Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Pavla

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... Boh použil hlas dieťaťa – Augustín to tak pochopil, skočil na rovné nohy  a bežal  za knihou -  listami sv. Pavla. Otvoril ju. Otvorila sa mu na Liste Rimanom: „Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme ...
... pastieri, rehoľníci, rehoľníčky a všetci veriaci v Krista sa musíme vydať po stopách apoštola Pavla, ktorý bol „väzňom za pohanov” (porov. Ef 3,1), pracoval, trpel a bojoval, aby priniesol pohanom evanjelium ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... utrpenia svojím utrpením z lásky k nemu, pripojila sa k Jeho utrpeniu a tak podľa slov sv. Pavla dopĺňala svojím utrpením matky na svojom tele to, chýbalo Kristovmu utrpeniu, v zmysle budúceho tajomného ...
4. „Nemať nič a byť bohatý?!“
(Listy/Listy misionárov)
... baziliky v Guadalupe, kde tentoraz okrem milostí našej nebeskej Matky boli aj relikvie bl. Jána Pavla II. Keďže som nemal tú možnosť byť prítomný alebo aspoň vidieť v prenose obrad blahorečenia, keďže ...
5. Večná sláva proroka
(Biblia/Meditácie)
... by som nazval prorokom Matku Terezu alebo takého Jána Pavla II. Možno bude niekto namietať: „Aaa prečo? Veď pokiaľ viem, oni neprorokovali nič do budúcnosti. Nie, možno povedať svätí, no nie proroci.“ ...
6. Rozhodovanie
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... seriózne porozmýšľať, ako sa rozhodnúť a čo pre to spraviť. Dnešné čítanie predstavuje zbor apoštolov, ktorí chcú na nové poslanie určiť Barnabáša a Pavla. Zdá sa, že ide o bežnú cirkevnú prax kánonickej ...
...       Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Modlitba Bože, bohatý na milosrdenstvo, Ty si povolal blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. viesť Tvoju Cirkev; daj, aby sme posilnení jeho náukou s ...
8. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Hodina milosrdenstva, ktorú sa modlili v Krakove 1.5.2011 v deň blahorečenia Bl. Jána Pavla II. ktorú sa môžete modliť každý deň o 15.00 hod. Nech sa páči... N. 1.: O Krv a Voda, ktorá si vyšla z ...
...  Tieto slová Svätého Otca Jána Pavla II., ktoré povedal v roku 2002 v Krakove môžeme dnes povedať aj o jeho ceste svätosti. O ceste svätosti veľkého apoštola Božieho milosrdenstva, ktorý bol pripočítaný ...
... Mária, kráľovná celého sveta, Matka Kristova, sprostredkovateľka všetkých milostí, prosíme ťa, na príhovor tvojho veľkého ctiteľa blahoslaveného Jána Pavla II., pripodobni nás tak svojmu Synovi Ježišovi ...
... svoje práce, zdroje a sily, ale aj o radosti a problémy.“ Apoštolský list Svätého Otca Jána Pavla II. "Rýchly rozvoj" iba potvrdzuje túto pravdu slovami: „Z priateľských vzťahov medzi laikmi a duchovnými ...
12. Ohlasujeme ukrižovaného Krista (sv. Pavol z Kríža)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... slávnostné hody, kde za pokrm slúži Božia vôľa podľa príkladu našej ukrižovanej lásky. Z Listov svätého kňaza Pavla z Kríža (Epist. 1, 43; 2, 440. 825)    ...
13. Hriechy proti láske k blížnemu
(Katechézy/Prikázania)
... sv. Pavla: „Vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým.“ (1Sol 5,15) Nezáujem sa môže vzťahovať na určitú osobu, skupinu, národ, alebo na všetkých ľudí. Vtedy hovoríme o tzv. mizantropii, avšak ...
... dokazujú výrokom sv. Pavla z Sk 17,28: „Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme,...“ Je totiž pravda, že sme prítomný v Bohu, ktorý je všetko vo všetkom, no nie ako jeho doplňujúca časť, ktorá dotvára celok. ...
... Tisíce pohanov vlastnou rukou pokrstil, nesčísliteľné množstvo obrátil na pravú vieru. Jeho činnosť sa dá porovnať s činnosťou sv. Pavla. V Amerike pôsobili sv. Peter Clavier a sv. František Solanský. ...
16. Ako sa rozhodneš?
(Úvahy/O láske)
...  V treťom prípade: Jedna pani je tehotná: Má veľa detí. Dve z nich umreli. Jej manžel je vo vojne a jej zostáva veľmi málo času pred smrťou Bol by si zabil pastiera duší: Jána Pavla II       ...
... Sr. Pavla Peštová, SSpS Novozámocká 302 951 12 Ivanka pri Nitre e-mail: mzdsv@ssps.sk č.t. 037 – 655 89 82  ...
... v misijných zemiach. Zmysel diela nachádzame aj v slovách sv. Pavla: „Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“ (Rim 10, 14). Vzrast domorodého kléru je povzbudzovaný aj slovami ...
... pápeža Pavla VI: "Dnešný človek počúva radšej svedkov než učiteľov, a tých počúva len vtedy, ak sú zároveň svedkami." O Terézii môžeme povedať, že naplno zodpovedá týmto slovám. Vo svojich dielach nám ...
... až do poslednej kvapky...“ „Keď mi moje túžby spôsobovali opravdivé muky, otvorila som si listy sv. Pavla a hľadala som nejakú odpoveď. Do očí mi padla 12. a 13. kapitola z prvého listu Korinťanom. V ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie