Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Mojžiš

Celkom: 44 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Vyjednávanie s Bohom
(Úvahy/O viere)
V dnešnom čítaní si dovolil človiečik Mojžiš vyjednávať so samotným Bohom, po tom, ako Boh chcel zničiť národ, ktorý vyviedol z Egypta preto, lebo si postavili zlaté tela a to začali uctievať namiesto ...
... sťa slnko a odev zbelel ako sneh. Vtom sa zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním.“ Toto sú divy dnešnej slávnosti, toto je naše spasiteľné tajomstvo, ktoré sa teraz naplnilo na vrchu. To nás teraz ...
3. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... zásluhu na kristianizácii Kyjevskej Rusi má aj Oľgin vnuk – Vladimír. Obaja, spoločne s dvoma synmi Vladimíra – Borisom a Olegom, i s Mojsejom Uhrínom (Mojžiš Uhorský), ktorý je nám ...
4. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Boha modlitbou. Druhý, veľký Mojžiš, jasal v hymnách a spieval chvály za víťazstvo nad faraónom a nad tými, čo utláčali Hebrejov robotami. Neskôr ďalší s neprestajnou veselosťou konali posvätné obrady, ...
5. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ním v sláve.“ Ale aby sa apoštoli utvrdili a dospeli k plnému poznaniu, pridáva sa k tomuto zázraku ešte iné poučenie. Zjavil sa Mojžiš a Eliáš, to jest zákon a proroci, a rozprávali sa s Pánom, aby ...
6. Stretutie o povolaní pre mužov
(Aktuality/Správy z misií)
... postavy (Abrahám,Mojžiš, Jozef, Jeremiáš, Samuel, Rút, Ester, Ján Krstiteľ).   Najbližšie stretnutie začne 2. marca 2012, v piatok, s predpokladaným začiatkom o 17:00 hod. a končíme v nedeľu, tradične ...
7. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... domu Izraela, * ty si sa zjavil Mojžišovi v ohni horiaceho kríka a na Sinaji si mu dal zákon. * Príď, vystri svoju ruku a vysloboď nás.   19. decembra Ó, Výhonok z koreňa Jesseho, ty stojíš ...
8. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a zjavil všetko, takže už nemá čo povedať. A o túto autoritu sa opiera svätý Pavol, keď presviedča Hebrejov, aby zanechali minulé spôsoby starého Mojžišovho zákona vo vzťahu k Bohu a obracali oči iba ...
9. Prekvapená radosť
(Biblia/Meditácie)
... v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch." Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým ...
... jeho nevideli." On im povedal: "Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?" A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, ...
11. V čích rukách to je?
(Úvahy/O živote)
... je. Palica v mojich rukách môže poslúžiť na odohnanie divého zvieraťa. Palica v rukách Mojžiša rozdelila more. Závisí na tom, v čích rukách je. Prak v mojich rukách ostáva detskou hračkou. Prak v rukách ...
... začínajúcich mágov (napr. Š. E. Cykon – Malá kniha mágie, 6. a 7. kniha Mojžišova). okultistické predanie – podobne, ako kresťanské sviatosti, využíva znak vkladania rúk a odovzdáva plnú moc nečistej ...
13. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... Numeri v 6. hlave ako požehnanie odovzdané priamo od Boha Mojžišovi starozákonným kňazom: "Pán hovoril Mojžišovi: „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete žehnať Izraelitov:  „Nech ťa žehná Pán ...
14. Moja misia v Mozambiku
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... tak Ti poviem ‚Sorry, nájdi si niekoho iného, toto fakt nezvládnem.‘ A to by som bola v celkom dobrej spoločnosti – Mojžiš, Jonáš a nejakí ďalší proroci...“ Ale som tu. Nepracujem od 12.9.2008, ani nedostávam ...
... Misionári sú ako bojovníci v prvej línii, potrebujú Mojžišov, ktorí by ich sprevádzali s rukami zdvihnutými k nebu, ako sme to počuli v prvom čítaní. Misionári nepotrebujú našu oslavu, ale duchovnú i hmotnú ...
... trpiaceho Krista. Je to ten istý postoj, ktorý nachádzame u Petra na hore Premenenia, keď navrhuje Ježišovi: "Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi" (Lk ...
... tisícky duší, a my máme byť ich matkami… Myslím, že náš podiel je krásny, čo by sme mali závidieť kňazom…?" Výzvu k tomu poslaniu nachádza aj vo Sv. písme v osobe modliaceho sa Mojžiša, ako o tom píše ...
... hovorí: Pozrite sa, v mojom nebi sú prázdne miesta, vy ich máte zaplniť, ste moji Mojžišovia modliaci sa na vrchu, žiadajte odo mňa robotníkov a ja vám ich pošlem, čakám len jedinú modlitbu, jeden vzdych  ...
19. O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... na neďaleký vrch. Zavolal si apoštolov a vovádzal ich z výšky tajomnej katedry do vznešenej náuky. Už samou povahou miesta a počínaním naznačil, že to on poctil Mojžiša svojím rozhovorom: tam síce s hrozivou ...
20. Hlásanie je apoštolská úloha (Vavrinec z Brindisi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zákona; a keď synovia Izraela počuli anjelovu reč, bolesť im prenikla srdce, všetci pozdvihli hlas a veľmi plakali. Aj Mojžiš ohlasoval Pánov zákon všetkému ľudu na moabských stepiach, ako vidno z Deuteronómia. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie