Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Kristovo

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... prinášať s odvahou do každého prostredia Kristovo evanjelium ohlasujúce nádej, zmierenie, spoločenstvo, Božiu blízkosť, jeho milosrdenstvo a spásu, a tiež to, že Božia láska je schopná poraziť temnoty ...
2. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... ohováraní, nevzhôd, urážok, posudzovaní a všetkého iného, akoby sme o Kristovom Evanjeliu nikdy ani nepočuli. Veď kým vo svetskom súde platí prezumpcia neviny, u nás skôr prezumpcia viny, ...
3. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... ste po zvyšok pôstneho obdobia sa skutočne pripravili a stali mierotvorcami, ktorí budú slovom a životom scedčiť o Kristovom víťazstve.  ...
... Redemptoris missio o trvalej platnosti misijného poverenia a dodáva: „Nemôžeme si žiť spokojne, keď myslíme na milióny bratov a sestier, ktorí, hoci vykúpení krvou Kristovou, predsa žijú bez poznania Božej ...
Chceš si uctiť Kristovo telo? Neopovrhuj ním, keď je nahý. Ani ho tu neuctievaj hodvábnymi rúchami, kým si ho nevšímaš vonku, kde trpí zimou a nahotou. Lebo ten, ktorý povedal: „Toto je moje telo,“ a slovom ...
... národov vždy neodlučne spája. Preto ako bolo slávne Kristovo zmŕtvychvstanie podstatnou súčasťou a konečným znamením tohto víťazstva, tak sa malo aj spoločenstvo preblahoslavenej Panny na zápase jej Syna ...
... hodnoty, o ktoré bojujeme – môžu ľudia vidieť Kristov spôsob života, Kristovo jednanie s ľuďmi, jeho hodnoty? Môžu v tebe, vo mne cítiť tak veľmi blízko samého Krista a jeho lásku, ...
8. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... svojich bratov, nikdy nebudeme môcť seba nazvať kresťanmi, teda tými, kto šíri Kristovo posolstvo Lásky a Pokoja po svete. Sami budeme prekážkou v uskutočňovaní Božieho kráľovstva a jeho zákonov, čo je ...
9. Nevzdávaj to
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... prítomnosti vo vašom poslaní. Ste hrdinovia, lebo nakoniec ste prekonali sami seba, a v Kristovom Duchu naplnili svoje poslanie. Na čo sa však čudovať spomalenosti apoštolov, alebo ich nerozhodnosti po ...
... náručí, silnom a nežnom zároveň. Otvorené náručie Cirkvi – Matky sú ako oltár, ktorý nám ponúka Kristovo telo a práve tam sa stávame Mystickým telom Krista. Pane Ježišu, spočívajúci v náručí Matky, predobraze ...
11. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... Cirkvi bol tento čas obdobím, v ktorom tí, čo počuli a prijali Kristovo hlásanie, začínali krok za krokom svoju púť viery a obrátenia, aby neskôr mohli prijať sviatosť krstu. Bolo to priblíženie sa k živému ...
12. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nemenšia prozreteľnosť tu položila základy nádeje svätej Cirkvi, aby celé Kristovo telo poznalo, akou premenou bude obdarené, a aby aj jeho údy túžili mať účasť na sláve, ktorá zažiarila na ich Hlave. ...
...  oslavujeme Kristovu vládu. Kristovo víťazstvo nám umožňuje hľadieť do budúcnosti s nádejou. Toto víťazstvo premohlo všetko, čo nám bráni zdieľať plnosť života s ním a medzi sebou navzájom. Kresťania vedia, ...
14. Vianoce, viem čo oslavujem!?
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... či známy, ktorí sa rovnako potešia priateľskému pozvaniu nebyť samými. Aj pomenovanie sviatkov pokoja má svoj základ v Kristovom narodení, pretože on prišiel nastoliť pokoj, ktorého je kráľom. A tak, ...
15. Večná sláva proroka
(Biblia/Meditácie)
... Prečo? Pretože už krstom sme boli pokrstení a ním pomazaní za kňazov, kráľov a prorokov a tak už od krstu máme účasť na Kristovom kňazskom, kráľovskom ale aj prorockom poslaní. A tu je dobrá i ťažká správa ...
... potrebuje lásku. Nadišiel čas, aby Kristovo posolstvo prišlo ku každému človekovi. Nadišiel čas, aby sa radostná zvesť o Božom milosrdenstve vliala do ľudských sŕdc a stala sa ohniskom novej civilizácie ...
17. Čo robiť?
(Úvahy/O viere)
... prítomnosti vo vašom poslaní. Ste hrdinovia, lebo nakoniec ste prekonali sami seba, a v Kristovom Duchu naplnili svoje poslanie. Na čo sa však čudovať spomalenosti apoštolov, alebo ich nerozhodnosti po ...
18. Misijná nedeľa - Prosby
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Prosby, ktoré môžete vo svojich farnostiach čítať vo sv. omši namiesto oficiálnych prosieb z nedele, sú tu. Nech sa páči... :o) Drahí bratia a sestry, ohlasovať Evanjelium o Kristovom víťazstve nad ...
19. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... Krvou Kristovou. Kríž je znamením z ktorého neustále vyžaruje láska Preto žehnanie znakom kríža privádza ku Kristovi a skrze Krista k Otcovi. Kto má vieru ako dieťa, ten to pochopí. Kríž je znamením najväčšej ...
... podiel na dôstojnosti "Božieho obrazu: je ľudským telom práve preto, že ho oživuje duchovná duša a celá ľudská osoba je určená na to, aby sa v Kristovom Tele stala chrámom Ducha. (KKC 262-264) Telo a duša ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie