Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Prameň

Celkom: 36 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... zraku. Zázrak je zázrakom pre toho, kto vidí ešte „za“ vlastný „zrak“. Zázrak je:             Záchrana      ktorÁ             Znova           vRáti         mA             K Prameňu Nech ...
2. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... sa o proroctvách, že Rusko bude prameňom spásy pre celý svet. No ako pozerám na život Rusov okolo, ťažko mi je veriť, že sa to celé ešte dá do poriadku. Ale ak je to Pánov plán, treba veriť, že Bohu nič ...
3. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... levitov slávnejší, dôstojnosť starších vyššia a pomazanie kňazov svätejšie, lebo tvoj kríž je prameňom každého požehnania a príčinou všetkých milostí. On dáva veriacim silu v slabosti, slávu v potupe, ...
... k nemu v skúsenosti ľudskej bezmocnosti, aby sme v nej objavili možnosť napojiť sa na jeho božskú moc. Je to cesta, ktorá vedie k prameňu skutočného osvieženia, posily milosti, ktorá nám stačí. Je to škola, ...
... naschvál urobili. Sv. prijímanie je ďalší obrovský prameň dobra, ktoré posilňuje našu dušu nakoľko veríme, že v hostii k nám prichádza sám Boh so všetkými milosťami potrebnými k uzdraveniu našej duše - ...
... kým nenájdeme jediný prameň nekonečnosti všetkého - Boha. Len v Ňom nájdeme uspokojenie týchto svojich túžob. Veď nás stvoril pre seba, nie preto, lebo je sebec ale preto, lebo vie, že od neho nič krajšie, ...
7. Vianočné prianie od Misie.sk
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... nás a prameňom šťastia a oslobodenia od každého zla... Nech sa aj ty dnes zrodíš do "nového života s Kristom" v nekonečnej dôvere v doborotu Otca, ktorý ťa tak miloval, že poslal svojho Syna, aby ...
... smädmá za Tebou, za pokladom života, za prameňom múdrosti, vedomosti a svetla večného, za povodňou všetkej blaženosti, za plnosťou chrámu Božieho. Nech žiada Teba, duša moja, nech vzdychá k Tebe. Nech ...
9. Vianoce v Bolívii
(Zážitky/Misionárov)
... ľudkou skúsenosťou: Dieťa Ježiš, prijaté aj napriek extrémnej chudobe, sa stáva prameňom radosti a nádeje pre všetkých... Prijať Božie Dieťa v kruhu svojej rodiny, pre nich znamená zabezpečiť požehnanie ...
10. Bože, ty si naše všetko (sv. opát Kolumbán)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Bratia, poďme za hlasom, ktorým nás život volá k prameňu života. On nie je len prameňom živej vody, ale aj prameňom večného života. Ten istý prameň svetla i zdroj svetla. Lebo od neho je všetko, múdrosť, ...
... srdca vytryskne úprimná ľútosť ako prameň, ktorý očistí tvoje srdce slzami lásky - srdce, ktoré ublížilo, hoci často nechcelo, ktoré nedostatočne milovalo, nedostatočne dokazovalo svoju lásku skutkami ...
... – Božie kráľovstvo priťahuje každého – nevyberá si  - toho áno, toho nie... Každý, kto sa chytí do tejto siete, priťahuje bližšie a bližšie k Bohu, pretože iba On je prameňom nekonečného Pokoja, Odvahy, ...
... teba pozerať kútikmi očí, a ty nebudeš nič vravieť. Reč je prameňom nedorozumení. Ale každý deň si budeš môcť sadnúť kúsok bližie..." (Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ, kapitola 21) Keď som sa ...
14. "Tak by som sebe daco dal"
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... jej náchylnosti a problémy. Vie, čo je hlad. Vždy, keď hovorí o chlebe, vode, ktorá má viesť to večného života, počúvajúci si predstavujú zázračný bochník, prameň, niečo na typ „Mlynček var“, vďaka ktorým ...
15. Litánie k Božiemu milosrdenstvu
(Modlitby/Litánie)
... lona Otca, dôverujem v Teba Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť, Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo, Milosrdenstvo Božie, prameň vytryskujúci z tajomstva Najsvätejšej ...
16. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás, - dôverujeme ti! (3 x) N. 2.: Milosrdný Pane, v hodine tvojho zomierania stojíme v duchu v tieni tvojho kríža, aby sme spolu s Máriou, ...
... aj keď sú ešte hriešni (pozri Rim 5,8). Tých, ktorí sa vzdialili od sviatosti zmierenia a od milosrdnej lásky, vyzývam: Vráťte sa k prameňu milosti, nemajte strach. Sám Kristus vás očakáva. On vás uzdraví ...
... sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, Trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné ...
19. Modlím sa v tento večer
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... ale nikto im neukáže prameň... ktorí sú cudzinci – ale nikto ich neprijme... ktorí sú chorí – ale nikto si to nevšimne... ktorí sú vo väzení – ale nikto ich nenavštívi... ktorí sú v otroctve – ale ktorým ...
20. Pijem z potoka tvojich rozkoší (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
„Nik nepríde ku mne, iba ten, koho pritiahne Otec.“ Ale nemysli si, že ťa bude ťahať nasilu. Ducha priťahuje aj láska. Ani sa nemusíme báť, že nás hádam ľudia, ktorí vážia slová a sú veľmi ďaleko od chápania ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie