Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Plnosť

Celkom: 28 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... moc. A potom padnem v tom, že prestanem cítiť zmysluplnosť toho, čo robím, hoci je to veľmi dobré a pomáhajúce mnohým ľuďom. Vtedy sa úplne vyšťavený ledva dotiahnem do kaplnky pred bohostánok a niekedy ...
2. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... (porov. Ef 4,13). Do tejto dynamickej perspektívy rastu spadá aj naša výzva, aby sme sa vzájomne pobádali dosiahnuť plnosť lásky a konať dobré skutky. (Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad ...
...  oslavujeme Kristovu vládu. Kristovo víťazstvo nám umožňuje hľadieť do budúcnosti s nádejou. Toto víťazstvo premohlo všetko, čo nám bráni zdieľať plnosť života s ním a medzi sebou navzájom. Kresťania vedia, ...
... smädmá za Tebou, za pokladom života, za prameňom múdrosti, vedomosti a svetla večného, za povodňou všetkej blaženosti, za plnosťou chrámu Božieho. Nech žiada Teba, duša moja, nech vzdychá k Tebe. Nech ...
... chvíli sv. prijímania do tvojho srdca presne také milosti, o ktorých vie, že ich potrebuješ. Bez očistenia nebudeš schopný tieto milosti prijať tak, ako to potrebuješ a sám sa potrestáš. Skús obdržať plnosť ...
... zázraky, ktorými by si sa o mňa kráľovsky postaral, keby som ti začal naplno dôverovať a opieral sa plnosťou o teba. Každý môj krok by bol zázrakom – tvojím dôkazom tvojej existencie, starostlivosti a ...
... miluje, prijíma, odpúšťa... Bez lásky matky je dieťa v detskom domove stratené. Môže sa niekto zo sestričiek pokúšať nahradiť matku, ale to už nie je ono, to nie je tá plnosť lásky, pokoja, prijatia vlastnej ...
8. Zázraky a viera
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
Život kresťana – teda nasledovníka Krista, nie je obyčajné dielo. Je to čas a miesto, v ktorom Boh môže prejaviť plnosť svojej moci. Ako? Zázrakmi – inkedy viac, a inokedy menej viditeľnými. Krásnym príkladom ...
9. Eva a Mária (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... kým nepríde potomok, na ktorého sa vzťahuje prisľúbenie.“ Ešte jasnejšie to ukazuje ten istý list slovami: „Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy.“ Nepriateľ by nebol býval ...
10. Obnova všetkého cez Máriu (sv. Anzelm)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ním poslúži, a tým ho posväcuje. A táto veľká milosť vzišla z požehnaného plodu požehnaného života požehnanej Márie. Skrze plnosť tvojej milosti sa teší z oslobodenia všetko, čo bolo v podsvetí, a raduje ...
11. Nebezpečenstvo krásy
(Úvahy/O duši)
... bude plnosťou kopírovať dušu – jej krásu, veľkosť, nádheru. A tak nakoniec vychádza pred našimi očami jediná pravda: „Večnou a rozhodujúcou pre našu budúcnosť, a to večnú budúcnosť, je len a len vnútorná ...
12. Cesta duchovného detstva V. Láska
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... Pozrime sa na sestry bosé karmelitánky. Žijú v klauzúre, obetujú sa, mlčia, ich život sa úplne sústreďuje na vzdávanie vďaky v liturgii samému Bohu. Láska, o ktorej chceme hovoriť, je plnosťou kresťanského ...
... Božej lásky, ktorá „keď prišla plnosť času... poslala svojho Syna, narodeného zo ženy“ (porov. Gal 4, 4). Takáto odpoveď umožní všetkým veriacim „radovať sa v nádeji“ (Rim 12, 12) z uskutočňovania plánu ...
14. O očistci IV (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... len Jemu. Boh pripúšťa, aby niektoré duše v sebe skrývali plnosť nežnej lásky, zatiaľ čo iné nie sú tak jemne založené. Toto je všetko podľa Jeho najsvätejších úmyslov! Srdce plné nežnej lásky dal tým, ...
15. Sv. omša - 5 - Vstup do chrámu
(Katechézy/Sv. omša)
... Otcovi, keď svojim deťom chce vliať plnosť pokoja a lásky, poradiť im a oni k Nemu nedvihnú ani len raz pohľad svojho srdca, ingnorujú ho... Tak to často vyzerá, keď vidím mnohých vstupovať do chrámu ...
16. Milujem preto, lebo milujem, milujem, aby som miloval (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... stvorenie menej miluje, pretože je menšie, ak miluje z celej svojej bytosti, kde je úplnosť, tam už nič nechýba. Preto takto milovať znamená zasnúbiť sa, lebo nemôže takto milovať a byť málo milované, ...
17. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
... naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Ľ.: Amen. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA Apoštol Pavol hovorí: „Keď prišla plnosť času, Boh poslal ...
18. Prvorodený medzi mnohými bratmi (bl. Izák)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... povedať, že sú tým, čím je on sám, aj Božím Synom aj Bohom. Lenže čím je on prirodzenosťou, tým sú oni pridružením. Čím je on plnosťou, ony sú účasťou. A napokon, čím je boží Syn zrodením, tým sú jeho ...
... alebo veľkí, ale preto, lebo od nás mnohí závisia, lebo práve cez nás – nehodné nástroje – sa rozhodol pôsobiť a žiariť plnosťou svojej ľudskosti ale aj božskosti náš Dobrý Pastier – Ježiš. Veď ako možno ...
... ich my nebudeme riešiť, ale budeme sa plnosťou venovať jemu a jeho milostiam, ktoré nám chce plným priehrštím nasypať do duše a tak ju posilniť a pripraviť na boj, ktorý sa znova začne po sv. omši. Kedykoľvek ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie