Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Metod

Celkom: 14 nájdených výsledkov.

1. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... „apoštolom rovná“. V katolíckom chápaní ide o apoštola-misionára, ktorý ako prvý úspešne prináša Evanjelium na pohanskú zem, ako to na Veľkej Morave uskutočnili sv. Cyril a Metod. Rovnakú ...
2. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... položil metodické a filozofické základy homeopatickej liečby. V predslove k 6. vydaniu kritizuje alopatickú medicínu tých čias a uvádza nové liečiteľské umenie – homeopatiu, ktorú sám objavil. Definuje ...
... Metoda! Prosím vás, aby ste sa v duchu vždy vracali k týmto slávnym a príkladným postavám, k týmto veľkodušným a neúnavným vzorom. Svätý Cyril a Metod ukazujú vám a celej Cirkvi, ako priviesť národy ku ...
4. Všetkých spoj do jednoty (o sv. Cyrilovi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Konštantín Cyril, zavalený množstvom práce, ochorel. Po mnohých dňoch choroby mal Božie zjavenie a začal spievať: „Keď mi povedali: Pôjdeme do domu Pánovho, zaradoval sa môj duch a zaplesalo moje srdce.“ ...
5. Sv. Cyrila a Metoda 2
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... v jazyku, ktorému nik nerozumie, alebo hovoriť o veciach, ktoré ľudia nechápu. Svätý Metod spolu s bratom tiež dobre vedeli, že bez náležitej prípravy z ich misie nič nebude. Preto preložili Písma a zákony ...
6. Sv. Cyrila a Metoda
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... v službách Carihradského patriarchu Fócia, smutne známeho svojim škriepkami a neposlušnosťou voči pápežovi. Metod, ktorého pôvodné meno bolo vraj Michal, zastával významnejšie funkcie riadiacej moci. Obaja ...
... mníchmi. Írsko obrátil na vieru sv. Patrik (+ 461); Škótsko sv. Kolumban (+ 597); Nemecko sv. Bonifác (+ 754). Cyril a Metod Ako by vyzerala naša vlasť, keby sv. Cyril a Metod neboli v nadšení pre Kristovo ...
... pripravte pár poďakovaní za ľudí, ktorí nám hlásali evanjelium začínajúc sv. Cyrilom a Metodom, pokračujúc ďalšími svätými v rámci celej Cirkvi ale aj konkrétnych ľudí v našich životoch, ktorí nám pomohli ...
... mala misiu celého Karmelu. (Rozdelenie referátu na dve časti - povolanie a misia - má preto jedine metodologický charakter. Názov referátu poukazuje na povolanie a misiu sv. Terézie. Horizont úvah ...
... skúška obratnosti môjho ruského jazyka. Mal som po rusky porozprávať o Cyrilovi a Metodovi, ktorých si v Rusku veľmi vážia. No, trému som mal, aspoň zo začiatku, keď som okolo seba videl také učené hlavy ...
... sv. omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii, ktorú bude slúžiť nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po nej budú pokračovať pohrebné obrady na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre, ...
12. Židovský obchodník obhajuje Katolícku Cirkev
(Komentáre/Kresťania a ...)
... neprimeraný sexuálny kontakt. Ukázala to výskumná štúdia Spojenej metodistickej cirkvi, - 41.8 % žien ako kleričiek vykazuje neprimerané sexuálne správanie, - 17% laických žien zažilo sexuálne obťažovanie ...
13. Modlitba ruskej matky
(Príbehy/Skutočné príbehy)
... Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, Olomouc 1947, str. 403–405  ...
14. 3 dni vlakom cez Sibír
(Zážitky/Misionárov)
... toto? A toto? A prečo máte v znaku štátu taký dvojitý kríž? A tak som im porozprával o Cyrilovi  Metodovi... A u vás mladí ľudia fajčia? A pijú? A aj nejaké nepekné slová rozprávajú a nadávajú? A u vás ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie