Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Požehnaný

Celkom: 19 nájdených výsledkov.

1. Preventívna prehliadka
(Úvahy/O viere)
... Prečo verím? Ktoré veci hovoria „pre vieru“ a ktoré „proti viere“. Prajem všetkým požehnaný pôstny čas...  ...
2. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... a požehnaný je i plod života Tvojho, náš brat Ježiš Kristus. Si svätá, Mária, si Matkou Božou i našou Matkou. Pros za nás hriešnych, slabých … Vypros nám milosť Ducha Svätého, aby zapálil naše srdcia ...
3. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
...  Anjelské pozdravenie Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu ...
4. Dvojaký príchod Ježiša Krista
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... len pri jeho prvom príchode, ale očakávajme aj druhý. Lebo keď sme pri prvom volali: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom,“ to isté budeme volať znova pri druhom. S anjelmi pôjdeme v ústrety Pánovi, ...
5. Veľkonočný pozdrav z Japonska
(Listy/Listy misionárov)
... do veľkonočného obdobia. Dovoľte mi popriať, aby bol tento čas pre Vás požehnaný. Ostávam spojený v modlitbe a zároveň prosím aj o vašu modlitbu za nás, ktorí pracujeme v Japonsku, za túto krajinu. P. ...
6. Chvála na trpiaceho Spasiteľa
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... duša s Tvojím požehnaným telom, R: zmiluj sa nad mojou hriešnou dušou, keď sa bude lúčiť s telom. Amen.  ...
7. Chvála Bohorodičky Márie (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nijaké miesto obsiahnuť, matka a panna! Skrze teba sa vo svätých evanjeliách nazýva „požehnaným“ ten, „ktorý prichádza v mene Pánovom“. Pozdravujeme teba, čo si vo svojom panenskom lone obsiahla toho, ...
8. Výroky Otcov púšte - 4
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... ”Požehnaný, kto znáša ťažkosti so vďakyvzdávaním.” Abba Jakub povedal: ”Ako lampa osvetľuje tmavú miestnosť, tak Božia bázeň osvecuje ľudské srdce, keď vnikne doň, a učí ho všetkým cnostiam a príkazom ...
9. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... prikázanie.” Abba Teodor z Fermu ”Obmedzenie potravy umŕtvuje telo mnícha.” Abba Teodor. Iný starec povedal: ”Bdenia ho umŕtvujú ešte viac.” ”Požehnaný, kto znáša ťažkosti so vďakyvzdávaním.” Abba ...
... duší zosielané práve na týchto požehnaných miestach - v chrámoch po celom svete. A v neposlednom rade sú práve chrámy miestami, kde dennodenne už tisíce rokov Boh rukami kňaza premieňa chlieb a víno na ...
11. Dobrý pastier - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... a odstránim zo zeme divú zver, takže budú v bezpečí bývať na púšti, i v horách môžu spávať. 26 Urobím ich a okolie svojho pahorku požehnaním, v príhodnom čase spustím dážď, bude to požehnaný lejak. 27 ...
12. Požehnaný, ktorý prichádza (sv. Ondrej Krétsky Kvetná nedeľa)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... duchovnými ratolesťami svojho srdca a s deťmi volajme to posvätné: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ Izraela.“ Z Rečí svätého biskupa Ondreja Krétskeho (Oratio 9 in ramos palmarum: PG ...
13. Učiť sa rásť a milovať v misii
(Listy/Listy misionárov)
... moje pôsobenie kurzom španielčiny, ktorý trval päť mesiacov. Bol to pre mňa požehnaným čas, v ktorom som sa  mohol naučiť  veľa vecí z tejto novej kultúry. Boli sme tam traja misionári verbisti (dvaja ...
... podotkol: „Vieš, Robo, šamani sa obklopujú svojimi predmetmi, aby ich „chránili“, a my kresťania... Keby sme boli tak múdri ako oni, obklopíme sa Božou mocou, ktorá spočíva na požehnaných predmetoch, krížoch, ...
15. Prvé Vianoce v Rusku
(Listy/Listy misionárov)
... Petrevnou a s priateľmi, kde sa nájde vždy nejaká dobrá téma na rozhovor. Tak s požehnaným Novým rokom.    ...
16. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
... Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. 3. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, ...
17. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... toho vedomé -, ktoré si spáchal proti môjmu otcovi Dávidovi. Nuž nech Pán vráti tvoju zlobu na tvoju hlavu! 45 Kráľ Šalamún však nech je požehnaný a Dávidov trón nech je večne pevný pred ...
18. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... našich očiach obdivuhodná. 24 Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. 25 Pane, spas ma; Pane, daj mi úspech. 26 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnávame vás z domu ...
19. Listy P. Krššáka z PNG
(Listy/Listy misionárov)
... Tu a tam sa rozsvecujú sviečky a lampáše. O pár minút nabehne dieselový generátor a svetla je opäť dosť. Omša sa končí radostným podávaním rúk a vinšovaním požehnaných Vianoc. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie