Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Lisieux

Celkom: 26 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... som zlostná a sebecká. Nedávno ma moja stará mama zobrala na výlet do Lisieux. Tam som ťa spoznala. (Obráti sa k Terezke a usmeje sa na ňu.) Aj tvoje sestry z kláštora. Našla som Pána Ježiša a veľmi ho ...
... v októbri misijnú nedeľu, v decembri na sviatok sv. Františka Xaverského misijný deň kňazov a rehoľníkov a 1. 10. na sviatok sv. Terézie z Lisieux misijný deň rehoľníc. Materiálne Odoberanie misijných ...
... a vlastnú tému mojej reflexie: "Žiť večný život v prítomnom okamihu s Teréziou z Lisieux". Prečo práve táto téma? V prvom rade preto, že ide o typickú tému tejto svätice, ktorú si od tejto chvíle dovolím ...
Len láska k blížnemu môže dať odvahu môjmu srdcu (Rkp. C, 16ro) Boží služobník Ján Pavol II, 19. októbra 1997 na námestí sv. Petra v Ríme, počas sv. omše a slávnostného vyhlásenia svätej Terézie z Lisieux ...
Pre potvrdenie aktuálnosti sv. Terézie z Lisieux by sme mohli uviesť rady tých, ktorých život rozhodným spôsobom ovplyvnilo poznanie posolstva tejto svätice. Patria medzi nich viacerí filozofi minulého ...
... a jej životnej ceste, ktorá bola v podstate cestou k svätosti. Realistický obraz života bosej karmelitánky z Lisieux - na rozdiel od sentimentálnych obrázkov - a preskúmanie, aj keď iba zbežne, jej životnej ...
... však rozšírime, aby nám poslúžili pri lepšom pochopení povolania a misie každého z nás.) 1. Povolanie sv. Terézie z Lisieux V rámci súčasného teologického myslenia sa v Cirkvi hovorí o troch základných ...
8. Cesta duchovného detstva I.
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... keď ide o ľudskú krehkosť." Na duchovné cvičenia som pozval aj sv. Teréziu z Lisieux, aby nám ukázala, že aj v jej živote sa vyskytli udalosti, pri ktorých Boh nebol zvyknutý na prehru, keď išlo o ňu samu. ...
9. Cesta duchovného detstva II. Pokora
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... zmeniť J. W. Gogola: Sekret świętej Teresy z Lisieux F. Saleský: Filotea Sv. Terézia z Lisieux: Súborné dielo. 2. zv. Listy Aby lepiej poznać św. Teresę z Lisieux, Kraków 1999, s. 75 - 80 P. Rudolf Bartal, ...
... nad Evanjeliom F. Saleský: Filotea Aby lepiej poznać św. Teresę z Lisieux. Kraków 1999, s. 90 M. Tournade: Filotea 21. storočia P. Rudolf Bartal, OCD Zdroj: www.ocds.sk  ...
11. Cesta duchovného detstva IV. Dôvera
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... ktorá sa prirovnáva k malému vtáčikovi (porov. sv. Terézia z Lisieux: Súborné dielo. 1. zv. Príbeh mojej duše. Bratislava, Lúč 1997, s. 233). V prednáške o pokore sme spomínali, že Terézia je zástancom ...
12. Cesta duchovného detstva V. Láska
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal." (1 Kor 13, 1) Láska je dušou karmelitánskej spirituality, ale aj malej cesty sv. Terézie z Lisieux. ...
... má modlitba prenikať celý život." (Regula a Konštitúcie Mníšok OCD, 51) Aká bola modlitba našej malej karmelitánky - Terézie z Lisieux, ako sa modlila ona? Skúsme si na to odpovedať. Už ako dieťa bola ...
... že táto rehoľníčka, ktorá od svojich pätnástich rokov do smrti nikdy neopustila klauzúru a múry kláštora v Lisieux, stala sa misionárkou, ba dokonca patrónkou misií a misionárov na celom Tereziasvete spolu ...
15. Modlitba o Lásku (sv. Terezka Ježiškova)
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Predstavujeme vám nádhernú modlitbu sv. Terezky Ježiškovej o dar lásky. Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky! Preto si želám a prosím: moje myšlienky nech sú láskou, moje mlčanie nech je láskou, ...
Litánie k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre, ktorá je zároveň aj patrónkou misií a misionárov. Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Otec, na nebesiach, Bože, zmiluj sa ...
17. Pomôž - pomôžu aj tebe!
(Misie/Formy pomoci misiám)
... (17. apríla), sv. Noe Mawaggaliho (3. júna), bl. Terézie z Kalkaty (5. septembra), Ondreja Kim-Taegona (20. septembra), sv. Magdalény z Nagasaki (28. septembra), sv. Terezky z Lisieux (1. októbra), sv. ...
18. Sv. Terezka z Lisieux - Láska
(Myšlienky/Myšlienky)
"Pochopila som, že bez lásky sú všetky diela len ničotou, a to aj diela najúžasnejšie, ako je vzkriesenie mŕtvych alebo obrátenie národov..." Sv. Terezka z Lisieux Láska Láska môže nahradiť dlhý ...
"Aby som ťa, Ježišu, milovala, ako ty miluješ mňa, musím si požičať tvoju vlastnú lásku, jedine vtedy nájdem odpočinok." Sv. Terezka z Lisieux Láska k blížnemu Zdvihnúť čo i len špendlík z lásky ...
20. Sv. Terezka z Lisieux - Svätosť Mária
(Myšlienky/Myšlienky)
"Keď dôverujeme Bohu, plníme si svoje malé povinnosti a všetko očakávame od jeho milosrdenstva, dostaneme presne toľko, koľko dostali veľkí svätí." Sv. Terezka z Lisieux Túžba po svätosti Neodkladajte ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie