Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Milosrdenstvu

Celkom: 18 nájdených výsledkov.

Božia láska je kvetom a milosrdenstvo je plodom. Nech pochybujúca duša číta tieto myšlienky o milosrdenstve a začne dôverovať. Litánie k Božiemu milosrdenstvu Milosrdenstvo Božie, vytryskujúce z ...
... v mene lásky k Bohu a človeku išli a prinášali ovocie. Doby, v ktorých žili boli rôzne a rôzne sú aj ich osobné príbehy. Napriek tomu ich zjednocuje spoločná črta svätosti a tou je oddanosť Božiemu milosrdenstvu.“ ...
... Milosrdenstvu Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň ...
...  Tajomstvo Terézie spočíva v zamilovaní si svojej úbohosti, svojej slabosti a na druhej strane v slepej dôvere Božiemu milosrdenstvu s túžbou stať sa obetou jeho Lásky. Naša úbohosť nemôže byť prekážkou ...
5. O očistci I (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... ktoré sa nám venujú, podľa vôle Božej. Nie sme už závislí na hriechu, ale podliehame Spravodlivosti, nie Milosrdenstvu Božiemu. Preto dostávame len toľko z venovaných nám odpustkov, koľko sa Bohu páči, ...
6. Horlivosť za spásu duší (sv. Maximilián Kolbe)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... je – vďaka Božiemu milosrdenstvu – naše povolanie. Veď poslušnosťou istým spôsobom prekračujeme hranice svojej malosti a prispôsobujeme sa Božej vôli, ktorá nás svojou nekonečnou múdrosťou a rozumnosťou ...
7. Živá voda Ducha Svätého (sv. Cyril Jeruzalemský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... iného učí milosrdenstvu. Jedného učí postiť sa a konať rozličné cvičenia asketického života, ďalšieho pohŕdať tým, čo je telesné, iného zasa pripravuje na mučeníctvo. V každom je iný, sám v sebe však ostáva ...
8. Každodenná modlitba otca
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... moje slová, aby si ma naučil trpezlivosti s nimi, akú máš ty s nami, aby si ma naučil zhovievavosti a milosrdenstvu voči nim, aké je len v tebe voči nám, aby si mi ukázal, že môžeš hovoriť aj cez nich ...
... Druhou osobou je modliaci sa človek, ktorý vo veršoch 8 a 9 predstavuje sám seba v prvej osobe, čím vyjadruje, že celý patrí Bohu a odovzdáva sa jeho veľkému milosrdenstvu. Má istotu, že brány chrámu - ...
... nik pod slnkom ani v duchovnom svete anjelov nikdy nevidel. Boh sám hovorí sv. Faustíne: „Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti s dôverou k môjmu milosrdenstvu. Ó, ako veľmi ma zraňuje nedôvera duše. ...
11. Novéna k Božiemu Milosrdenstvu
(Modlitby/Novény)
... najviac trpela moja duša v Getsemanskej záhrade. Ony boli príčinou, že som vyriekol slová: „Otče, vezmi odo mňa tento kalich, ak je to Tvoje vôľa.«Pre ne je poslednou záchranou utiekať sa k môjmu milosrdenstvu." ...
12. Denníček milosrdenstva - 3 - Odovzdanosť a dôvera
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... o modlitbu za istú dušu. Rozhodla som sa ihneď vykonať novénu k Božiemu milosrdenstvu a k tej novéne som pripojila jeden sebazápor, čiže počas sv. omše nosiť na oboch nohách retiazku. Keď som išla na spoveď, ...
13. Denníček milosrdenstva - 2 - Obeta utrpenia
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... milosrdenstvu. Ó, ako veľmi ma zraňuje nedôvera duše. Taká duša vyznáva, že som svätý a spravodlivý, ale neverí, že som milosrdenstvo, nedôveruje v moju dobrotu. Aj satani zvelebujú moju spravodlivosť, ...
14. Krížová cesta so sv. Faustínou
(Modlitby/Krížové cesty)
... a vo všetkom sa spoľahla na mňa. Obdarím ju svojou dôverou a dám jej všetko, o čo prosí (Dn. 453). s. F.: Utiekam sa k tvojmu milosrdenstvu, láskavý Bože, ktorý si len sám jediný dobrý. Aj keď moja bieda ...
15. Páter Pio
(Myšlienky/Myšlienky)
... s návalmi bezútešnosti ba i fyzickej bolesti. Poďakujte sa teda nekonečnému milosrdenstvu večného Otca za to, že takto zaobchádza s našou dušou, pretože je predurčená na spásu. Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, ...
... by sa to asi určite podarilo... Nuž tam sme si prezreli jeho izby a zariadenie na celkom dobrej úrovni a pomodlili sa v kaplnke pri relikviách sv. Faustíny, keďže kaplnka je zasvätená Božiemu milosrdenstvu... ...
17. Ruženec Božieho milosrdenstva
(Modlitby/Ružence)
... Ruženca Božieho milosrdenstva (Korunky k Božiemu milosrdenstvu) V septembri 1935 Pán Ježiš naučil svoju snúbenicu korunku k Božiemu milosrdenstvu. 13. septembra – v piatok večer, keď bola vo svojej cele, ...
... vyjadruje najhlbší dynamický vzťah medzi vierou a láskou. Bl. Dina to úžasne vyjadrila, keď pridružila k milosrdenstvu aj nádej: „Ježišu … ja viem, ja verím, že ma miluješ, a ty, ty vieš dobre, že ťa ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie