Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz malá cesta

Celkom: 45 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
Boh tak miloval svet, že nám dal svojho Syna, aby nás vykúpil. Narodil sa a vyrástol v rodine, aby tak posvätil rodinu . Rodina je miestom, kde láska rodí život. Dnes sa rodina stále viac odkláňa od svojho ...
2. Byvol, nôž a kríž v Indonézii
(Zážitky/Misionárov)
... tomu dostal malári-ový záchvat. Privítal nás pri kostole, lebo ďalej už nevládal. Na druhý deň - vo výročný deň jeho príchodu pred 40 rokmi - slúžil slávnostnú sv.omšu a po nej si hneď ľahol. Na druhý ...
3. P. Viktor Števko SVD
(Zážitky/Misionárov)
Páter Števko SVD je misionár, ktorého životná cesta viedla po celom svete. Narodil sa v New Yorku, noviciát si vykonal v Misijnom dome sv. Svorada pod Zoborom v Nitre. Za kňaza študoval v Epworth a Techny ...
4. 32 rokov misionárom v Juž. Amerike
(Rozhovory/S misionármi)
Verbista páter Bernard Kulha SVD pôsobí už 32 rokov na juhoamerickom kontinente. Jeho misijné pôsobenie sa naplno mohlo rozvinúť po roku 1968, kedy opustil Slovensko, študoval v Írsku a nastúpil na svoju ...
5. Rekapitulácia
(Listy/Listy misionárov)
... s otcom Tomášom, ktorý je tu vo funkcii správcu farnosti. Farnosť je momentálne malá, hoci život katolíkov sa začal práve tu, no po výstavbe katedrálneho chrámu, a neblahom pôsobení jedného kňaza, zostali ...
6. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
Keďže názory na homeopatiu sa začínajú nejako veľmi rôzniť, dokonca niektorí homeopatiu ospravedlňujú ako neškodné liečivo ba naopak veľmi účinné, rozhodli sme sa uverejniť svedectvo detskej lekárky ...
Pozdravujem všetkých doma na Slovensku a opäť po nejakom čase sa chcem s Vami podeliť o moje nové skúsenosti a dojmy z mojej začínajúcej misie tu v Mexicu. Keďže najprv sa musím naučiť jazyk, moja prvoradá ...
8. Úvaha nad zahaleným krížom
(Biblia/Meditácie)
"Kríž, aký význam má pre mňa tvoj kríž. Otázka mi v hlave blúdi, veď si Boží Syn? Toto sú úvodné slová jednej piesne. Prečo je kríž teraz zahalený? Liturgisti by možno povedali niečo iné, ale ja som ...
9. Neformálny rozhovor
(Biblia/Meditácie)
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení. Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem a vrchy na dno morské padali. Nezachveje sa, veď Boh je v jeho strede" (Ž 46,2.6) "Aj keď si na dne, ...
10. Krížová cesta detí z ulice
(Modlitby/Krížové cesty)
V našom svete existujú tisíce detí, ktoré nemajú svojich rodičov a žijú na ulici. Nejedná sa len o tých, ktorí sú fyzicky na ulici a naozaj bez rodičov. Čoraz viac zaplavujú naše mestá deti, ktoré síce ...
11. Boží štýl
(Biblia/Meditácie)
„Či sa za dobro platí zlom - Veď vykopali pre mňa jamu! Spomeň, že som stál pred tebou, aby som hovoril k ich dobru a odvrátil od nich tvoj hnev.“ Mávame aj my niekedy taký pocit ako prorok Jeremiáš? ...
12. Afrika ťa prekvapí
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
Milí priatelia, ja viem, ja viem, ja viem... dnešný diel sa mal volať „Prelom rokov“ a teda mal doraziť v prvom týždni po Novom roku. No, ale hneď takto pri začiatku roku sa nám „zopár“ vecí skomplikovalo ...
Náš život vychádza z koreňov, ktoré sme zapustili vo svojom detstve v príkladoch svojich rodičov, starých rodičov a blízkych ľudí, ktorí takto zásadným spôsobom ovplyvnili náš život. Aj sv. Arnold Janssen ...
14. Irkutsk 17 - Tábory na brehu Bajkalu
(Zážitky/Misionárov)
... pekne, vo chvíli, keď to jeho malá dcérka najviac potrebovala, keď ju mal držať v náručí a hovoriť jej, ako ju má rád, keď mal svojej žene byť oporou, keď ju mal povzbudzovať, že to spolu a hlavne s Bohom ...
15. Dušičky – podľa čítaní prvej omše
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
  Drahí bratia a sestry, dnešná liturgia nám navonok dosť pripomína pohrebnú slávnosť. Hudba je trocha pomalá, nápevy smutné. Ale dnešná spomienka nechce prinášať do našich sŕdc smútok, ...
16. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... Nemáš pravdu. Na to, aby bol človek dobrý, treba poriadnu dávku odvahy a sily. Terezka: Máš pravdu. Z toho je najviac radosti. Malá prestávka, pieseň. 3: Táraniny! Neverím. 2: Ľahko sa povie „konať dobro“. ...
... je teraz dovolené na sv. omšiach v nedeľu, zostala už iba malá svätenička so svätenou vodou, ktorou sa má veriaci vždy pri vstupe do kostola prežehnať. Takto by sa mal zbaviť všetkých zloduchov, ktorí ...
... špeciálneho kameňa, ktorý vyzerá ako trielko – je na ňom malá vrstva zeme, ale ak sa tá vďaka chodiacim autám odkryje, ukáže sa pravidelne vlnkovaná tvrdá skala a auto, ktoré by po nej prešlo veľkou rýchlosťou, ...
"Zvládam skúšku vyhnanstva smutného" (TB 41,5) Svoj príspevok som nazval "Zvládam skúšku vyhnanstva smutného". Ide o piaty verš básne "Ako (veľmi) chcem milovať" (por. TB 41), ktorý vo francúzštine znie: ...
... Logika tohto objavu, potvrdená slovami Starého Zákon, prikazuje Terézii, aby zostala malá, a dokonca - ako povie : "stávala sa čoraz menšia." (tamtiež) 2. Význam objavu pre Teréziu Aký význam mal objav ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie