a cez seba Otca. Preto hovorí: „Daj, aby ...
20. Porušiteľné pohltila neporušiteľnosť (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Božie Slovo sa stalo človekom a Boží Syn sa stal Synom človeka, aby sa človek spojil s Božím Slovom a bol prijatý za syna, a tak sa stal Božím synom. Lebo inak sme nemohli získať neporušiteľnosť a ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie