Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Kristovej

Celkom: 37 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... skúsenosť hlbokej radosti; podeliť sa o posolstvo o spáse, ktorú nám priniesol Pán. Na tejto ceste vedie Cirkev Duch Svätý. 5. Chcel by som povzbudiť všetkých, aby boli nositeľmi Kristovej dobrej zvesti ...
2. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... dôležitý rozmer kresťanskej spirituality: že vykúpenie je vďaka Kristovej smrti a jeho vzkrieseniu dostupné pre všetkých, nielen pre niektorých. A tak tí, čo sa zúčastňovali na príprave pre prijatie krstu ...
... Svätým, jeden Boh na veky vekov. Amen.   Ôsmy deň Zjednotení v Kristovej vláde Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón (Zjavenie 3, 21) V posledný deň Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov ...
4. Viera v silu jediného Boha
(Rozhovory/S misionármi)
... na prepravu vody. Z tejto posvätenej vody sa bude liať voda na čelá detí a dospelých. A veru páter Ignác vodou nešetrí. Po krste máme okolo oltára malé jazierko. Počas prijímania Tela a Krvi Kristovej ...
5. Si nádherný Boží chrám (Sv. Cézar)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Milovaní bratia, z Kristovej milosti dnes s plesaním a radosťou slávime narodeniny tohto chrámu. Ale pravým a živým Božím chrámom máme byť my. A predsa sa právom kresťanské národy verne zúčastňujú na slávnosti ...
... vstupuje každý, kto sa naplno s vierou zúčastňuje sv. omše, kde z Kristovej obety prúdi takáto nepredstaviteľne mohutná rieka všetkých milostí, ktoré si len dokáže predstaviť, ktoré potrebuje pre život ...
7. Vývin a rozvoj dogiem v cirkvi (sv. Vincent Lerinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Nejestvuje v Kristovej Cirkvi nijaký pokrok v náboženstve? Samozrejme, že jestvuje a veľmi veľký. Lebo kto tak závidí ľuďom a nenávidí Boha, aby tomu chcel zabrániť? Ale tak, že je to naozaj pokrok viery, ...
... sa týchto praktík a zverenie sa pod Božiu ochranu. Veľký význam tu má zverenie sa pod ochranu Kristovej krvi, vyliatím ktorej nás Ježiš obmyl od hriechov a tou istou silou, ak chceme, nás bude ochraňovať. ...
Ako odpovieš na otázku: „Prečo Boh Otec poslal svojho Syna na svet?“ Od tvojej odpovede - od tvojho pochopenia Kristovej misie totiž závisí to, ako budeš napĺňať svoju misiu - poslanie, ktorým ťa poveril ...
10. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... je posvätením ľudí a vecí. Kňaz žehná zdvihnutou rukou a znakom kríža. Tým je zreteľne naznačené, že účinok žehnania prichádza z Kristovej smrti na kríži. Kríž je znamením Kristovho víťazstva. Kňazským ...
11. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... šírenia Kristovej lásky vo svete. V tomto desiatku posvätného ruženca Ti, Panna Mária, naša Matka, zverujeme deti Ázie (žltá farba). Koľko detí v Ázii musí pracovať a v ťažkej práci si ledva zarobia na ...
... spôsob života a činnosti. Práve to je bod, kde sa dá najlepšie spozorovať jednotu povolania a misie Terézie a každého kresťana. Autentický kresťanský život sa automaticky stáva miestom Kristovej prítomnosti. ...
13. Hlas volajúceho na púšti (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... predpovedalo. Otvorenie Zachariášovho hlasu pri Jánovom narodení je to isté, čo roztrhnutie opony pri Kristovej smrti na kríži. Keby bol Ján zvestoval seba samého, Zachariášove ústa by sa neboli otvorili. ...
14. Jednota Cirkvi hovorí všetkými jazykmi (africký autor)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... národov, teda Kristovej Cirkvi, Kristovými údom, Kristovmu telu, Kristovej neveste, hovorí Apoštol: „Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať vzájomnú jednotu Ducha vo zväzku pokoja.“ Pozrite: ...
15. Piatok - 6. veľkonočný týždeň
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... veselá, lebo jej zas chýbal Tomáš. Preto sa musela rozhodnúť a vrátila sa tam, kde pociťovala prvú radosť a lásku. Bratia a sestry, držme si radosť z Kristovej prítomnosti medzi nami v spôsoboch chleba ...
16. Kristus je deň (sv. Maxim Turínsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... teda po nebeskom dni vonkoncom nenasleduje noc, tak ani po Kristovej spravodlivosti nenasleduje tma hriechov. Veď nebeský deň stále žiari, svieti a skveje sa a nijaká temnota ho nemôže ukončiť. A tak aj ...
17. Eucharistia - záloh vzkriesenia (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... o chlebe, ktorý je zo stvorených vecí uisťuje, že je jeho telom, a posilňuje ním naše telá. Keď teda namiešaný kalich a hotový chlieb pojmú Božie slovo a stávajú sa Eucharistiou Kristovej krvi a tela, ...
18. Duch oživuje čoho sa dotkne (sv. Bazil)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... odvahu volať Boha svojím Otcom, on nám umožňuje mať účasť na Kristovej milosti, nazývať sa synmi svetla a mať podiel na večnej sláve, slovom: mať neobmedzenú plnosť požehnania, a to aj v tomto, aj v budúcom ...
19. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... Pt 3, 15) a aby naplno spolupracovali na živote a poslaní Cirkvi. To aj vám pomôže, aby ste sa opäť stali vierohodnými vodcami a svedkami o Kristovej spásonosnej pravde. 12. Všetkým veriacim Írska Skúsenosť ...
20. Sila Kristovej krvi (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Chceš poznať silu Kristovej krvi? Vráťme sa k jej náznaku, pripomeňme si jej predobraz, čítajme dávne písma. Mojžiš hovorí: „Zabite jednoročného baránka a jeho krvou natrite dvere.“ Čo to vravíš, Mojžiš? ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie