Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Posolstvo

Celkom: 48 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... skúsenosť hlbokej radosti; podeliť sa o posolstvo o spáse, ktorú nám priniesol Pán. Na tejto ceste vedie Cirkev Duch Svätý. 5. Chcel by som povzbudiť všetkých, aby boli nositeľmi Kristovej dobrej zvesti ...
2. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
Milí priatelia, jún – mesiac Najsv. Srdca Ježišovho, nesie v sebe hlboké posolstvo „Čistých sŕdc“, nielen v duchu predmanželskej čistoty, ale čistoty a slobody od hriechu vôbec. Každý prvý ...
... problémy, túžby a nádeje ľudí, ktoré má Kristus ozdraviť, očistiť a naplniť svojou prítomnosťou. Jeho posolstvo je totiž stále aktuálne, pôsobí v samotnom srdci dejín a je schopné odpovedať na najhlbšie ...
4. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... svojich bratov, nikdy nebudeme môcť seba nazvať kresťanmi, teda tými, kto šíri Kristovo posolstvo Lásky a Pokoja po svete. Sami budeme prekážkou v uskutočňovaní Božieho kráľovstva a jeho zákonov, čo je ...
... že je kráľom, napísané v troch jazykoch, obsahuje univerzálne posolstvo: pre jednoduchého i vzdelaného, pre chudobného i mocného, pre toho, kto sa riadi Božím zákonom i toho, kto dôveruje politickej moci. ...
... Vznikla teda rozhlasová stanica Rádia Vatikán s prvým príhovorom Pia XI. v latinskom jazyku. Prvé slovenské vysielanie sa uskutočnilo v roku 1943, keď sa vysielalo vianočné posolstvo pápeža. Pravidelné ...
7. Vianoce v Bolívii
(Zážitky/Misionárov)
... vlastnú kultúrnu formu. Tak aj jedna z najväčších udalostí v dejinách spásy – Narodenie Ježiša Krista – nadobudla svoju vlastnú kultúrnu tvár. V chápaní Aymarov je posolstvo Vianoc spojené s ich vlastnou ...
8. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... a zmŕtvychvstalý Ježišu, vypočuj naše pokorné prosby a pošli každého z nás, aby sme zaniesli svetu posolstvo Milosrdenstva, ktoré nám umožňuje hlbšie prežívať Evanjelium Paschy a niesť ju ako lúč svetla ...
... potrebuje lásku. Nadišiel čas, aby Kristovo posolstvo prišlo ku každému človekovi. Nadišiel čas, aby sa radostná zvesť o Božom milosrdenstve vliala do ľudských sŕdc a stala sa ohniskom novej civilizácie ...
10. Sv. Cyrila a Metoda
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... boli úspešné a prinášali im slávu. Preto dostali pozvanie vykonať ešte dôležitejšie posolstvo, evanjelizovať, ale aj položiť základ písomnej kultúry Slovienov. Vyžiadalo si to kopec prípravnej práce, ale ...
... Kristus. Pretože On sám povedal: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás...“   Zo slov samého Krista sa dozvedáme to najkrajšie posolstvo, aké sa môžeme o Bohu dozvedieť: „Veď Boh tak miloval svet, ...
12. Ohlasovanie evanjelia v digitálnej ére
(Aktuality/Správy z misií)
... cieľom všetkých pracovníkov médií na celom svete. Téma, ktorá bola oznámená, predchádza posolstvo k 45. svetovému dňu masovokomunikačných prostriedkov, ktoré bude zverejnené, ako každý rok, 24. januára ...
13. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... a obetami konali zázraky lásky a dobroty. Tretí desiatok: Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie. Pán Ježiš je Dobrá Novina, On je Radostná Zvesť, Posolstvo Božej lásky k ľuďom. Ukázal nám ...
14. Misie v dnešnom svete
(Misie/Rôzne)
... nie je ukončená.“ Je pravda, že už takmer do každej krajiny sveta zavítal nejaký Ježišov misionár, ktorý tam ohlasoval Jeho posolstvo, no toto zasiate semienko rastie len veľmi pomaly a mnohokrát ...
... posolstvo adresované všetkým ľuďom. Pritom si treba uvedomiť, že osoba Ježiša Krista a jeho príchod na svet sú jedinečnou udalosťou v dejinách ľudstva. Jeho život, pôsobenie, smrť a zmŕtvychvstanie tvoria ...
16. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
... si neželajú aby bolo pravdivé.“ (KKC 37) Biblické zjavenie Starého a Nového zákona prináša posolstvo spásy pre konkrétneho človeka v dejinách. Svet nepochádza z nejakej nutnej zákonitosti, ale zo slobodnej ...
... Odvtedy sa tento deň, u nás a v niektorých ďalších krajinách nazývaný aj „Misijná nedeľa“, slávi každý rok na predposlednú nedeľu v mesiaci október. Sv. otec vydáva každý rok na tento deň posolstvo, v ...
... posolstvo vážnosti a väčšej účasti laikov na dielach sv. Cirkvi. To všetko v rámci solidárnosti medzi Cirkvami vo svete. Zasiala semiačka misijnej jari, ktoré zakvitli vo všetkých oblastiach života Cirkvi ...
... Cirkvi: "Prijatie príkladu Teréziinho života a jej evanjeliovej náuky bolo v našom storočí rýchle, všeobecné a trvalé… Teréziine posolstvo, často zhrnuté do toho, čo nazývame "malou cestou", nie je ničím ...
... ako aj chybné interpretácie. V tretej časti sa pokúsim sformulovať posolstvo naj- mladšej učiteľky Cirkvi pre nás. 1. Príbeh objavenia "malej cesty" Už ako dieťa túžila Terézia Martinová po tom, aby ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie