Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Pánovo

Celkom: 41 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... a som zvlášť zaviazaný misionárom a misionárkam, kňazom fidei donum, rehoľníkom a rehoľníčkam i čoraz väčšiemu počtu veriacich laikov, ktorí prijali Pánovo pozvanie a zanechali svoju vlasť, aby mohli slúžiť ...
... skrze nášho Pána Ježiša Krista! A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.“ (1Kor 15, 51 – 58) Zamyslenia ...
3. Dvojaký príchod Ježiša Krista
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... len pri jeho prvom príchode, ale očakávajme aj druhý. Lebo keď sme pri prvom volali: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom,“ to isté budeme volať znova pri druhom. S anjelmi pôjdeme v ústrety Pánovi, ...
4. Zomrime s Kristom! (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ale zasnúbenú s duchom. Svätý Dávid si predovšetkým želal, aby mohol toto vidieť a na toto hľadieť. Veď hovorí: „O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho ...
5. Ohlasujeme ukrižovaného Krista (sv. Pavol z Kríža)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Najlepšie a najsvätejšie je premýšľať o Pánovom utrpení a rozjímať o ňom, lebo touto cestou sa prichádza k svätému spojeniu s Bohom. V tejto najsvätejšej škole sa učí pravej múdrosti: všetci svätí sa jej ...
6. Túžte po nebi! (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám“? Tam totiž nevznikajú všetky dni tak, že prichádzajú a odchádzajú, ani začiatok jedného ...
7. Ježiš-pravý človek (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nijaký prelud a netýka sa len tela; v Božom Slove bol spasený celý človek, teda aj duša aj telo. Z Márie podľa Písma vzišiel človek s pravou ľudskou prirodzenosťou, preto pravé bolo aj Pánovo telo; bolo ...
... neskôr rozšírených na 1019. Avšak z historického pohľadu sa špiritizmom zaoberali už pred tisíckami rokov (Takto zomrel Šaul pre svoju nevernosť, ktorou sa prehrešil proti Pánovi, lebo nezachovával Pánovo ...
9. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... vekov. Amen. 9.    Pieseň: „Pán zastavil sa na brehu“ (1. a 2. sloha) 10.    Sv. Písmo 13 Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. 14 Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? ...
10. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... nami je zmŕtvychvstalý Pán Ježiš. Zelená farba nám pripomína deti v Afrike. Modlime sa za deti, ktoré ešte nepoznajú Radostnú Zvesť o Pánovom zmŕtvychvstaní a o jeho živote medzi nami. Druhý desiatok: ...
... rádu sa v bode č. 8 píše: "Nech všetci zostávajú vo svojich celách alebo blízko nich, dňom i nocou nech rozjímajú o zákone Pánovom a nech bdejú na modlitbách, ak sa nezaoberajú nejakou odôvodnenou prácou." ...
12. Posledné dni sv. Moniky (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... telo pochovajte hocikde. Nech vás starosť oň netrápi. Len o to vás prosím, aby ste pamätali na mňa pri Pánovom oltári, nech budete kdekoľvek.“ Keď vyslovila, ako mohla, toto svoje presvedčenie, zatíchla ...
13. Neochvejná viera mučeníkov (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... plameň a oheň. Aké to bolo Pánovo divadlo, aké vznešené, aké veľkolepé, aká vzácna bola v Božích očiach prísaha a oddanosť jeho vojaka, ako sa píše v žalmoch, kde nám Duch Svätý hovorí a zároveň nás napomína: ...
14. Chvála Bohorodičky Márie (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nijaké miesto obsiahnuť, matka a panna! Skrze teba sa vo svätých evanjeliách nazýva „požehnaným“ ten, „ktorý prichádza v mene Pánovom“. Pozdravujeme teba, čo si vo svojom panenskom lone obsiahla toho, ...
15. O pastieroch (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ale podľa ich skutkov nerobte „Preto, pastieri, počujte Pánovo slovo.“ Ale čo majú pastieri počuť? „Toto hovorí Pán, Boh: Ja sám prídem na pastierov a vezmem ich na zodpovednosť za moje ovce.“ Počúvajte ...
16. Hlásanie je apoštolská úloha (Vavrinec z Brindisi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Nakoniec prišiel Kristus, Boh a človek, hlásať Pánovo slovo a na to isté poslal apoštolov, ako predtým posielal prorokov. Hlásanie je teda apoštolská, anjelská, kresťanská, božská úloha. Božie slovo ...
17. Medzi zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ako sa naozaj narodil, trpel a umrel. A preto sa svätí apoštoli a všetci učeníci, ktorí boli smrťou na kríži naplašení a vo viere v zmŕtvychvstanie neistí, tak posilnili jasnou pravdou, že sa pri Pánovom ...
18. Veľkonočné Aleluja (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Na našej Hlave je oboje naznačené, oboje znázornené. Pánovo umučenie nám predstavuje život v terajšej tiesni, lebo sa musíme namáhať, trpieť a nakoniec umrieť; Pánovo zmŕtvychvstanie a oslávenie nám ...
19. Jednota s Bohom cez Krista v nás (sv. Hilár)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ak sa naozaj „Slovo telom stalo“ a v Pánovom pokrme naozaj prijímame vtelené Slovo, ako by sme si potom mohli myslieť, že v nás nie je svojou prirodzenosťou?! Veď Pán sa narodil ako človek a vzal si už ...
20. Dobrý pastier - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. 6 Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. (Ž 23 (22)) Odpovedal: ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie