Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Nitra

Celkom: 18 nájdených výsledkov.

1. Nový film "O bohoch a ľuďoch" v kinách
(Aktuality/Správy z misií)
... - CENTRUM (22.03. - 26.03.) • NOVÁ BAŇA - VATRA (24.03. - 25.03.) • NITRA - CINEMAX • POPRAD - CINEMAX • PREŠOV - CINEMAX • RIMAVSKÁ SOBOTA - ORBIS (16.03. - 21.03.) • RUŽOMBEROK - KULTÚRA ...
... Slova, Kalvária 3, 949 01 Nitra    ...
3. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
Mnohí veriaci sa tešia, že Nitra, kolíska kresťanstva a kolíska misijnej činnosti na Slovensku, sa stala sídlom ďalšej misijnej kongregácie s kontemplatívnym zameraním. Svojím utiahnutím sa do klauzúry ...
... mene mravných hodnôt, aby poskytli spoločnosti vzor správneho života. Prijať vieru a žiť podľa nej dnes znamená ísť proti prúdu. Táto voľba vyžaduje silu a odvahu.“ (Nitra 30.6.1995, Miami 11.9.1987) ...
5. Chceš byť misionárom?
(Aktuality/Správy z misií)
... nájdeš na www.svd.sk Zodpovedný za misijné povolania: P. Ján Kušnír SVD Misijný dom Matky Božej Kalvária 3 949 01 Nitra Tel: 037/7769411 - pýtajte si P. Kušníra    ...
6. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... misionára, komu ju posielate: Spoločnosť Božieho Slova Misijný dom Matky Božej Kalvária 3 949 01 Nitra Číslo slovenského účtu Spoločnosti Božieho Slova v Nitre na Kalvárii, ktorý je určený priamo len ...
... ) Úryvky z listov členiek MzDSv : Pani Margita ( Nitra): Ja osobne si veľmi cením Ducha Svätého a viem že On hýbe celým svetom a že je veľmi potrebné šíriť Jeho úctu a Jeho činnosť. Pani Štefánia ( Nadlice): ...
... Seslání Ducha Svatého) Kristus seslal těšitele apoštolů rodině... - Jan 7,37-39 Žízní-li někdo, ať přijde ke mně a pije. A kdo ve mne věří, jak praví Písmo, proudy živé vody budou tryskat z jeho nitra. ...
... ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mně věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra." To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš nebyl ...
10. Irkutsk 12 - Jar, Veľký Pôst a smrť
(Zážitky/Misionárov)
... vaše príspevky poslané je: Spoločnosť Božieho Slova, Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra Číslo účtu: 0805945001 / 5600 Do správy pre adresáta (poznámky pre príjemcu) nezabudnite uviesť: ...
11. Biela sobota očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a v mukách lidských. Tělo se mi jevilo jako úplně průhledné, takže jsem viděla jasně až do nitra. Tak se daly poznat jeho bolesti co nejhlouběji. Duše byly jaty nevýslovnou úctou. Zdálo se, jako by se ...
12. Krížová cesta očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a Jan stáli pod křížem Páně a dívali se na svého Vykupitele. Matka Páně, celá do nitra pohroužená, vroucně se modlila, aby mohla umřít spolu se Synem. Tu Spasitel pohlédl vážně a soucitně na svou milou ...
... Božieho Slova" v Nitre na Kalvárii - Misijné oddelenie. Tel. pre overenie pravdivosti údaju: 037/7769442 alebo poukážkou na adresu: Spoločnosť Božieho Slova Misijné oddelenie, Kalvária 3 949 01 Nitra ...
14. Ako pôstom pomôcť misiám?
(Misie/Formy pomoci misiám)
... Kalvária 3 949 01 Nitra Číslo účtu: 0805945001 / 5600 Do správy pre adresáta (poznámky pre príjemcu) nezabudnite uviesť skratku POST-priezvisko misionára podľa toho, ktorému misionárovi by ste chceli ...
15. Kontakty na rehole a organizácie
(Misie/O možnostiach ísť do misií ako dobrovoľník)
... Božej Kalvária 3 949 01 Nitra tel.: 037/7769442, 037/7769499 e-mail: kusnirjan@hotmail.com   SSpS - Misijné Sestry Služobnice Ducha Svätého Rehoľná kongregácia so spoločným zakladateľom Arnoldom ...
16. Misijné časopisy
(Misie/Rôzne)
... prípadne usmernenia. Nech sa páči, vyberte si...   Hlasy z domova a misií   Moja misia Spoločnosť Božieho Slova Misijný dom Matky Božej Kalvária 3 949 01 Nitra tel. ...
17. Renew - obnova farnosti cez Sv. Písmo
(Biblia/Bibllia - rôzne informácie)
... obdobie a advent si môžete objednať u verbistov na adrese: Program OBNOVA, p. Ľubomíra Vaňušová, Misijný dom Matky Božej, 949 01 Nitra - Kalvária. Tel: 037 / 7769 429 , alebo 037 ...
...  Misijný dom Matky Božej Kalvária 3 949 01 Nitra tel.: 037/7769411 e-mail: verbisti@svd.sk www.svd.sk Apoštolát povolaní : Ján Kušnír Misijný dom Arnolda Janssena ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie