Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Panna

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... je z niektorých momentov Evanjelia jasné, Panna Mária bola svedkom mnohých udalostí Ježišovho verejného života. Bola prítomná aj vo večeradle s učeníkmi pri zoslaní Ducha Svätého, teda v deň, ktorý sa ...
... Pane, svojich misionárov do krajín, kde treba ohlasovať evanjelium, vlož im do úst správne slová a daj, nech ich námaha prinesie ovocie“. Panna Mária, Matka Cirkvi a Hviezda evanjelizácie, nech sprevádza ...
... jedným a tým istým výrokom predurčenia od večnosti tajomne spojená s Ježišom Kristom, nepoškvrnená pri svojom počatí, pri svojom božskom materstve neporušená panna, veľkodušná spoločníčka božského Vykupiteľa, ...
4. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... a ísť do toho... :) 14. Čo je podľa Vás príčinou odchodu pomerne veľkého počtu kňazov z kňazskej služby? P.S. ...asi sa za nich málo modlíme a Panna Mária v Medžugorí nás k tomu často vyzýva vo svojich ...
5. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... nás všetkých svojej Matke. Nikto z nás teda nie je sám, pretože sa o nás stará Ježišova Matka. Pane, pripomínaj nám, že nie sme nikdy celkom opustení, pretože je s nami Panna Mária. Daj, nech sme pokojní ...
...  Veľa sa vo vašom živote udialo. Niektoré udalosti vám pomáhajú lepšie pochopiť ako sa cítili sv. Jozef a Panna Mária v Betleheme, iné ich položenie vo vyhnanstve v Egypte a ďalšie Vám pomôžu stotožniť ...
7. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.   Modlime sa Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, ...
“Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!” (Izaiáš 7,14) Vianoce nám pripomínajú, že Boh sa sprítomnil v našom svete, že kráča spolu s nami, je prítomný v našich ...
9. Celý svet čaká na Máriinu odpoveď
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Počula si, Panna, počneš a porodíš; počula si, že nie z muža, ale z Ducha Svätého. Anjel čaká na odpoveď, lebo sa musí vrátiť k Bohu, ktorý ho poslal. Aj my, Pani, čakáme na slovo zľutovania. My, ...
... uvediem príklad od bolívijskej mystičky Cataliny Rivas, ktorej sa počas jednej sv. omše zjavili Panna Mária a Ježiš a vysvetľovali jednotlivé úkony, aby jej pomohli lepšie prežívať sv. omšu. Môžeš tomu ...
11. Napojení na vinič
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... ako my, hádam im dôjde, ako sa ochudobňujú. Vzorom je tu aj Panna Mária, ktorá dosiahla obrovské duchovné ovocie nie preto, že stále niečo hľadala, ale že od začiatku bola napojená na svojho syna – Krista. ...
Práve tento článok je pre všetkých, ktorí by si chceli urobiť duchovnú obnovu s Jánom Pavlom II. Nech sa páči... 1. rozjímanie Mária K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ľ.: Amen. K.: Panna ...
13. Božia originalita
(Biblia/Meditácie)
... nás má rád: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ A vieme, že to v preklade znamená „Boh s nami.“ Ja prajem sebe i vám, aby sme dnes viac ako inokedy pocítili, ...
14. Ten, čo miluje človeka, stal sa človekom (sv. Prokl)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Kristus sa narodil z Panny. Vzal si z nej telo v tomto prirodzenom poriadku, ako sa mu páčilo: „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ Preto sa Panna stala matkou Božou. Matka je pannou, lebo ...
15. Porušiteľné pohltila neporušiteľnosť (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nežiadal, lebo nijako nemohol dúfať, že panna sa môže stať ťarchavou pannou a porodiť syna a že toto dieťa môže byť Boh s nami a zostúpiť dolu na zem hľadať stratenú ovcu (čo bolo jeho vlastné stvorenie) ...
16. Ježiš-pravý človek (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Apoštol hovorí, že „Slovo sa ujalo Abrahámovho potomstva. Preto sa vo všetkom muselo pripodobniť bratom“ a vziať si telo podobné nášmu. Práve preto je tu Mária: aby si ho z nej vzal a ako vlastné obetoval ...
17. Eva a Mária (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... podľahla panna Eva, určená mužovi, zaplatil pravdou, ako ju zvestoval anjel Panne Márii, ktorá už patrila mužovi. Ako sa Eva dala zviesť slovom padlého anjela, aby unikla Bohu, a porušila Božie slovo, ...
18. Obnova všetkého cez Máriu (sv. Anzelm)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... obnovy svojho polozboreného mesta. Žena plná, ba preplnená milosťou! Ako ožíva všetko stvorenie pokropené z tvojej pretekajúcej plnosti! Požehnaná, ba viac než požehnaná Panna! V tvojom požehnaní je ...
19. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... (možno ho ukázať a vysvetliť farby). Nech je Pán Ježiš vždy velebený vo vašich srdciach! Meditácie k modlitbe posvätného ruženca Cez Vianoce sa radi modlíme Radostný ruženec Panna Mária, Božia Matka, ...
... nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden Boh, Svätá Mária, oroduj za nás, Svätá Božia Rodička, Svätá Panna panien, Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša, Svätá Terézia, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie