Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Ondrej

Celkom: 18 nájdených výsledkov.

Nech z teba žiari Jeho dobrota a láska, ktorá uzdravuje čokoľvek kam sa dostane... Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ...
... počúvať jeho slová, sňať svoju “korunu” a prijať jeho požehnanie, uveriť že on je Emanuel – Boh s nami. Požehnané sviatky Božieho narodeniav modlitbe vyprosuje P. Ondrej Pešta SVD misionár v Bolívii ...
3. Pátri z Vietnamu v Čechách
(Rozhovory/S misionármi)
... keď sa vydá, nechá si svoje meno a ľudia ju volajú krstným menom jej manžela, napr. Jozefová, alebo Ondrejová... To že sa už vydala nikto nepozná, len podľa snubného prsteňa. Aké sú možnosti vzdelania ...
4. Ako som prijala Jeho lásku
(Príbehy/Svedectvá)
... som, že mu tým urobím veľkú radosť. Mal to byť dar pre môjho syna, ktorý sa s mojím druhých synom Ondrejkom modlili za moje obrátenie, ale naozaj obdarovaná som bola ja. Dostala som ten najkrajší dar, ...
5. Vianoce v Bolívii
(Zážitky/Misionárov)
... pokoji a radosti božích detí patriacich do jednej veľkej ľudskej rodiny. P. Ondrej Pešta SVD Uverejnené v Katolíckych Novinách 2006  ...
... Amen.       Zostavil – Martin Majda Jazyková úprava – Janka Kršková Obálka – Vladislav Salamon Nihil obstat – ThLic. Ondrej Palušák Imprimatur – Mons. prof. ThDr. František Tondra, ...
7. Všetko sa stalo novým (sv. Ondrej Krétsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... príbytok Stvoriteľovi. Z Rečí svätého biskupa Ondreja Krétskeho (Oratio 1: PG 97, 806-810)  ...
8. Kríž je slávou a povýšením Krista (sv. Ondrej Krétsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Ondreja Krétskeho (Oratio 10 in Exaltatione sanctae crucis: PG 97, 1018-1019. 1022-1023)  ...
9. Požehnaný, ktorý prichádza (sv. Ondrej Krétsky Kvetná nedeľa)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... duchovnými ratolesťami svojho srdca a s deťmi volajme to posvätné: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ Izraela.“ Z Rečí svätého biskupa Ondreja Krétskeho (Oratio 9 in ramos palmarum: PG ...
10. Vianoce v Bolívii
(Rozhovory/S misionármi)
... na Slovensku. Myslím, že pre obe strany to bol veľký dar od novonarodeného Jezuliatka. P. Ondrej Pešta SVD Ako si si zvykol na ľudí v Bolívii? Väčšinu obyvateľov Bolívie tvoria Indiáni, teda Kečuovia ...
11. Pomôž - pomôžu aj tebe!
(Misie/Formy pomoci misiám)
... (17. apríla), sv. Noe Mawaggaliho (3. júna), bl. Terézie z Kalkaty (5. septembra), Ondreja Kim-Taegona (20. septembra), sv. Magdalény z Nagasaki (28. septembra), sv. Terezky z Lisieux (1. októbra), sv. ...
12. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
... verte evanjeliu.“ (Mk 2,15) 3. Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z ...
13. Ako pôstom pomôcť misiám?
(Misie/Formy pomoci misiám)
... výťažok zo svojho pôstneho sebazaprenia darovať. Uvádzame pre tento rok troch našich misionárov. Vyberte si: P. Ondrej Pešta SVD pochádza zo Slovenskej Vsi. Do SVD vstúpil v roku 1996 a vysvätený za kňaza ...
14. Modlitba - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. 13 Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, ...
... Po nej už letíme do Bolívie, najprv do Santa Cruz a potom až do La Paz, kde na nás majú čakať spolubratia, ktorí pôsobia v Bolívii. Medzi iným aj náš rodák zo Slovenska P. Ondrej  ...
... taxikárom a hneď sme sa vrátili do klimatizovanej letiskovej haly. Naše posledné lietadlo, samozrejme s patričným meškaním pristalo v El Alto, kde nás čakalo niekoľko ľudí. Páter Ondrej ...
Po necelom roku príprav a pastorácie na Slovensku odišiel náš spolubrat P. Ondrej Pešta SVD na misie do Bolívie. Po niekoľkých týždňoch nám poslal list, kde píše o svojich začiatkoch. ...
18. SVD v Bolívii
(Amerika/Bolívia)
... de los Angeles. Počas svojej činnosti vykonal veľký podiel práce v pastorácii v obciach a osadách. Tretím misionárom je P. Ondrej Pešta (1975). Vysvätený bol 21. júna t. r. Jeho misijné ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie